Warszawa | Słupsk | Rybnik | Jasienica | Ostrołęka | Polanica | Brodnica |Wybór protestów w Polsce | dalsze miasta | polskie teksty | Kontakty | ukradli Polskę |choroba mikrofalowa | Strona Pomiarowa | Ustawy i DrukiW Mielcu drastyczne przekroczenia norm napromieniowania | Mielec, Interpelacja, Petycja | Mapa położenia
Nie ma żadnego rewolucyjnego modelu czy odkryć, które pozwoliły by wymazywać rezultaty tysięcy badań i prac z lat 50 do 90-tych świadczących o negatywnym, zabójczym oddziaływaniu promieniowania elektromagnetycznego.

Krzysztof Puzyna


W Mielcu przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych

01.06.2008
plik oryginalny, .pdf, 100,5 KB
informacja Zbigniew Gelzok, Prawo do życia

Drastyczne napromieniowanie w Mielcu rejonu dookoła Stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego.

Mielec, Interpelacja, Petycja

http://petycje.pl/

6 września 2006 r.

Krystyna Skowrońska
Data i miejsce urodzenia: 22-07-1954, Mielec
Stan cywilny: mężatka

Wykształcenie: wyższe
Zawód: administratywista
Staż parlamentarny: poseł IV kadencji
Interpelacja nr 3793

Do ministra transportu w sprawie dopuszczenia do lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych w skupiskach ludzkich

Szanowny Panie Ministrze! Zaostrzenie konkurencji na rynku usług telefonicznych powoduje stałe zagęszczenie sieci stacji bazowych telefonii komórkowej. Dopuszczenie do lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych w miejscach, gdzie mieszkają ludzie, wymaga szczególnego nadzoru i kontroli właściwego organu (urzędu) państwowego.

Sprawa ta budzi olbrzymie kontrowersje w środowiskach lokalnych tym bardziej, że autorzy raportów oddziaływania na środowisko nie przedstawiają w nich żadnych publikacji, opracowań naukowych ani swoich, ani jakichkolwiek innych autorów, w szczególności nie wskazują, gdzie i kiedy prowadzili badania lub na jakich badaniach się opierają, jakie mają doświadczenie jako naukowcy.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- Czy w miejscach w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowej są prowadzone pomiary kontrolne potwierdzające, iż poziom emisji fal elektromagnetycznych odpowiada maksymalnym natężeniom, dla których stacje te uzyskały zezwolenia?

- Czy są przeprowadzane przez odpowiedzialne za to polskie urzędy i instytucje rzetelne, wielokierunkowe, interdyscyplinarne badania monitorujące wpływ pól e-m na życie i zdrowie osób znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie stacji bazowych telefonii komórkowej?

- Czy osoby sporządzające raporty oddziaływania na środowisko w zakresie lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej weryfikowane są pod względem kwalifikacji oraz odpowiedniej wiedzy teoretycznej i praktycznej?

- Czy według aktualnej wiedzy można jednoznacznie stwierdzić, że dopuszczalny poziom wartości pól e-m nie ma żadnych szkodliwych oddziaływań biologicznych, szczególnie przy bezustannym i długotrwałym oddziaływaniu tego pola na ludzi i inne organizmy żywe?

-
Czy ministerstwo planuje wprowadzenie zmian systemowych, które umożliwiłyby lepszą ochronę ludności przed szkodliwym promieniowaniem oraz zapewniłyby większy wpływ społeczności lokalnych na lokalizacje w ich sąsiedztwie stacji bazowych telefonii komórkowej oraz innych potencjalnie szkodliwych urządzeń ?

Z poważaniem
Poseł Krystyna Skowrońska
Mielec, dnia 5 lipca 2006 r.Urodziliśmy się tutaj i mamy prawo do życia !


ze względu na globalną zensurę tematu szkodliwości promieniowania EM wyklejanie plakatów przy targach, koncertach, przy stadionach sportowych jest najskuteczniejszą metodą poinformowania ludzi o niebezpieczeństwie. Do plakatów, można też zamówić nieodpłatnie własną treść (webmaster@umtsno.de) ***

Apel o prawo do życia

| Pl - De - En | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | choroba mikrofalowa