Najlepsza taktyka przeciwko Masztom Śmierci:
to demokracja bezpośrednia w gminieDla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"do strony głównej sprawy stacji PTK Centertel Orange (France Telecom) w Kamieńcu Ząbkowickim


Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe stacje bazowe telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.
Wnioski poniżej zostały wypracowane nieodpłatnie poprzez czasochłonną analizę raportu, Każdy kto ma z tej unikalnej analizy korzyść, jest proszony o polecanie strony iddd.de

http://iddd.de/umtsno/kamieniecZabk/kz47.htm#balo

29.4. 2008 r. Rodzina Kozyra, Krzysztof Puzyna, wniosek o wznowienie postępowania, .pdf, 363,5 KB
mgr inż. Krzysztof Puzyna, Krytyka Raportu z 10.08.2008, wersja do wydruku, przesłany do urzędzu gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz przedstawiony w SKO Wałbrzych, .pdf, 1072 KB
Krzysztof Puzyna, krytyka wniosków z raportu nr RO 149/06/ mgr inż. Roberta Surma, mai 2006, Grinvest. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nr RO 149/06/RONS rozbudowa stacji bazowej nr 3837/4325 "Kamieniec Ząbkowicki" PTK Centertel Orange (France Telecom) w Kamieńcu Ząbkowickim. Nr działki 301/26 AM 11, 57-731 Kamieniec Ząbkowicki, Kolejowa 56Krzysztof Puzyna, krytyka wniosków z raportu nr RO 149/06/ mgr inż. Roberta Surma, mai 2006, Grinvest oparta na faktach z w./w. raportu.

2.04.2008

mgr inż. Krzysztof Puzyna

Z analizy obliczeń Raportu wynika, że inżynier Surma
dopasował odpowiednią moc teoretycznie doprowadzaną do anten- obliczając jakby od tyłu.

Na to, że obliczenie jest manipulowane, wskazują obliczone, a nie przyjęte moce wejściowe:

46,99 W 37,24 W 25,18 W itd patrz Zestawienie parametrów stacji bazowej telefonii komórkowej UMTS, GSM i DCS.

Wartościami wyliczonymi na podstawie planowanych mocy np 4 razy 100 watów, powinny być obszary ekspozycji ponadnormatywnej, przykładowo największa długość obszaru: 160,09 m; największa szerokość obszaru 70,99 metrów.

Ukrycie maksymalnej mocy katalogowej wejściowej anten nadawczych miało na celu przyjęcie wartości mocy wyliczonych, dla których nie ma konfliktu z działkami mieszkańców. Moc wejściowa stale się zmienia i stacja nadawcza poziomu obliczonego mocy wejściowej, a z tym obszaru promieniowania ponadnormatywnego obliczonego przez inż. Surma nie jest w stanie konstrukcyjnie zagwarantować, chyba że jest to moc maksymalna dla nadajnika. Dla obliczeń najgorszego przypadku musiał on przyjąć maksymalnie możliwą teoretycznie moc wejściową anten nadawczych, a taka nie wynosi 46,99 W 37,24 W czy 25,18 watów ale 500 W, 200 W czy 100 W.

Ograniczenie maksymalnej mocy wejściowej anteny nie zależy od położenia domów, czy działek mieszkańców, ale od zapotrzebowania sieci bezprzewodowej, czyli od jakości połączeń i ilości komórek łączonych przez stację "Kamieniec Ząbkowicki" PTK Centertel Orange. Takim zdefiniowanym maksymalnym obciążeniem dopuszczalnym jest dla anteny nadającej moc wejściowa np. 500 watów. Tych faktycznych danych z katalogów anten inżynier Surma nie załącza do swojego raportu..

Przykład obliczenia: dla mocy wejsciowej 100 watów dwóch nadajników w 1 kierunku zachowanie polskiej normy o gęstości mocy promieniowania S= 0,1 W/m2 następuje dopiero w odległości d = 576 metrów.Obliczenie przykładowe odległości od jednego nadajnika BSA 001 w paśmie 1800 MHz tzw. DCS strefy napromieniowania poniżej polskiej normy 0,1 W/m2. Obliczam dla kierunku, w którym jest działka pani Kozyra

sektor az.: 45 grad, tilt el. 0 grad.

dane ze strony w raporcie rys. 5a
kamieniecZabk/kz32A.htm#balo

Nadajnik DCS nadaje w warunkach worst case z mocą wejściową
100 watów
EIRP (obliczone z mocy wejściowej 100 W) =
Zysk anteny DBi 2x 18,1= 36,2
Dbi 36,2/10= 3,62
P =10 3,62x 100 W= 4168,69 x 100 W = 416869 W EIRP

nie uwzględniając funkcji tłumienia, gdyż pochylenie wiązki tilt el. jest tutaj 0 stopni, a danych do tej funcji w raporcie nie ma.

Dla mocy wejściowej 100 watów zachowanie polskiej normy o gęstości mocy promieniowania S= 0,1 W/m2 następuje dopiero w odległości d = 576 metrów.

10 do 3,62 ist 4168,69
dla mocy wejsciowej 100 Wat eirp = 416869 Watt
dla 100 Wat jest odleglość
4 x 3,14 x 0,1W/m2 = 1,256
416869/1,256 = 331902

d = 576,109 metra

kamieniecZabk/kz32A.htm#balo


Obliczenie najgorszego przypadku (worst case) obszaru ponadnormatywnego wymaga też uwzględnienia faktu dowolnej, zdalnej zmiany pochylenia wiązki (tilt) od zera do 10 stopni, patrz parametry anten w raporcie
tutaj odpowiedni cytat z raportu

oraz błędu montażu anten- na zasadzie kto wejdzie na wieżę by sprawdzić...

Taka forma obliczenia jest konieczna w wypadku stosowania anten z tilt el. Operator może zmieniać nachylenie wiązki (tilt el.) elektrycznie, zdalnie i niezauważalnie i ta dowolność
musi być w obliczeniach uwzględniona- a nie jest.

Droga tych zmian oraz błędów montażu lepiej uwzględnił by też prostokąt z maksymalnej odległości i maksymalnej szerokości obszarów teoretycznie ograniczonego użytkowania, czyli przekraczających polską normę 0,1 W/m2, obszar w formie elipsy ilustruje zmiany natężenia pola elektromagnetycznego wraz ze zmianą odległości bez uwzględniania wpływu dowolnej zmiany nachylenia wiązki PEM w zakresie 0-10 stopni.

Inżynier Surma przyjął dwa maksymalne wychylenia 0° i 8°, a powinien uwzględnić w obliczeniu worst case 0 i 10 stopni oraz sumaryczny błąd montażowy.

Szacunkowo, czyli to co przeciętny człowiek jest w stanie zauważyć z odległości minimalnej z ziemi do anteny 50 metrów, szacuję błąd montażu przynajmniej na 6 stopni.

A więc trzeba było przyjąć dla obliczeń worst case nie 0 i 8 stopni ale 0 i 16 stopni. Przyjęte maksymalne nachylenie 8 stopni nie zgadza się w żadnym wypadku z podanymi przez inżyniera Surma danymi katalogowymi. patrz u góry oraz pod Technical Specification of Antenna Category BSA001, BSA003, BSA005Twierdzenie na stronie raportu 4/20, że "w zasięgu oddziaływania stacji nie ma zabudowań mieszkalnych" wynika z obliczeń inżyniera Surma, który przypasował teoretyczny zasięg do terenu, a nie wyliczył maksymalny stan faktyczny dla zakupionych czy zaplanowanych nadajników. To samo jest na stronie 6/20, patrz też fotografie domów mieszkalnych w najbliższej okolicy 30 metrów od stacjiPodkreślam jeszcze raz: wahania mocy stacji telefonii komórkowej jest jej cechą charakterystyczną i jedynym wyliczalnym i gwarantowanym wskaźnikiem maksymalnej mocy dla obu stron operatora i napromieniowywanych 24 godziny na dobę mieszkańców są danego katalogowe rzeczywistych nadajników dla fazy raportu i po budowie, dane zużycia mocy przez stację. O pomiarach PEM ze względu na kryminalną energię operatorów i brak właściwego sprzętu trzeba zapomnieć.

W fazie projektu: maksymalne obciążenie anteny nadawczej podawane w danych technicznych nadajnika wynosi - z reguły 500 watów. Mocy wejściowych anten zastosowanych w Kamieńcu Ząbkowickim raport nie podaje. Podaje natomiast specyfikację na użytek firmy Centertela-Orange która nie zawiera najważniejszego parametru dla obliczeń Raportu inż. Surmy - mocy wejściowej nadajnika, a jak mu nie pasuje taki parametr do obliczeń jak tilt ze specyfikacji to go zmniejsza (analogicznie w przypadku projektu oświetlenia to podano by jako typ oświetlenia: żarówka elektryczna z dużym gwintem - w odróżnieniu do oświetlenia gazowego czy świeczki bez podawania mocy żarówki, a ta przecież jest różna może być 7 watów ale i 200 watów. Nawet jak mam dimmer-regulator mocy oświetlenia to używam najczęściej maksymalnej mocy, a nie ściemniam). W przypadku, jeśli anteny UMTS i GSM 1800 udostępniają też internet to taka stacja jest raczej maksymalnie obciążona)


Dlatego twierdzenie jak w raporcie na stronie 8/20 że anteny nie będą przekraczały "zakładanej" mocy jest nielogiczną niebezpieczną bzdurą - jak wykazałem u góry. Jeśli Centertel -Orange tak praktykuje w całej Polsce to jest to przestępstwo przeciwko polskiej ludności- trzeba zmusić właściciela Orange - France Telecom do podawania prawdziwych danych, a nie podkładek bez jakiegokolwiek pokrycia. Przyjęcie tak fikcyjnych obliczeń udowadnia, że poprzedni wójt wziął za inwestycję prowizję. Według moich najnowszych informacji - miał do tego prawo, ale czy on zapłacił od prowizji podatek- oto jest pytanie..


Ze względu na wyniki badań epidemiologicznych, oddziaływanie takiej stacji BTS jak w Kamieńcu Ząbkowickim nie ogranicza się do metrów sugerowanych przez poprawnie zrobione wyliczenia wg polskiej normy, porównaj 13 badań oddziaływania promieniowania stacji BTS na ludzi i zwierzęta w okolicy stacji BTS w odległości do 1500 metrów.
prace oryginalne:

http://iddd.de/umtsno/60krebsBTSStudien.htm

krótkie omówienie wyników w./w. badań po polsku znajduje się pod

http://iddd.de/umtsno/odpsejm/hum3.htm#60

Nieuwzględnienie alarmujących wyników badań omówiłem w pracy Aby Polska była zdrowa

Przypadki raka w okolicy stacji świadczą, że stacja "Kamieniec Ząbkowicki" już szkodzi ludziom.Twierdzenie jak na stronie 13/20 w 5.1 nie odpowiada i nie odpowiadało nigdy stanowi wiedzy. Patrz wyżej 13 badań i pracę Aby Polska była zdrowa.
Komórka WHO wspomniana przez pana Surmę nie ma autorytetu to spisek.

Chodzi nie tylko o wasze życie, ale waszych dzieci a także o wasze inwestycje i działki ! Przez te stacje tracicie pracę i nie ma nowych inwestycji to jest zdanie eksperta profesora Piątka w jego ekspertyzie dla Brodnicy.

http://iddd.de/umtsno/brodnicawyrok/brodnicapiontekopinia.pdf
Panie Surma - istnieje 13 badań epidemiologicznych opublikowanych w poważnych czasopismach naukowych wokół takich stacji jak w Kamieniu Ząbkowickim - adres jak u góry podane

Pisze pan nie powinny wystąpić protesty społeczne, gdyż dzierżawca ziemi (Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowe i handlowe METROL spółka jawna J. Klimczuk) pod stację zaszantażował ludzi mieszkających 30 metrów od stacji że niby stracą pracę - " Niestety z przykrością musze wspomniec o tym, ze czesc ludzie boi się podpisywac. Jest to spowodowane tym, ze wieza śmierci znajduje się na obszarze zakładu pracy, ktory jest własnością człowieka zatrudniającego spora czesc moich sąsiadów. To wlasni pracownicy zgodzili się na lokalizacje wiezy śmierci, ponieważ bali się, ze straca prace. Co wiecęj dowiedzilam się, ze jedna hala na terenie tego zakładu znajduje sie 20 m od wiezy i jest zajmowana przez pracujących ludzi. (w raporcie wspomniano o niebezpeczenstwie do 60) w takiej sytuacji tutaj zostalo zlamane prawo i jak do tego można się odwołać " czytaj cały list

Nie występuje zabudowa mieszkalna?? proszę spojrzeć na fotografie okolicy

Raport zagrożeń jest zgłoszeniem, a nie raportem gdyż nie zawiera decydujących faktów jak mocy stacji, które by można sprawdzić. Zawiera poza tym dużo kłamstw i przekrętów.

Listy pani Kozyry dają też wskazówki na łamanie prawa

patrz
Czy jest szansa na likwidację stacji bazowej w Kamieńcu Ząbkowickim?| Tylko mieszkańcy jednego budynku zostali poinformowani o planowanej budowie | Pracownicy zgodzili się na lokalizacje wiezy śmierci, ponieważ bali się, że stracą pracę

Prawdopodobnie analiza pójdzie do NIKu, Pan inż Surma napisał, że chodzi o specyfikacje techniczne dla wszystkich inwestycji France-Telecom w Polsce, ale nie podał żadnego dowodu o faktycznych mocach wejściowych i rzeczywistych antenach. Ten raport to przekręt operatorów, ale bardziej inteligentny niż rozporządzenie Rady Ministrów z 21 sierpnia 2007 roku
Ale montować samochód Fiat na podstawie ogólnych planów budowy auta to była by głupia fikcja takie coś dopuszczać w polskiej rzeczywistości nie jest postępem tylko okupacją ludzie żyją pod stacją jak w obozie koncentracyjnym i nie mogą uciec. Jak prawo nie pomoże - są inne możliwości - ale najpierw ratujcie swoje życie i zamknijcie stację!

Polecam Pani Katarzynie Kozyra zacząć protest ze względu na zagrożenie życia i własnego interesu prawnego od Kolegium Administracyjnego na początek..

Serdeczne pozdrowienia z Hamburga

Krzysztof Puzyna

polskie teksty | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | choroba mikrofalowa