Pl - De - En | polskie teksty | dalsze miasta | Kontakty | Brodnica | Rybnik | Rzeszów | Słupsk | Warszawa | Ustawy i Wzory | Inicjatywa Demokracji Bezpośredniej | choroba mikrofalowa | ukradli Polskę | Krytyka polskiej normy | Strona Pomiarowa | Wybór protestów w Polsce | self-defence (en)| szkoła (en)| exadres głównej strony związku OSPE | księga gości: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"
Tylko demokracja bezpośrednia niszczy korupcję poprzez podział władzy wśród całego narodu i podejmuje dobre decyzje dla ludzi w Twojej okolicy. W prawdziwej demokracji rządzisz Ty.

Krzysztof Puzyna, w Hamburgu, 22 luty 2007 r.
Hütten 118, 20355 Hamburg, Tel. 004940 342797

http://iddd.de
webmaster@iddd.de

Materiały dla Inicjatywy AntyNuklearnej

Mafia atomowa jak jaszczurka bez ogona

Demonstracje

Strestest

FukushimaRanking awarii elektrowni nuklearnych w NRF, tabela | Elektrownie nuklearne w Niemczech | pierwsze obrazki z "całkowitego" uszkodzenia | awarie EJ Krümmel nr 314 i 315 w Geesthacht, 2009 | Dlaczego Tusk planuje uruchomienie elektrowni atomowej w Polsce? | Woda silnie radioaktywna | EJ we Francji, ważna odpowiedź wiceszefowej frakcji Zielonych w parlamencie niemieckim pani Sager | Atomowe świnie, skażona woda gruntowa w Asse ! | Elektrownia atomowa Emsland, Niemcy- awaryjne oddzielenie reaktora od sieci | Awaria w fabryce uranu w Gronau, NRF - kontaminacja robotnika | Skażenie w Urenco - winna Szwecja? | W Klempiczu nie chcą elektrowni atomowej | exDemonstracja przeciwko planom budowy elektrowni jądrowej w Warszawie | Demonstracja 120 000 Ludzi w NRF- Reakcja Łańcuchowa | Czy spędzilibyście urlop na pomorskich plażach, wiedząc, że kilka kilometrów od nich działa elektrownia atomowa? | Tricastin -Plakat z rybami | Zjazd Antyatomowy w województwie Pomorskim | 6.08.2010, Fachowa ocena perspektywy atomowej w Polsce, Tłumaczenie raportu, Bernarda Laponche | "Gmina Darłowo naszym domem! Precz z atomem, precz z atomem!"- Relacja z demonstracji w Darłowie | Krzysztof Puzyna, 4.10.2010, "Niemiecka Kurwa Atomowa" Dlaczego prawicowa niemiecka gazeta - Süddeutsche Zeitung opublikowala obraz z plakatem Merkel "Die Deutsche Atom - Nutte" | Naród mówi NIE, walka społeczeństwa z korporacjami i lobbyzmem | 29.05.2011 - Budowanie atomowego grobowca - gotowy list do panów posłów. | Podmiany po japońsku | Pierwsze demonstracje przeciwko energetyce atomowej w Japoni |13.06.2011 r., Po referendum, Włosi zrezygnowali z energetyki jądrowej | Krótki reportaż z Japonii w dzienniku niemieckim ZDF


W Klempiczu nie chcą elektrowni atomowej
Po głosowaniu rozległy się brawa

środa, 17 marca 2010

OBRADY RADY LUBASZ

W dniu 4 marca na XXV Sesji Rady Gminy Lubasz odbyło się głosowanie nad wnioskiem dotyczącym wyrażenia stanowiska ws. wskazania miejscowości Klempicz położonej w gminie Lubasz jako potencjalnej lokalizacji Elektrowni Jądrowej.

Wniosek ten został włączony do programu obrad niemal w ostatniej chwili (3 dni przed planowaną Sesją Rady) i prawdopodobnie miało to związek z wizytą w gminie Lubasz p. Szejnfelda, który spotkał się z Wójtem oraz radnymi Już podczas samych obrad dyskusja przed głosowaniem nad wnioskiem przerodziła się w prawdziwą debatę nad przyczynami takiego obrotu spraw (że poseł Szejnfeld osobiście interweniuje w tej sprawie u Wójta Gminy i Radnych) oraz przyszłością Klempicza i całej gminy Lubasz. Ścierają się także po raz kolejny poglądy zwolenników i przeciwników lokalizacji Elektrowni Jądrowej w Klempiczu. Jako pierwszy głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady p. Bogusław Dymek, który przedstawił list-apel dr Piotra Ławińskiego - radnego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, skierowanego do radnych o nie podejmowanie uchwały zezwalającej na budowę EJ w Klempiczu, wskazując na szereg zagrożeń dla lokalnej społeczności i miejscowego środowiska związanych z tą lokalizacją.

Pan Przewodniczący również opowiedział się przeciw EJ w Klempiczu.

Głosy sprzeciwu (poparte różnoraką - fachową argumentacją) padły również ze strony sołtysa wsi Dębe - Kazimierza Wichra, radnego Kazimierza Szweda oraz gości: p. Jerzego Klawka - Przewodniczącego Lubaskiego Koła Wielkopolskiego Katolickiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych, małżeństwa Anny i Tomasza Cyfert - absolwentów Wydziału Budownictwa Politechniki Poznańskiej a także Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, oraz Sławomira Łapawy - Wiceprezesa Stowarzyszenia "Bliżej Siebie i Natury" z Lubasza. Głos zabrał również p. Marcin Korczyc - miejscowy nauczyciel oraz dziennikarz krytykując dotychczasowe wypowiedzi i apelując o podjęcie rozsądnej decyzji Przewodniczący Rady, podczas sesji podzielił się swoimi negatywnymi spostrzeżeniami ze spotkania z p. Szejnfeldem, który obiecywał miliardy dla gminy, niesamowite perspektywy zatrudnienia oraz darmowy prąd dla mieszkańców, nie mówiąc jakie on sam będzie miał z tego korzyści i jak to zagwarantuje.

Natomiast na pytanie co oczekuje w zamian radni usłyszeli, że gmina powinna oddelegować swojego "ambasadora" który będzie lobbował za budową EJ w Klempiczu w Rządzie żeby dać wyraz oddolnej inicjatywie mieszkańców i samorządu w tej sprawie.

Dyskusja zakończyła się głosowaniem, które dało wynik - 5 radnych opowiedziało się za, a 7 przeciw wskazaniu Klempicza jako potencjalnej lokalizacji Elektrowni Jądrowej. Na sali obrad rozległy się brawaSkażenie w Urenco - winna Szwecja?

27.01.2010, iddd.de, K.P.

 Ślad prowadzi do Szwecji. Według informacji minister gospodarki kraju związkowego Nadrenii (NRW), pani Christy Thoben pojemnik został w Szwecji zadeklarowany jako "czysty i pusty" i wysłany do fabryki wzbogacania uranu Urenco w Gronau. W rzeczywistości w pojemniku znajdowało się jeszcze 1,6 kilograma resztek uranu - powiedziała pani minister w środę, 27 stycznia podczas obrad komisji gospodarczej Nadrenii (NRW). Jak pracownik otworzył -patrz poniżej zbiornik to został skażony. Aktualnie znajduje się on już w czwartym szpitalu. Dlaczego jest przenoszony z jednego do drugiego niewiadomo.

Pomimo że miejsce skażenia znajdowało się zdala od hali produkcyjnej w oddzielnym pomieszczeniu, sekretarz ministerstwa środowiska i bezpieczeństwa elektrowni jądrowych, pani Kathrin Vogler powiedziała dzisiaj, że promieniowanie resztek uranu nie mogło przekroczyć 5 milisieverta (mSv), gdyż tyle zmierzono u wylotu komina, który stoi w hali produkcyjnej. Jest to metoda pośrednia oszacowania dawki skażenia robotnika, ponieważ w pomieszczeniu w którym on pracował nie było licznika promieniowania.
Awaria w fabryce uranu w Gronau, NRF - kontaminacja robotnika

22.01.2010, iddd.de, Krzysztof Puzyna

W jedynej fabryce wzbogacania uranu w Niemczech nastąpiło w czwartek radioaktywne skażenie pomieszczenia w którym pracował jeden człowiek. Według rzeczniczki firmy Urenco nie było niebezpieczeństwa dla ludności. Uwolnione izotopy zostały w całości wyfiltrowane z powietrza.Firma Urenco w Gronau produkuje uran z odpadów radioaktywnych

Skażone zostały ręce i nogi pracownika. Pracownik został przewieziony do szpitala w Münster. "Ten człowiek nie promieniuje" powiedział dyrektor oddziału medycyny nuklearnej Otmar Schober.
Według informacji rzeczniczki prasowej firmy URENCO o godzinie 14:32 w pomieszczeniu gdzie są przygotowywane pojemniki na uran, pojemnik, zadeklarowany jako "pusty i wymyty" podczas kontroli szczelności uwolnił sześciofluorek uranu (UF6) w ilości jeszcze nieokreślonej.

"Wzbogacany w Gronau sześciofluorek uranu jest związkiem radioaktywnym, który w połączeniu z wilgotnością przekształca się w silnie trujący płynny kwas" powiedział Matthias Eickhoff z Inicjatywy Antyatomowej w Münster.

Energia atomowa, Niemcy, awaryjne oddzielenie reaktora w Emsland od sieci.

24. 07.2009
Elektrownia atomowa w Emsland w dolnosaksońskim Lingen została z powodu awarii 24 lipca 2009 o godzinie 3 w nocy znowu odłączona od sieci.

Lingen (RWE Power) - Najpierw Elektrownie Atomowe Brunsbüttel i Krümmel niepokoją społeczeństwo swoimi awariami. Następnie politycy chadeccy na czele z panią Kanclerz, doktor fizyki Angela Merkel podkreślają że niemieckie elektrownie jądrowe są najbardziej bezpieczne na świecie, a teraz znowu awaria w EJ Emsland.

Według koncernu RWE Power -właściciela EJ Emsland system kontrolny ochrony przekładni transformatorowej automatycznie odłączył transformator co spowodowało awaryjne odłączenie reaktora jądrowego. Po kontroli elektrownia zostanie w ciągu 2 dniu znowu podłączona do sieci.

Lingen, 03. lipca 2009, RWE Power

EJ Emsland: rysy w czujniku do pomiaru ciśnienia

Lingen, 29. czerwca 2009, RWE Power

EJ Emsland produkuje znowu prąd

Podczas 14 dniowej rewizji wymieniono 44 (z 193) zniszczonych prętów paliwowych reaktora.

PATRZ HITY AWARYJNE


Atomowe świnie, skażona woda gruntowa w Asse !

15 lipca 2009, iddd.de
wyładowywanie beczek z radioaktywnymi odpadami w jednej
z sztolni składowiska Asse
Asse, jeszcze więcej podobnych wiadomości, a Asse otrzyma na iddd.de specjalną stronę; pierwsza informacja o "wiecznym" składowisku odpadów atomowych ASSE na iddd.de.

Jak podają dzisiaj służby informacyjne, w zamkniętym już, bo zawalającym się składowisku, zalanym przez wodę gruntowową, pootwierały się następne "super trwałe"pojemniki z radioaktywnymi odpadami. Mieszaninka solnych, radioaktywnych ługów wyciekająca ze zbiorników powoduje dalszą korozję i dalsze przecieki zbiorników. Według oszacowań chodzi o 1500 litrów radioaktywnego roztworu, który podmywa też ściany sztolni na głębokości 900 m. To jest co atomowe świnie chcą zostawić nie tylko przyszłym pokoleniom- ale współczesnym obywatelom - skażoną wodę gruntową ! Prezydent głównego urzędu do ochrony przed promieniowaniem, [Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) w Salzgitter] 15.07.2009 r., Wolfram König: "sytuacja jest nie do zniesienia, trzeba się nastawić na katastrofę"

EJ we Francji, ważna odpowiedź wiceszefowej frakcji Zielonych w parlamencie niemieckim pani Sager

15.07.2009

Ważna wypowiedź pani Sager polityka Zielonych. Pani Krista Sager na pytanie dlaczego tak mało awarii mają francuskie elektrownie nuklearne w porównaniu z niemieckimi, które przecież uważane są za najbardziej "bezpieczne" na świecie?

Odpowiedź z dnia 14 lipca 2009 dyskusja w tv Hamburg: oni mają jeszcze więcej nawet poważnych awari, ale potrafią skuteczniej blokować informacje o stanie własnych elektrowni. Według Sager we Francji nie przeciekają informacje o awariach z elektrownii jądrowych do mass mediów.

Przymysł jądrowy troszczy się o każdego nowego szefa partii politycznych, wszyscy oni z lewicy i z prawicy, komuniści, gauliści, ultraprawica, zieloni
siedzą na stanowiskach dyrektorskich i w radach nadzorczych przemysłu jądrowego i w elektrowniach jądrowych.

Uwaga Puzyna:
ona ma rację np wypadek 8 lipca 2008 roku w Tricastin uwidoczniło dopiero skażenie rzeki poprzez odpady paliwa uranowego i silnie skażonej wody z reaktora, co zostało odkryte przez turystów, którzy zauważyli tysiące śniętych ryb na powierzchni rzeki i zaalarmowali mass media.
Patrz plakatAwaria w elektrowni jądrowej Krümmel przy Geesthacht w Niemczech

uzupełniony 13.7.2009

Niemcy, reaktor Krümmel przy Geesthacht nad Łabą jest największym reaktorem z wrzącą wodą na świecie.Woda w reaktorze Krümmel jest bardzo silnie radioaktywna

13 lipca 2009 r.

przynajmniej jeden pręt paliwowy z 840*** musi być uszkodzony, gdyż woda w reaktorze jest ponad normę radioaktywna. Dzisiaj wiadomo dzięki opłacaniu informantów przez tygodnik der Spiegel, że przyczyną uszkodzenia prętów paliwowych mogą być wióry metalowe , które znaleziono w wodzie isolującą pręty paliwowe w zbiorniku reaktora. I znowu wyszła ta wiadomość z zakładu nieoficjalnie jako prywatna informacja anonimowego pracownika.

Dzisiaj była w Krümmel demonstracja ku pamięci 19 mieszkańców dzielnicy Krümmel co zachorowali na białaczkę. Ważne jest poświęcić trochę czasu innym przestępstwom mafii atomowej związanej z manipulacją badań epidemiologicznych. Takie przestępstwa nie może donieść zwykły pracownik elektrowni. Manipulacja wiedzą i badaniami o której napiszę jest o wiele bardziej naganna, gdyż mało osób jest w stanie je w ogóle zauważyć.

Wyjątkowo, z nieznanych mi powodów opublikowano krytykę na temat lewych statystycznych trików pani profesor Blettner przy ocenie pracy na temat białaczek w okolicach elektrowni nuklearnych w Niemczech. Taka publiczna krytyka ludzi z tego samego obozu nie jest znowu taka częsta, normalnie jedna wrona drugiej wronie oka nie wykuje. Nie znam podobnego przypadku, dlatego polecam przeczytać tą unikalną krytykę naukową lub poczekać aż znajdę czas do jej przetłumaczenia. Tu jej adres:
iddd.de/umtsno/60krebs11.htm#kern


***Uwaga!!! po polsce kursują teksty z liczbą 80000 (osięmdziesiąt tysięcy) ta desinformacja ma na celu uszkodzenie 2 - 3 prętów paliwowych w reaktorze Krümmel pokazać jako niedużą, czyli "nieszkodliwą" liczbę - w stosunku do 80000, ale faktycznie ta olbrzymia elektrownia jest wyposażona w 840 prętów.Dlaczego Tusk planuje uruchomienie elektrowni atomowej w Polsce?

9 lipca 2009 r.

Aleksander ISKRA 20090709 1510

Dziękuję za info , kolejne info w tematach , któłre mnie bardzo interesują.
Jeżeli już jesteśmy przy tematyce energetyki jądrowej

1) dlaczego Tusk planuje uruchomienie elektrowni atomowej w Polsce?
2) czy to prawda, że rząd niemiecki realizuje plan likwidacji elektrowni jądrowych w Niemczech do roku 2030?

pozdrowienia
A.I.
uzupełniony 12.07.2009

Polacy już znaleźli się między młotami PISu, a kowadłem PO.

Ad. 1 Premier Tusk jako liberał reprezentuje duży kapitał i to przede wszystkim zagraniczny.
Tusk kontynuując uzależnienie polityki energetycznej Polski od obcego kapitału, otworzył Polskę na jej ostateczny rabunek.

Polska ma olbrzymie zasoby energii geotermalnej. Dla międzynarodowych pasożytów z kapitałem, jest nie do przyjęcia by Polska gospodarowała samodzielnie swoimi zasobami energetycznymi.

Wtedy Polska byłaby nie tylko samowystarczalna, ale mogłaby prowadzić niezależną politykę energetyczną, czyli dla Polaków. Wszyscy Polacy mogliby żyć ze sprzedaży energii tak np. jak Norwedzy żyją ze sprzedaży ropy naftowej.

Aby uzależnić Polskę od obcych technologii energetycznych, trzeba najpierw pozbawić Polaków alternatyw, przez pozbawienie ich dróg rozwoju przemysłowego i zadłużenie. Rozwój własnych rozwiązań technologicznych w zakresie geotermii to jest jeszcze szansa dla Polski, ale tylko niedługo. Pomimo, że niemieckie zasoby w porównaniu z polskimi są niewielkie i trudniejsze do zagospodarowania , koncern Siemensa ruszył pełną parą w kierunku rozwoju technologii dla geotermii. Tusk w tradycji niemieckiej czeka na koncern Siemensa..

Zadłużenie każdego Polaka i następnych pokoleń to cel polityki Tuska.

Sprzedaż koncernom niemieckim polskich zasobów geotermalnych, nastąpi w momencie jak polskie państwo zbankrutuje, a to już niedaleko. Przyśpieszy ten proces inwestycja w energię atomową - pożerająca dziesiątki miliardów euro. Nawet republikańskie lobby jądrowe, które żąda od Obamy budowy 100 elektrowni atomowych jest w stanie tylko budować jedną elektrownię atomową. Tak amerykanie mają w budowie 1 elektrownię atomową, pomimo że klika Busha ojca i banda Busha juniora będąc u władzy zapowiadali sfinansowanie 300 EJ. Nie zbudowali żadnej. Ostatni oddany do użytku reaktor niedaleko Spring City/Tennessee w USA (w roku 1996) był budowany 23 lata i kosztował 8 mld $.

Tu jest dużo exszczegółowych informacji (po ang.) o sytuacji energii jądrowej w USA

A tu najnowszy bardzo dobry artykuł o naciskach lobby atomowego na Obamę wyciągnięcia od jego rządu finansowania budowy 100 elektrowni jądrowych w ciągu 20 lat.
Pod pretekstem zielonej polityki chroniącej klimat republikanie wnioskują założenie banku dla czystych energii i otrzymanie z niego nieograniczonych kredytów na budowę na początek 19 energii jądrowych. Te posunięcie republikanów nazywane renesans jądrowy ma na celu odcięcie inwestycji w energie odnawialne jak energia wiatru czy energia słońca od możliwości ich finansowania. exUS nuclear industry tries to hijack Obama's climate change bill
(po ang.)

Tusk polityka forsuje sprzedawanie narodu i bogactw Polski. Celem jej podobnie jak i polityki bliźniaków Kaczyńskich jest osłabianie Polski.

Te partie nie chcą prowadzić samodzielnej polityki energetycznej. Te partie zgwałciły Konstytucje RP podporządkowując ją nielegalnie, bez referendum narodowego pod prawo paktu z Lizbony i prawo UE. Udowodnił to już za swoich rządów były minister Ochrony Środowiska Szyszko przygotowując wspólnie z byłym premierem Kaczyńskim teren i umowy dla inwestycji w Polsce w energię atomową.

Układ dwupartyjny w Polsce jest wygodny dla USA i Niemiec. Układem dwupartyjnym jest łatwiej sterować z zewnątrz. Wystarczy wpływać na 2-3 ludzi - na zasadzie że w reprezentacji parlamentarnej, panuje taka sama hierarchia jak za króla liczą się wodzowie oraz mass media - a te są po stronie obcego kapitału.

Polacy już znaleźli się między
młotami PISu, a kowadłem PO.

Jedynym skutecznym wyjściem byłoby wprowadzenie demokracji bezpośredniej [DB] z infrastrukturą dla szybkich i jawnych bezpośrednich głosowań. Tylko DB z uczciwymi głosowaniami będzie odporna na korupcję i zdradę słabych jednostek.

Ad. 2
Tak to prawda, jak napisałem na stronie chadecja -CDU z A. Merkel jawnie wycofuje się z tego planu - pomimo podpisanej umowy z innymi partiami -zieloni i SPD i przemysłem jądrowym. Według partii CDU energia atomowa jest "bezpieczna". Tzn. Merkel jest też pod kontrolą mafii atomowej.

Przemysł energetyczny podpisał dobrowolnie całkowite wycofanie się z energii jądrowej i to na wieczność. Mafia atomowa nie zna honoru oni teraz wycofują się.

10 lipca ogłosili, że w reaktorze Krümmel nie tylko 1 pręt bezpieczeństwa został uszkodzony ale kilka - być może jak podali w dzienniku kilkanaście (z 250). Dzisiaj czyli 12 lipca mówi się o uszkodzonych prętach paliwowych. Vattenfall mówi 3 pręty paliwowe na rok mają prawo być uszkodzone. Pewnie to nie prawo ale rzeczywistość.

W sobotę wyszło na jaw, że z powodu awarii w EJ Krümmel stanęły windy w szybach tzw. wiecznego próbnego składowiska odpadów jądrowych w Gorleben.

Na jaw wychodzi tylko to, co nie są w stanie ukryć czy zatuszować. Mafia Atomowa z Vattenfall prowadzi jawność pozorną. To im zarzuca też szwedzki urząd nadzorczy - odnośnie 49 awarii w EJ w Szwecji. Doradcą energetycznym Merkel jest szwedzki specjalista koncernu Vattenfall. Globalny koncern Vattenfall skarży miasto Hamburg na 1,7 mld Euro odszkodowania ze względu na ograniczenia o ochronie środowiska przy budowie w Hamburgu w okolicy Moorburg największej elektrowni na węgiel w Europie. Vattenfall skarży Hamburg o odszkodowanie przed sądem federalnym USA w Waszyngtonie. Ciekawe na jakich doradców słucha Tusk- a może tych od Merkel?

Pozdro
Krzysztofdodatek: błędy w systemie, zwolnienie dyrektora, zapowiedź kupna nowych transformatorów, Carstensen: ostatnia szansa

wtorek, 7 lipca 2009 r.

Vattenfall odchodzi pomalutku od koncepcji "ludzkie błędy powodują awarię, a technika funkcjonuje bezbłędnie". Wprawdzie dzisiaj zwolniono dyrektora odpowiedzialnego za niezainstalowanie automatycznego systemu nadzoru transformatora, ale czy z tym systemem czy bez - do spięcia w transformatorze by doszło. Dlatego dyrekcja Vattenfall zapowiedziała kupno całkiem nowego transformatora, ten jest wg Vattenfall, od dzisiaj bardzo stary z 1976 roku.
Jeszcze w niedzielę podawał Vattenfall na konferencji prasowej "(...)Eine Reihe technischer Verbesserungen sei vorgenommen worden, um das Risiko eines Kurzschlusses im Trafo zu verringern und, falls doch ein Kurzschluss eintritt, größere Auswirkungen zu verhindern. Warum der Kurzschluss dennoch nicht vermieden wurde, müsse jetzt geklärt werden(...)" -
po polsku: "Aby zmniejszyć ryzyko zwarcia w transformatorze zastosowano szereg technicznych ulepszeń, które w przypadku krótkiego spięcia miały zablokować większe jego następstwa. Dlaczego jednak doszło do zwarcia trzeba jeszcze wyjaśnić."

Według mnie: reaktor z wrzącą wodą jest najniebezpieczniejszym typem reaktora i mamy tu do czynienia z naturą promieniowania, która niszczy wszystko - chodzi więc o błąd w systemie. (K.P)

Dzisiaj został zwolniony dyrektor elektrowni w Krümmel Hans-Dieter Lucht.
Ze względu na wybory we wrześniu rządząca chadecja miesza swoje opinie dla mass mediów: kanclerz federalny Angela Merkel mówi: energia jądrowa jest bezpieczna, premier kraju związkowego Szlezwik-Holsztynu Carstensen (CDU) w którym stoi EJ Krümmel powiedział dzisiaj: wymiana obydwu transformatorów na nowe to ostatnia szansa do zreperowania EJ Krümmel, innych szans EJ Krümmel nie dostanie. To polityczne wyrachowanie chadeka pozwala mu tak fałszywie mówić, gdyż wymiana ma trwać przynajmniej 9 miesięcy czyli długo po wyborach 27 września 2009r. Chadecja (CDU) jest zasadniczo za złamaniem umowy z SPD i za zaprzestaniem odłączania elektrowni jądrowych.Poniedziałek 6 lipca 2009 r.
Krzysztof Puzyna, iddd.de

napisałem 5 czerwca 2009 r. do przyjaciół z Inicjatywa AntyNuklearna ian.org.pl, że po dwóch latach od pożaru transformatora w elektrowni jądrowej Krümmel przy miasteczku Geesthacht w Niemczech podłączono EJ Krümmel znowu do sieci. Patrz na osobnej stronie listy do mnie- Materiały dla Inicjatywy AntyNuklearnej

Przed 2 laty 28 czerwca 2007 r. po serii wypadków w elektrowniach jądrowych Szwecji, spalił się transformator w EJ Krümmel. Zarzucono koncernowi energetycznemu Vattenfall, że podobnie jak w Szwecji próbował zatuszować wypadek w EJ Krümmel.
Wypadek w roku 2007 odkryli współpracownicy Greenpeace z dzielnicy Krümmel w Geesthacht, którzy mierzyli temperaturę wody wychodzącej z obiegu chłodzenia reaktora- była ona zimna jak w rzece Elbie. Eksperci Greenpeace wytłumaczyli to awarią i tak udowodnili kłamstwa Vattenfall też w Niemczech. Historia się powtarza pomimo zapewnień dyrekcji koncernu i nawet specjalnemu programowi o uczciwości informacji.

W środę 1 lipca 2009r. podali w mass mediach, że z powodu błędnej obsługi, czyli ludzkiego błędu odłączono EJ Krümmel od sieci.
Dzisiaj 6 lipca czytam na stronie Vattenfall 1 lipca została odłączona automatycznie turbina po tym jak jej transformator przestał funkcjonować. Zmniejszono wytwarzanie mocy w reaktorze. Przypadek odłączenia turbiny zameldowano rządowemu nadzorowi technicznemu.

W sobotę 4 lipca 2009 podały mass media, że nastąpiło awaryjne odłączenie reaktora i wszystko jest w porządku.
W komunikacie ministra ochrony środowiska Sigmara Gabriel (SPD) z niedzieli 5 czerwca, okazało się, że ta informacja była nieprawdziwa.

Mapa białaczek w pobliżu EJ w NRF
patrz też
iddd.de/umtsno/60krebs11.htm#kern

W dzienniku telewizyjnym podano, że awarii z 4 lipca 2009 odpowiedzialni z koncernu Vattenfall nie zgłosili - można powiedzieć jak zwykle.

Awarię zameldowała policja. Otóż ochroniarze objektu lub jak podali dziennikarze z Hamburga - portier podał dalej informacje pracowników, którzy zauważyli podejrzane spięcia w transformatorze i zawiadomili czy zawiadomił przypadkowo stojącego w pobliżu policjanta. On podał meldunek o awarii do ministerstwa spraw wewnętrznych, a MSW podało do krajowej jednostki nadzorującej, która zawiadomiła ministerstwo ochrony środowiska.

Wtedy okazało się, że chodzi o podobną awarię i identyczny transformator jak przed 2 laty - transformator wtedy spalił się, gdyż wysiadł system chłodzenia.

W sobotę 4 lipca 2009 w Krümmel wysiadł także system chłodzenia, oraz konieczny przy odłączaniu pręt bezpieczeństwa nie funkcjonował. Wzrosła radioaktywność wody w reaktorze. Nastąpiło awaryjne odłączenie reaktora od sieci.

Następstwem szybkiego odłączenia EJ Krümmel od sieci był brak kompensacji utraconej mocy i odłączenie prądu w sieci elektrycznej linii 400 kV w Hamburgu, wg. informacji koncernu Vattenfall. Przestało funkcjonować 1500 z 1800 świateł drogowych. Wysiadły też pompy w przepompowniach. One nagle się wyłączyły i następnie włączyły.

Raptem znalazły się pod wodą całe ulice i to podczas przepięknej pogody. W poniedziałek gazety lokalne podały, że pod wpływem wzrostu ciśnienia wody pękły w 12 miejscach wodociągi. W hucie i rafinerii pomimo specjalnych rezerw i zabezpieczeń nastąpiła także jak piszą w poniedziałek wcale nie krótka przerwa dopływu prądu. Według Hamburger Abendblatt Huta Arcelor-Mittal miała przerwę 4-godzinną i jakoby straty powyżej 100 000 Euro. W szpitalach stanęły windy, a w domach towarowych kasy.

11 lipca niemiecki urząd nadzorczy BfS podał, że następnym skutkiem awarii w Krümmel było zablokowanie pracy wind w szybach składowiska odpadów atomowych w Gorleben.

Następuje tu w Niemczech dyskusja o szybszym wycofaniu się z energii jądrowej. To będzie zależało jednak od wyborców 27 września 2009 roku. Socjal-Demokracja -SPD, Zieloni - Grüne oraz Partia Lewicy - Die Linke są za przyśpieszoną rezygnacją z energii jądrowej niż jest to ustalone w kontrakcie z przemysłem energetycznym.

Koalicja tzw. chrześcijańskich demokratów - CDU/CSU oraz Liberałowie - FDP są za dalszym wykorzystywaniem EJ.

Przy tej okazji podaję poniżej tabelkę na podstawie urzędowych danych awarii niemieckich EJ. Chodzi tu o awarie, które w ten czy inny sposób przedostały się do opinii publicznej. Pomimo obowiązku ich meldowania jak w aktualnym przypadku - mafia atomowa melduje tylko to co się nie uda ukryć.

Dlatego oficjalne liczby awarii podane przez niemiecki urząd do ochrony przed promieniowaniem (BfS) szacuję jako zaniżone 10 razy - średnia powinna być 130 awarii w roku na jedną EJ.Elektrownie nuklearne w Niemczech

DWR Druckwasserreaktor - reaktor wodny ciśnieniowy - po ang. PWR (Pressurized Water Reactors)
HTR Hochtemperaturreaktor -Reaktor wysokotemperaturowy VHTR (Very High-Temperature Reactor)
SNR Schneller Brutreaktor- Reaktor prędki powielający - po ang. FBR (Fast Breeder Reactor).
SWR Siedewasserreaktor - reaktor wodny wrzący - po ang. BWR (Boiling Water Reactor ).
Elektrownie nuklearne [ EJ] (w użytku)
GKN-1 EJ Neckarwestheim 1
GKN-2 EJ Neckarwestheim 2
KBR EJ Brokdorf
KKB EJ Brunsbüttel
KKE EJ Emsland, Lingen
KKG EJ Grafenrheinfeld
KKI-1 EJ Isar 1, Essenbach
KKI-2 EJ Isar 2, Essenbach
KKK EJ Krümmel
KKP-1 EJ Philippsburg 1
KKP-2 EJ Philippsburg 2
KKU EJ Unterweser, Esenshamm
KRB-II-B EJ Gundremmingen B
KRB-II-C EJ Gundremmingen C
KWB-A EJ Biblis A
KWB-B EJ Biblis B
KWG EJ Grohnde
 
Elektrownie nuklearne [ EJ] (wyłączone)
AVR Wspólnota Pracy Reaktor Doświadczalny Jülich
KKR EJ Rheinsberg
KKS EJ Stade
KMK EJ Mülheim-Kärlich
KNK-II Zwarta, chłodzona azotem Instalacja Jądrowa, Eggenstein-Leopoldshafen
KRB-A EJ Gundremmingen A
KGR-1-5 EJ Greifswald
KWL EJ Lingen
KWO EJ Obrigheim
KWW EJ Würgassen
MZFR Wielozadaniowy Reaktor doświadczalny, Eggenstein-Leopoldshafen
THTR-300 Thorium- Reaktor wysokotemperaturowy, Hamm-Uentrop
VAK Reaktor doświadczalny KahlRanking awarii elektrowni
nuklearnych w NRF

6. lipca 2009 r. iddd.de, na podst. danych BfS (Bundesamt für Strahlenschutz) z 31.12.2008


miejsce elektrownia atomowa ilość awarii średnia
1 Brunsbüttel (1976) 453 14,2
2 Neckarwestheim 1 (1976) 419 13,1
3 Krümmel (1983) 313 12,5
4 Biblis B (1976) 399 12,5
5 Biblis A (1974) 410 12,1
6 Philippsburg 1 (1979) 329 11,3
7 Unterweser, Esenshamm (1978) 321 10,7
8 Brokdorf (1986) 199 9,0
9 Isar 1 (1977) 270 8,7
10 Grohnde (1984) 206 8,6
11 Grafenrheinfeld (1981) 211 7,8
12 Philippsburg 2 (1984) 172 7,2
13 Emsland, Lingen (1988) 108 5,4

Liczba awarii od roku rozruchu (podanym w nawiasach), w przypadku EJ Krümmel od roku 1983, w prawej kolumnie podana jest średnia ilość awarii na rok. Krümmel jest jedną z 8 EJ w NRF, które nie są zabezpieczone przeciwko spadającemu samolotowi.