umtsno.de

Walka rodziców o życie dzieci szkoły podstawowej nr. 14 | Zielona Góra: mordercza inwazja wikinga Thora Bjorgolfssona oraz podwójna gra byłego dyrektora od sprzedaży wódki i od zdrowia | Inwazja morderczych stacji bazowych na szkoły, ośrodek zdrowia i kaplicę


Walcz z mafią telefonii komórkowej


Zielona Góra: publiczna inwazja morderczych stacji bazowych na szkoły, ośrodek zdrowia i kaplicę

patrz art. z 18.4.07r. Wyrok WSA z 12.4.07r. Stacja telefonii komórkowej może oddziaływać na dalsze działki

ludzie patrzcie strony UM, zanim nie będzie za późno i atakujcie !

17.4.2007 r.


od ink z Zielona Gora,
17.04.2007 01:32

W Zielonej Górze telefonia P4 się nie poddaje - przedstawiciel zwrócił się po dwóch decyzjach negatywnych Prezydenta Miasta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Co nam grozi? Rozprawy kolegium są niejawne.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stacja bazowa telefonii komórkowej - ul. Stefana Wyszyńskiego 17

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, Prezydent Miasta Zielona Góra zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze przy ul. Stefana Wyszyńskiego 17, realizowanego przez P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego przed wydaniem decyzji strona ma prawo zapoznać się z przedmiotem postępowania oraz wypowiedzieć się w sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, tj. do 26 kwietnia 2007 r. (p. 412 Urzędu Miasta w godz. 800-1600 w poniedziałki i 7:30-15:30 od wtorku do piątku).

Po tym terminie oraz po uzgodnieniu ze stosownymi organami zostanie wydana decyzja, o której treści strony zostaną powiadomione.

exStrona UMKOMUNIKAT

 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P 4, zlokalizowanej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na działce nr 172/4 obręb 27 położonej przy ul. Stefana Wyszyńskiego w Zielonej Górze.

   Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 - jednolity tekst z późn. zm .) art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek P4 Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, wszczęte zostało postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji elu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P 4
, zlokalizowanej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na działce nr 172/4 obręb 27 położonej przy ul. Stefana Wyszyńskiego w Zielonej Górze.

   W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu zainteresowani mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń.

   Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze, ul. Podgórna 22, Biuro Planowania Przestrzennego, pokój 510, w godz. urzędowania.
 
Data dodania: 2007-04-10 13:18

exStrona UMKOMUNIKAT

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel, zlokalizowanej na dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, na działce nr 38 obręb 16 położonej przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w Zielonej Górze.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ? jednolity tekst z późn. zm .) art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 - tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polkomtel S. A., z siedzibą w Warszawie, wszczęte zostało postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel, zlokalizowanej na dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, na działce nr 38 obręb 16 położonej przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w Zielonej Górze.

    W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu zainteresowani mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń.

    Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze, ul. Podgórna 22, Biuro Planowania Przestrzennego, pokój 510, w godz. urzędowania.

 
Data dodania: 2007-04-13 9:1


exStrona UM


KOMUNIKAT

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4, zlokalizowanej na dachu budynku przychodni lekarskiej, na działce nr 39/1 obręb 25 położonej przy ul. Stefana Wyszyńskiego w Zielonej Górze.

    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071- jednolity tekst z późn. zm .) art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 - tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek P4 Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, wszczęte zostało postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4, zlokalizowanej na dachu budynku przychodni lekarskiej, na działce nr 39/1 obręb 25 położonej przy ul. Stefana Wyszyńskiego w Zielonej Górze.

    W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu zainteresowani mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń.

    Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze, ul. Podgórna 22, Biuro Planowania Przestrzennego, pokój 510, w godz. urzędowania.

 
Data dodania: 2007-04-13 9:19

exStrona UM


KOMUNIKAT

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel, zlokalizowanej na dachu budynku kaplicy Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego na działce nr 42/5 obręb 5 położonej przy ul. Obywatelskiej w Zielonej Górze.

   Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 - jednolity tekst z późn. zm .) art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717  tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polkomtel S. A., z siedzibą w Warszawie, wszczęte zostało postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel, zlokalizowanej na dachu budynku kaplicy Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego na działce nr 42/5 obręb 5 położonej przy ul. Obywatelskiej w Zielonej Górze.
  
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu zainteresowani mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń.

   Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze, ul. Podgórna 22, Biuro Planowania Przestrzennego, pokój 510, w godz. urzędowania.

 Data dodania: 2007-04-13 9:12

exStrona UMOgłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

stacja bazowa telefonii komórkowej - ul. Kożuchowska 42

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Prezydent Miasta Zielona Góra informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 na działce nr 10/8, obr. 36 przy ul. Kożuchowskiej 42 w Zielonej Górze

1. Decyzja została wydana dla P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

2. Informacje o podjętej decyzji zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pok. 412.

Data dodania: 2007-04-16 13:11

exStrona UM


KOMUNIKAT

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P 4 na dachu budynku administracyjnego na działce nr 1/18 obręb 20, przy ul. Osadniczej w Zielonej Górze.

   Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r., Nr 98, poz. 1071 - jednolity tekst z późn. zm.) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r. ,Nr 80, poz. 717, jenolity tekst z późn. zm.) zawiadamiam że w dniu 27 grudnia 2006 r. na wniosek P4 sp. z o.o. ul. Pileckiego 63 w Warszawie wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P 4 na dachu budynku administracyjnego na działce nr 1/18 obręb 20, przy ul. Osadniczej w Zielonej Górze.

   W trakcie trwania procedury wpłynęły uzgodnienia dotyczące decyzji kończącej postępowanie administracyjne w ww. sprawie. W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu, zainteresowani mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, w tym z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzyskania wyjaśnień.

   Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Zielonej Górze, ul. Podgórna 22, Biuro Planowania Przestrzennego, pokój 515, w godz. od 8.00 do 14.00, tel. 4564515.

 
Data dodania: 2007-04-13 9:07


exStrona UMOgłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

stacja bazowa telefonii komórkowej - ul. Nowojędrzychowska 32


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Prezydent Miasta Zielona Góra informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 przy ul. Nowojędrzychowskiej 32 w Zielonej Górze

1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pana Wojciecha Dziela, działającego w imieniu firmy P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

2. Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

3. Informacje o wniosku i raporcie o oddziaływaniu na środowisko umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pok. 412.

4. Informuje się o:

- możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

- możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski składać można w terminie od 4 kwietnia 2007 r. do 25 kwietnia 2007 r. w Wydziale Ochrony Środowiska, pok. 412

exStrona UM


Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 na dachu budynku przemysłowego przy ul. Krośnieńskiej 12 w Zielonej Górze

1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pana Pawła Krychowiaka, działającego w imieniu firmy P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

2. Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

3. Informacje o wniosku i raporcie o oddziaływaniu na środowisko umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pok. 412.

4. Informuje się o:

- możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

- możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski składać można w terminie od 28 marca 2007 r. do 18 kwietnia 2007 r. w Wydziale Ochrony Środowiska, pok. 412

exStrona UMZielona Góra: mordercza inwazja wikinga Thora Bjorgolfssona oraz podwójna gra byłego dyrektora od sprzedaży wódki i od zdrowia

27.3.2007r.

Co sądzić o nowych informacjach z Zielonej Góry?

Są one tak przeciwstawne jak zawody Prezydenta Miasta Janusza Krzysztofa Kubickiego.

Prezydent Kubicki (ma 38 lat) w swoich ostatnich zawodach był sprzedawcą piwa w Brzesku, wódki firmy Polmos w Zielonej Górze, oraz dyrektorem Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze..Niejaki INK komunikuje 27.3.07 w księdze gości:

W Zielonej Górze udało się zablokować budowę anteny na szkole podstawowej. Od decyzji negatywnej prezydenta miasta odwoływał się przedstawiciel telefonii komórkowej, ale została podtrzymana.

Wystarczył nowy formularz odwołania, nieco zmodyfikowany, plus decyzja wójta z Łagiewnik jako załącznik plus odniesienie do prac Dr. C. Waldmann-Selsam, Dr. U. Säger, Ärzteinitiative Bamberger Appell i medycyny pracy.

umtsno pisze brawo ! ale czy faktycznie chodzi o przełom?

Mordercza inwazja Wikinga

Nowy operator P4 stara się o status
inwestycji celu publicznego
patrz tutaj

i to dla wież śmierci na budynku Gimnazjum nr. 2
co na to Prezydent Kubicki?
On już przecież wie, jak szkodliwe są stacje telefonii komórkowej.

Czy to podwójna gra byłego dyrektora od sprzedaży wódki i od zdrowia ?P4 należy w większości do biznesmena skandynawskiego Thora Bjorgolfssona. Ma on udziały w bułgarskim operatorze BTC i operatorze komórkowym T-Mobile Czechy. Ponadto działa w sektorze bankowym i farmaceutycznym. W rodzimej Islandii kupił największy tamtejszy bank Landsbanki oraz producenta leków generycznych Actavis.

Poprzez fundusz inwestycyjny Florissant będący udziałowcem brytyjskiej spółki QXL Ricardo związany jest też z największym polskim serwisem aukcyjnym Allegro.pl. Zarobił nawet na ruskiej mafii paliwowej. Z Petersburga wywiózł ponad 400 mln dolarów.

P4 należy do niego w 70 procentach. Jest to typowy przedstawiciel operującej globalnie stonki finansowej.

Wygląda na to, że to pieniądze miliardera z Islandii Thora Bjorgolfssona są motorem bezczelnych żądań posła A. Mężydło i reszty komisji Infrastruktury zmian w ustawach o Uzdrowiskach, Ochrony Środowiska i Infrastruktury. Zmiany te nie liczą się z życiem ludzkim, a mają na celu dopasowanie polskich ustaw do strategii inwestycyjnej skandynawskiej firmy P4. patrz Dezyderat 6
oraz Biuletyn nr: 1399/V Komisja: Komisja Infrastruktury /nr 110/

Istnieją wielokrotne wyroki sądowe NSA: stacje bazowe nie są inwestycją celu publicznego !!!KOMUNIKAT

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P 4, zlokalizowanej na dachu budynku Gimnazjum nr 2, na działce nr 37 obręb 26 położonej przy ul. św. Cyryla i Metodego w Zielonej Górze.

   Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 - jednolity tekst z późn. zm .) art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 - tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek P4 Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, wszczęte zostało postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P 4, zlokalizowanej na dachu budynku Gimnazjum nr 2, na działce nr 37 obręb 26 położonej przy ul. św. Cyryla i Metodego w Zielonej Górze.

   W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu (uwaga umtsno: od 22.3.2007r.) zainteresowani mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń.

ze
strony UM exZielonej Góry