Choroby psychiczne, bóle głowy, zmęczenie, żylaki powrózka nasiennego, po 5 latach różne formy raka


podobne wyniki napromieniowania przez niewidzialne, pulsujące pola elektromagnetyczne wysokich częstotliwości z anten nadawczych P4 na dachu szkoły kalkuluje dyrektor szkoły podstawowej nr. 14 mgr Marek Olczyk na powierzone jego opiece dzieci. Do jego obowiązków należy aktywne działanie prozdrowotne. Ciekawe gdzie on będzie uciekał, jak jedno dziecko dostanie białaczkę?

W opracowaniu pana dr Zmyślonego (Medycyna Pracy, 2007; 58(1):27 - 36, .pdf , 175,4 KB) sformułowana " została teza, że w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie spełnić wymagań ustawodawcy i przedstawić w ramach tych raportów, zdecydowanych stwierdzeń o działaniu PEM na ludzi." A więc Primum non nocere - po pierwsze nie szkodzić !


Aktualizacja 16. maja 2007 r., uwagi Krzysztof Puzyna:
1. ewentualna budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 czy innej
nie byłaby inwestycją celu publicznego
taką opinię wydały wielokrotnie sądy i władze samorządowe.
2. ewentualna budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 na dachu szkoły
zmieniłaby sposób użytkowania
dachu szkoły, czyli też całej Szkoły Podstawowej nr 14
3. preferowanie przez dyrektora szkoły Marka Olczyka komercjalnych zysków (poprzez stałe napromieniowanie całej szkoły, a więc i dzieci sztucznie pulsującymi polami EM) ryzykując zdrowie mu powierzonych dzieci,
jest niewykonaniem jego obowiązku służbowego
aktywnego działania prozdrowotnego i kwalifikuje go do odwołania ze stanowiska przez Ministra Oświaty.
4. Art. 363. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska., Opracowanie z 1.03.2007
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej eksploatującej instalację w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującej urządzenie wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
Negatywnemu oddziaływaniu powstającemu w czasie eksploatacji stacji bazowej telefonii komórkowej zapobiega się odcinając ją od prądu.
czyli Prezydent Miasta może nakazać wykonanie przez osobę fizyczną czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, a w każdym przypadku powodowania przez nią takiego oddziaływania.

Pytanie: Czy Prezydent Miasta Janusz Krzysztof Kubicki wie o możliwości wynikającej z Art. 363 POŚ ?
Globalna stonka finansowa, właściciel P4 Thor Bjorgolfsson
 1. Zielona Góra: mordercza inwazja Thora Bjorgolfssona i firmy P4
 2. Inwazja morderczych stacji bazowych na szkoły, ośrodek zdrowia i kaplicę
 3. 5 grudnia 2006 r. Zielona Góra, Szkoła Podstawowa nr 14, zawiadomienie o postępowaniu
 4. Kiślak, wnioski i zastrzeżenia. str. 1 i 2
 5. Kiślak, wnioski i zastrzeżenia. str.3 i 4
 6. Kiślak, wnioski i zastrzeżenia. str. 5, 6, 7
 7. 22 stycznia 2007 r. zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji
 8. 23 lutego 2007 r. Decyzja Prezydenta Miasta Odmowa dla inwestycji Bjorgolfssona - P4
 9. 21 marca 2007 r. Prezydent Miasta: odwołanie P4 jest bezpodstawne
 10. 18 kwietnia 2007 r. zebranie mieszkańców, ulotka
 11. SKO w Zielonej Górze Robert Gwidon Makarowicz i Janusz Zawieja decydują wbrew woli mieszkańców na korzyść P4 -korupcja?
 12. Aktualna sytuacja- nasza nadzieja, że telefonia poszuka sobie miejsca gdzie indziej

Patrz też jak w główkach dzieci rozkłada się promieniowanie zależnie od grubości ścianki czaszki.