Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej

Przeciwko budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w Ostrzeszowie

( wieża telekomunikacyjna h = 50 m, kontener technologiczny, przyłącze energetyczne ) na działce nr ewidencyjny 14/1 położonej w Ostrzeszowie przy ulicy Wierzbowej 1d protestuje ponad 170 mieszkańców i 10 pobliskich zakładów pracy .

W załączeniu :

 1. Obwieszczenie Burmistrza o lokalizacji z 20-08-2004
  oryginał .doc, 10 KB
 2. artykuł w Puls Tygodnia nr. 36 z 14-09-2004 str. 1
 3. artykuł w Puls Tygodnia nr. 36 z 14-09-2004 str. 2
 4. Obwieszczenie Burmistrza o lokalizacji z 13-04-2005
 5. odwołanie mieszkańców do Burmistrza Ostrzeszowa z 25-04-2005
  oryginał .doc, 9 KB
 6. odwołanie mieszkańców do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
  w Kaliszu z 25-04-2005

  oryginał .doc, 25 KB
 7. Dobrze byłoby sprawdzić co podawano we wnioskach o lokalizację

  Pozdrawiam

  Edward BiałeckiMieszkańcy ul: Wierzbowej Ostrzeszów 25-04-2005
oraz przyległych terenów
i zakłady pracy działające na w/w terenie.


SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
W KALISZU

ODWOŁANIE

W związku z wydaną przez burmistrza MiG Ostrzeszów decyzją GPO-7331-1/18/05 z dnia 5-04-2005 w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej CENTERTEL w Ostrzeszowie na działce nr ewid. 14/1 przy ulicy Wierzbowej ,
stanowczo nie wyrażamy zgody na ustalenie lokalizacji w/w inwestycji w tym miejscu.

Mając na uwadze szkodliwe a wręcz zabójcze działanie nadajnika na ludzi nie życzymy sobie, aby wbrew naszej woli narażeni byliśmy na szkodliwe działanie promieniowania elektromagnetycznego.
Interes jednostki a przede wszystkim względy finansowe, jakimi niewątpliwie kieruje się właściciel działki 14/1 nie mogą być ważniejsze od zdrowia i dobra ogółu mieszkańców.

Przypominamy, że konstytucja RP art. 68 oraz art. 74 nakazuje władzom dbanie o ochronę zdrowia obywateli.

Czyli wydana przez pana decyzja jest niezgodna z konstytucją RP.
Zastawianie się przy wydawaniu decyzji NORMAMI DOPUSZCZALNYMI jest fikcją, ponieważ DOPUSZCZALNE nie znaczy NIESZKODLIWE.
(Skoro normy są dopuszczalne to proponujemy ustawienie nadajnika na UMiG lub na ul.Grzybowej lub w Siedlikowie )

Ponadto zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 7-01-2005

- Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są:
inwestor oraz właściciele , użytkownicy wieczystości lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.
Wybudowanie inwestycji bez zgody stron jest naruszeniem prawa.
A my niewątpliwie taką stroną jesteśmy i nie wyrażamy zgody .

W załączeniu naszego zdecydowanego NIE przekazujemy

1.Opracowanie mgr inż. Marian Kłoszewski ?TELEFONIA KOMÓRKOWA ? Masowy Eksperyment na Ludziach
2.APEL FREIBURSKI z dnia 09-10-2002
3.Decyzję ?Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 25-11-2004
4.Wyrok w Imieniu RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28-02-2005.


PS. Zgodnie ze statystykami strefy pierwszych 400m od nadajnika nazywane są na świecie Strefami Śmierci ponieważ liczba chorych na raka po czterech latach wzrasta 4-krotnie i to zostało potwierdzone również w Polsce.
Informujemy że nasze domy znajdują się w odległości nawet 50m od planowanej budowy masztu i dlatego żądamy ustalenia innej bezpiecznej dla zdrowia obywateli lokalizacji.

Z poważaniem
Mieszkańcy
-kserokopie podpisów i adresów do korespondencji w załączeniu
(oryginały znajdują się u burmistrza MiG Ostrzeszów)Mieszkańcy ul: Wierzbowej Ostrzeszów 25-04-2005
oraz przyległych terenów
i zakłady pracy działające na w/w terenie.BURMISTRZ MIASTA I GMINY
OSTRZESZÓWODWOŁANIE


W związku z wydaną przez burmistrza MiG Ostrzeszów decyzją GPO-7331-1/18/05 z dnia 5-04-2005 w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej CENTERTEL w Ostrzeszowie na działce nr ewid. 14/1 przy ulicy Wierzbowej ,
stanowczo nie wyrażamy zgody na ustalenie lokalizacji w/w inwestycji w tym miejscu.

Mając na uwadze szkodliwe a wręcz zabójcze działanie nadajnika na ludzi nie życzymy sobie, aby wbrew naszej woli narażeni byliśmy na szkodliwe działanie promieniowania elektromagnetycznego.
Interes jednostki a przede wszystkim względy finansowe, jakimi niewątpliwie kieruje się właściciel działki 14/1 nie mogą być ważniejsze od zdrowia i dobra ogółu mieszkańców.

Przypominamy, że konstytucja RP art. 68 oraz art. 74 nakazuje władzom dbanie o ochronę zdrowia obywateli.
Czyli wydana przez pana decyzja jest niezgodna z konstytucją RP.
Zastawianie się przy wydawaniu decyzji NORMAMI DOPUSZCZALNYMI jest fikcją, ponieważ DOPUSZCZALNE nie znaczy NIESZKODLIWE.
(Skoro normy są dopuszczalne to proponujemy ustawienie nadajnika na UMiG lub na ul.Grzybowej lub w Siedlikowie )

Ponadto zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 7-01-2005

- Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczystości lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Wybudowanie inwestycji bez zgody stron jest naruszeniem prawa.
A my niewątpliwie taką stroną jesteśmy i nie wyrażamy zgody .

Wobec powyższego jednoznacznie jest, że planowana inwestycja nie spełnia wymogów prawnych i dopuszczenie do jej lokalizacji będzie stanowiło naruszenie prawa oraz podważy istniejący system prawny.

W załączeniu naszego zdecydowanego NIE przekazujemy :

Załączniki:
1-Opinia mgr inż. Mariana Kłoszewskiego (19 stron).
2-Wykres "Heurystyczne zobrazowanie stopnia zagrożenia zdrowia (Ryzyka).
3-Wykres "Zobrazowanie zakresu poziomów promieniowania mikrofalowego.
4-Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 2004-10-08.
5-Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 2004-11-25.
6- Apel Freiburski
7- Apel z Helsinek
8- Wyrok w Imieniu RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28-02-2005.


PS. Zgodnie ze statystykami strefy pierwszych 400m od nadajnika nazywane są na świecie Strefami Śmierci ponieważ liczba chorych na raka po czterech latach wzrasta 4-krotnie i to zostało potwierdzone również w Polsce.
Informujemy że nasze domy znajdują się w odległości nawet 50m od planowanej budowy masztu i dlatego żądamy ustalenia innej bezpiecznej dla zdrowia obywateli lokalizacji.

Z poważaniem
Mieszkańcy
-kserokopie podpisów i adresów do korespondencji w załączeniu
(oryginały znajdują się u burmistrza MiG Ostrzeszów)Obwieszczenie z 20.08.2004 - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Ostrzeszowie przy ul. Wierzbowej 1 d , ( "CERMA " , dawna "Techma - Sprzęt " )

Ostrzeszów dnia 20.08.2004 r.


O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRZESZÓWZgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001 r.), informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, będacych w posiadaniu Wydzialu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzedu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, znajdującym się w budynku przy ulicy Zamkowej 31, pokój 88, umieszczony został wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegajacej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej
( wieża telekomunikacyjna h = 50 m, kontener technologiczny, przyłącze energetyczne ) na nieruchomości oznaczonej jako dzialka ewidencyjna nr 14/1 położona w Ostrzeszowie przy ulicy Wierzbowej. Jednoczesnie informuje sie, że z dokumentami umieszczonymi w wykazie mozna zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie ( pokój nr 88, III pietro ). Uwagi i wnioski można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie ( pokój nr 1 na parterze) w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości ( tj. do 15 wrzesnia 2004 r.). BURMISTRZ w.z. mgr inż. Mariusz Witek Zastępca Burmistrza


Dobrze byłoby sprawdzić co podawano we wnioskach o lokalizację

Witam

Od ubiegłego roku walczymy z Centertelem , który chce w środku terenu zabudownego wstawić maszt jako "Inwestycja celu publicznego". Po protestach mieszkańców burmistrz Ostrzeszowa odmówił lokalizacji , ale w styczniu 2005 Kolegium Odwoławcze w Kaliszu nie poparło go . Burmistrz wydał 5-04-2005 zgodę na lokalizację.

Oczywiście złożyliśmy odwołanie dzięki wartościowym materiałom.

Analizując "przypadki " zauważyłem, że operatorzy GSM w całej Polsce stosują tę samą taktykę :

- występują o lokalizację i pozwolenie na budowę jako na "Inwestycję Celu Publicznego", a wtedy nie trzeba uzyskać zgody znajdujących się w obszarze oddziaływania mieszkańców.

Pozbawiają w ten sposób mieszkańców Prawnych Podstaw do protestu.

Taki wniosek można wyciągnąć przez Dedukcję :

- jeżeli mieszkańcy protestują, tzn. że nie pytano ich o zgodę (czego wymaga się przy "normalnych" inwestycjach o szerokim oddziaływaniu)
- jeśli nie pytano, tzn. że nie musiano
- jeśli nie musiano, tzn."Inwestycja celu Publicznego", albo jak w Warszawie "Maszt Technologiczny"..

Dobrze byłoby sprawdzić co podawano we wnioskach o lokalizację, a wtedy nagminne łamanie prawa przez operatorów GSM i narażanie Obywateli na utratę zdrowia powinno być ścigane przez Prokuraturę.

Pozdrawiam
Edward Białecki