Najlepsza taktyka przeciwko Masztom Śmierci:
to demokracja bezpośrednia w gminie
Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"do strony głównej sprawy stacji PTK Centertel Orange (France Telecom) w Kamieńcu Ząbkowickim


Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe maszty telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.
Walcz z mafią telefonii komórkowej

SPRAWOZDANIE Nr PEM-222/10/08/OS

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH Z ZAKRESU 100 KHz - 40 GHz

Firma Usługowo-Handlowa Helena Sawała

Laboratorium Pomiaru Pól Elektromagnetycznych
ul. Jantarowa 13, 75-256 Koszalin
tel./fax (94) 3414178, kom. 502152847
e-mail: biuro@sawala.pl

Laboratorium akredytowane przez PCA
Certyfikat Akredytacji nr AB 398
ważny do 07.08.2010r.

SPRAWOZDANIE Nr PEM-222/10/08/OS

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH Z ZAKRESU

100 KHz - 40 GHz

WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA

OBJEKT: STACJA BAZOWA PTK CENTERTEL SP. ZO.O.
NAZWA: 4963 Kamieniec Ząbkowicki
ADRES: Kamieniec Ząbkowicki, UL. KOLEJOWA 56, POW. Ząbkowicki, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
Sprawozdanie sporządził Radosław Gałeckipolskie teksty | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | choroba mikrofalowa