Najlepsza taktyka przeciwko Masztom Śmierci:
to demokracja bezpośrednia w gminie
Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"do strony głównej sprawy stacji PTK Centertel Orange (France Telecom) w Kamieńcu Ząbkowickim


Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe stacje bazowe telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.
Walcz z mafią telefonii komórkowej
Pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu do Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Wałbrzych, 1 sierpnia 2008r.

W związku z odwołaniem Pani Katarzyny Kozyra zam. ul. Kolejowa 48, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki od decyzji wydanej przez Sekretarz Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 8 lipca 2008r. Nr BGP-7624/2/38/06 w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację na działce nr 301/26 przy ulicy Kolejowej 56 w Kamieńcu Ząbkowickim przedsięwzięcia pod nazwą "Wymiana anten istniejącej wieży kratowej o wysokości h=50m, stacja bazowa (SB) GSM IDEA kod inwestycji SB: 3837/4325 Kamieniec Ząbkowicki", Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu prosi o przesłanie w terminie 7 dni całości posiadanych akt sprawy zakończonej wyżej powołaną decyzją z dnia 18 września 2006 r. Nr BGP-7624/2/38/06. Akta winny być uporządkowane, spięte oraz zaopatrzone w spis akt. Jednocześnie Kolegium prosi o uzupełnienia akt sprawy poprzez nadesłanie upoważnienia Wójta Gminy do wydania decyzji w jego imieniu przez Sekretarza Gminy.

polskie teksty | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | choroba mikrofalowa