Najlepsza taktyka przeciwko Masztom Śmierci:
to demokracja bezpośrednia w gminie
Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"do strony głównej sprawy stacji PTK Centertel Orange (France Telecom) w Kamieńcu Ząbkowickim


Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe stacje bazowe telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.
Walcz z mafią telefonii komórkowej
Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, Kamieniec Ząbkowicki 13.11.2008, Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki wzywa do usunięcia braków wniosku.
Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim,
Kamieniec Ząbkowicki 13.11.2008


BGP-BA 7624/1357/72/189/08

Pani Katarzyna Kozyra
ul. Kolejowa 48
57-230 Kamieniec Ząbkowicki

W nawiązaniu do złożonego przez Panią pisma z dnia 20.10.2008 r. w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki (przyp. red. umtsno: on nazywa się Marcin Czerniec) wzywa do usunięcia braków wniosku złożonego dnia 21.05.2008 r. w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego rozbudowy stacji bazowej PTK Centertel (przyp. red. umtsno - właścicielem jest francuzki globalny koncern telekomunikacyjny France Telecom przez operatora sieci Orange.) przy ulicy Kolejowej 56 w Kamieńcu Ząbkowickim - o określenie strony, podpis pod wnioskiem, podpis pod wnioskiem, dostarczenie podpisanej przez autora "Krytyki raportu.." w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.Wójt Czerniec to niepoważny urzędnik?

Dla wójta Marcina Czerniec warunkiem wznowienia postępowania nie są fakty zawarte w raporcie tylko względy formalne. Jego wymóg 7 dni czasu dla odpowiedzi dla okrężnej przesyłki to farsa ! - najpierw dostała ją w ciągu tygodnia pani Kozyra-Matka, która podała list do córki ta dalej do Hamburga - tu trzeba liczyć 10 dni dla Hamburga, następnie 3 tygodnie dla eksperta, który potrzebuje czasu dla usunięcia braków nawet jeśli wadą do poprawy była błędna interpretacja pani Kozyry i następnie wójta M.C. co jest raportem Krzysztofa Puzyny a co jest tylko pisemną pomocą - gotowiec zestawienia argumentów zdrowotnych dla pani Katarzyny Kozyry, która ona sama mogła podpisać. Dla wyprostowania nieporozumienia autor Krytyki Raportu K.P. wysłał do pani Katarzyna Kozyra wydrukowaną i podpisaną przez Krzysztofa Puzynę "Krytykę Raportu" w wersji autorskiej zawierającej głównie kryminalne wady raportu o oddziaływaniu stacji bazowej nr 3837/4325 PTK Centertel Orange (France Telecom)

To kosztowało sporo czasu, gdyż pani Katarzyna Kozyra nie jest jedyną osobą, której pomaga Krzysztof Puzyna.
Termin 6 tygodni na usunięcie wad formalnych byłby jakimś sygnałem poważności, że chodzi o uczciwą grę urzędu gminy Kamieniec Ząbkowicki. Ale ta gra nie jest uczciwa, gdyż wójt Marcin Czerniec dostał obiektywne fakty o sfałszowaniu dokumentacji. Dlatego czy tam był podpis Kozyry czy Puzyny, czy od Kozyry matki i córki i od eksperta Puzyny czy nie, fakty o istotnie zmienionych parametrach -nastawienia anten, które potwierdziły badania kontrolne, powinny prowadzić do dochodzenia prawdy z urzędu.

Wójt Marcin Czerniec albo dostał łapówkę i zasłonił oczy by nie interpretować danych technicznych albo jest do interpretacji technicznego raportu
za głupi - w obu przypadkach nie nadaje się on do reprezentacji interesów mieszkańców Kamieńca Ząbkowickiego.

Rada: zrobić zażalenie o bezczynności wójta w sprawie doniesionego mu przestępstwa do sądu administracyjnego. Istotne fakty w krytyce raportu potwierdziło badanie kontrolne, które mając dużo wad (patrz tutaj) potwierdza zmianę parametrów technicznych w stosunku do pierwotnych danych w raporcie.

30.08.2009, Krzysztof Puzyna


polskie teksty | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | choroba mikrofalowa