umtsno.de
Walcz z mafią telefonii komórkowej

 1. Położenie i plan Lublina
 2. Lublin, Folwarczna 37- Zwycięstwo
 3. 4 maj 2006 r., Wydział Ochrony Środowiska zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym
 4. 4 maj 2006 r., Wydział Ochrony Środowiska, prośba o uwagi przez wydział Środowiska i Rolnictwa oraz przez PWIS w Lublinie
 5. 13 maja, walka z inwazją Ery w Lublinie, hipermarket E. Leclerc
 6. Hipermarket E. Leclerc, mapa sytuacji
 7. 19 maja 2006, postanowienie PWIS, uzgadniam środowiskowe uwarunkowania dla ERA Nr 27063 Lublin-LSM
 8. 5 czerwca 2006 r., prośba PWIS o wydanie raportu
 9. 14 czerwca 2006 r., postanowienie Wojewody Lubelskiego
 10. 16 czerwca 2006 r., odpowiedź prezydenta miasta Lublin
 11. 20 czerwca 2006 r., przekazanie pisma przeciwników budowy masztów ERY do Prezydenta Miasta Lublin Andrzeja Pruszkowskiego
 12. Lublin, zdjęcia sytuacji
 13. Szczegół, który robi z raportów makulaturę
 14. Raport o oddziaływaniu na środowisko, Zana 19, Lublin
 15. 17 lipca 2006 r. pismo przedstawiciela 1000 protestujących osób pana Remigiusza Dąbrowa-Karasińskiego do Prezesa Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, .doc, 28 KB
 16. 18 lipca 2006 r., Lubelska Spółdzielnia Mieszkanowa zażalenie na postanowienie wojewody lubelskiego z dnia 14.6.2006 r.
 17. exTaktyka falszowania raportów
 18. Lipiec 2006 r., w sprawie opracowania: "Raport oddziaływania na środowisko" , doc, 272,7 KB
 19. 19 lipca 2006, Prezes Spółki "Lublindis" wnosi zażalenie na postanowienie wojewody lubelskiego
 20. 26 lipca 2006, pismo do właściciela Pergranso Sp. z o.o. w Warszawie, .doc, 28 KB
 21. 21 sierpnia 2006, pierwszy sukces: Główny Inspektor Sanitarny unieważnia decyzję Wojewódzkiego
 22. 28 sierpnia 2006 potwierdzenie Remigiusz Karasiński jest stroną w walce przeciwko inwazji ERY
 23. 29 września 2006, Lublin-zwycięstwo, potwierdzenie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie przez Głównego Inspektora Sanitarnego Andrzeja Wojtyłę
 24. Szachownica nad Lublinem, fotki
 25. 11 września 2007 Policja na zlecenie niemieckiego Deutsche Telekom (ERA) bije polskie matki
 26. 11.09.2007, Polizei im Auftrag von Deutsche Telekom (ERA) schlägt polnische Mütter zusammen
 27. 11 września 2007 Demonstracja przed domem prezydenta
 28. 11. Sept. 2007 Demo vor der Residenz des Präsidenten
 29. Przykład listu o odszkodowania do Prezydenta Miasta Lublina
 30. 20 września 2007, List do Instytutu Łączności Stowarzyszenia przeciw Elektroskażeniom, inż Ryszard Dziworski
 31. 19 września 2007, Interpelacja posła Bolesława Borysiuka do Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego
 32. Filmy video na Youtube Nie chcemy wieży Aiffla
 33. Videos: Wir wollen keinen Eiffelturm, die Verdeckten Ermittler ziehen ihre Waffen, Rettungswagen waren verboten u.a.
 34. 19.10.2007, Die Erklärung des Stadtpräsidenten von Lublin A. Wasilewski zum Mobilfunkmast von Deutsche Telekom (Era) im Stadtteil Poręba
 35. 19.10.2007, Oświadczenie Prezydenta Lublina dotyczące sprawy masztu na Porębie
 36. 25.10.2007, Postanowienie Wojewody Lubelskiego Wojciecha Żukowskiego: "..utrzymuję w mocy zaskarżone postanowienie"
 37. 9.11.2007 Urząd Miasta Lublin, Pisemna Decyzja Prezydenta
 38. 24.11.07, Czuby, Lublin decyzja budowlana i srodowiskowa, aktualizacja
  Uchylenie decyzji budowlanej: plik oryginalny, .pdf, 828,6 KB
  Uchylenie decyzji środowiskowej: plik oryginalny, .pdf, 708 KB
 39. René Obermann und Deutsche Telekom AG (ERA) hat in Lublin dreifach verloren, Update
 40. Najwyższa Izba Kontroli prosi obywateli o współpracę
 41. Ponad 600 polskich osiedli wykluczyły się z przymusu napromieniowania przez BTS-y
 42. Normalka ? Urząd Miasta Lublin fałszuje protokoły rozprawy administracyjnej na korzyść niemieckiego okupanta Deutsche Telekom (ERA)
 43. 16.2.2008, Lublin, Szafirowa wygrała z Deutsche Telekom (w Polsce niemiecka firma promieniuje pod nazwą Polska Telefonia Cyfrowa ERA)
 44. exLublin, polskie dzieci protestuja przeciwko niemieckiemu okupantowi Deutsche Telekom (ERA)
 45. Koncern Deutsche Telekom, właściciel ERY, walczy w sądzie administracyjnym o postawienie wieży śmierci typu UMTS, GSM i Wimax na osiedlu Poręba w Lublinie
 46. 21 maja, SA w Lublinie uchylił decyzje prezydenta i wojewody, blokujące budowę masztu sieci Era na os. Poręba w Lublinie.
 47. Ważny komentarz do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ogłoszonego 21 maja 2008r
 48. Moje uwagi, kto nas ochroni przed polskim prawem?
 49. Anmerkungen zum Urteil des Verwaltungsgerichtshofes in Lublin, Polen
 50. Ministerstwo Środowiska uchyla decyzję Wojewody Lubelskiego w sprawie wydania zgody na budowę anten na dachu hipermarketu E. Leclerc w Lublinie
 51. Czy Deutsche Telekom (ERA) przekupił polskiego sędziego w Lublinie ?
 52. Kategorycznie sprzeciwiamy się wszelkim zmianom obowiązującego prawa, ograniczającym udział społeczeństwa w przygotowaniu i realizacji inwestycji, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi.
 53. Darmowy internet to technologia manipulacji mas Wimax przez nieustanne napromieniowanie pulsującymi polami elektromagnetycznymi
 54. Stow. Eko. Świdnica, List Puzyna
 55. Stow. Eko. Świdnica, Skarga WSA Lublin
 56. Lublin. Sygn. akt II SA/Lu 571/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 16 grudnia 2008
 57. Stow. Eko. Świdnica komentarz do Wyroku WSA w Lublinie
 58. Lublin następna wygrana - 25 luty 2009 r. Wyrok WSA, prawo Budowlane, maszty stacji PLUS, .pdf, 111,7 KB