umtsno.de

Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"


Przeciwdziałanie budowie i użytkowaniu
urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne
w sytuacjach, gdy ich zastosowanie jest szkodliwe dla zdrowia i życiaspowrotem dla powiększenia puknąć w zdjęcie