iddd.de

Dla wpisów i kontaktów: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"
Aby Polska była zdrowa aby ludzie byli zdrowi

Autor pracy: Krzysztof Puzyna, uwagi proszę wstawiać do księgi gości


Aby Polska była zdrowa aby ludzie byli zdrowi

Spis treści:

streszczenie
wstęp
 1. Taktyka palenia książek

 2. Taktyka fałszowania badań i wyników badań.
  2.1 Cenzura tekstów i kłamstwa
  2.2 Fałszerstwa dr Repacholi
  2.3 Dywersja naukowa
  2.4 Taktyka specjalna
  2.5 Taktyka fałszowania pomiarów
  2.6 Taktyka fałszowania raportów

 3. Bełkotanie
  3.1 Bełkotanie prof. Szmigielskiego
  3.2 Acoustic Neuroma Dk
  3.3 Ostrożność czy cenzura?
  3.4 Acoustic Neuroma Sv

 4. Korupcja i przekupstwo
  4.1 Korupcja Kohla
  4.2 Dowody na szkodliwość są
  4.3 Łapówki prez. Kwaśniewskiego

 5. Związki przyczynowe
  5.1 Związki przyczynowe zależne od naukowców z okresu przed telefonią komórkową
  5.2 Taktyka chowania wiedzy
  5.3 Związki przyczynowe kształtowane przez osoby z przemysłu telefonii komórkowej
  5.4 Taktyka gry na czas
  5.5 Zgodność wyników ze stanem wiedzy z okresu przedkomórkowego
  5.6 Związki przyczynowe kształtowane przez poszkodowanych, uczciwych naukowców i przeciwników budowy masztów
  5.6.1 Związki przyczynowe zależne od poszkodowanych
  5.6.2 Związki przyczynowe zależne od uczciwych naukowców
  5.6.3 Związki przyczynowe zależne od uczciwych lekarzy

 6. Badania mające siłę dowodową w ramach procesów o odszkodowania i demontaż stacji bazowych.

 7. Zaburzenia patologiczne
  7.1 Teoria prof. Manczarskiego
  7.2 Stopczyk i inni
  7.3 Choroba mikrofalowa
  7.4 Junk science, stanowisko prof. St. Szmigielskiego
  7.5 masowo występująca impotencja
  7.6 Analiza Hechta, 1500 prac radzieckich

 8. Dalsze błędy ekspertyzy Kucharza i Staśkiewicza oraz ich ocena

  8.1 Wnioski

 9. Wykaz piśmiennictwa

 10. Dodatek 1
 11. Dodatek 2
 12. Dodatek 3
 13. Dodatek 4
 14. Dodatek 5
 15. GSM i Sen
 16. RRM, 21.08.2007
 17. Dodatek 6
 18. Rydzyk nie zabijaj mikrofalami
 19. Tetra, odszkodowania
 20. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

oryginalny adres pracy:
http://iddd.de/umtsno/odpsejm/hum.htm

22.4.2005, 3.2, 3.4, 5.3, 5.6.2 |29.4.05 przedmowa, 1.0, 2.3, 2.4 |13.7.05 dodatek 3 |24.10.05 nowe 2 linki |20.12.05 ustawy, dodatek 4 |26.01.2006 listy, Trzaska, dodatek 5 |8.2.06 Meyl, apel i krytyka, dodatek 2 |16.3.06 dowody, 6-6.9 uzupełnienie | 4.5.06 pliki ustaw, 7.3| 10.5.06 objawy, 7.3| 13.5.06 źródła, i w exwiki, 7.3 15.5.06 źródła, i w exwiki, 7.3 | 26.7.06 fałszowanie raportów, 2.6 | 27.7.06 petycja zdjęta, prof. Marino cytat | 29.7.06 cytat prof. Dakowskiego
| 30.7.06 uwaga Frentzel-Beyme, nowe wnioski | 21.4.07 opis pracy F. Ruzicka | 31.10.07 fałszowanie raportów | 23.1.08 GSM i Sen | 18.01.10 Tetra, odszkodowania

Aby Polska była zdrowa aby ludzie byli zdrowi

Krzysztof Puzyna

10. 4. 2005

Streszczenie

Jest to tekst źródłowy udowadniający zagrożenie zdrowia i życia poprzez działalność stacji bazowych telefonii komórkowej systemów GSM i UMTS. Autor demaskuje taktyki korporacji telefonii komórkowej zawartej w "ekspertyzie" Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu panów Adama Kucharza i Wiesława Staśkiewicza.

Wykazuje manipulację wyników naukowych przez pomijanie niebezpiecznych efektów zdrowotnych w streszczeniach pomimo odpowiednich wyników badań.

Wykazuje manipulację pomiarów przez przystosowanie teorii oraz norm bezpieczeństwa do posiadanych przyrządów pomiarowych.

Ta manipulacja jest związana z infiltracją Światowej Organizacji Zdrowia WHO przez koncerny telefonii komórkowej. Podobnie jak w odkrytej w roku 2000 pięćdziesięcioletniej manipulacji WHO i poszczególnych krajów przez amerykańskie koncerny tytoniowe jest manipulowana WHO i poszczególne państwa przez korporację telefonii komórkowej.

Z historycznej pomyłki wywodzą się przyrządy pomiarowe mierzące tylko składowe drgające poprzecznie do kierunku rozchodzenia się fali e-m.

Przyrządów pomiarowych mierzących promieniowanie e-m wzdłuż kierunku rozchodzenia dotychczas nie skonstruowano !

Nie ma też żadnego dowodu, które składowe pól e-m są niebezpieczne dla organizmów żywych,

czy szkodzi częstotliwość zawirowań pól rozchodzących się w kierunku poprzecznym, czy też potencjał skalarny fal rozchodzących się w kierunku wzdłużnym do kierunku rozchodzenia, czy obydwa elementy pola e-m.

Pewne jest i udowodnione, że źródła pól e-m jak stacje bazowe i komórki, czy telefony bezprzewodowe DECT powodują szkody genetyczne oraz choroby jak rak i inne.

Dopóki fizycy nie mają spójnej teorii pól e-m ani uznanego modelu oddziaływania pól e-m w organizmie żywym ani odpowiednich przyrządów pomiarowych, musi zostać ustawowo uznane, że szkody organizmów żywych, szczególnie u ludzi są miernikiem szkodliwości pól e-m.

Fizycy, filolodzy, politycy bez studiów medycznych jak pan Repacholi, pani Moser, pan Röösli, pan Trzaska, pan Silny i inni powinni zostać pozbawieni wszelkiego decydującego wpływu na ocenę stopnia zagrożenia zdrowia przez stacje bazowe.

Szkodliwość źródeł pól elektromagnetycznych udowadniają w sposób dobitny badania medyczne, statystyczne, ankietowe i laboratoryjne na organizmach żywych.

Stacje bazowe powinny zostać wyłączone.

patrz
http://iddd.de/umtsno/60krebs.htm#base
http://iddd.de/umtsno/60krebs.htm#dysk
http://iddd.de/umtsno/60krebs.htm#hallPrzedmowa


Polska jest w sytuacji gorszej

niż na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to wbrew apelom i akcjom polskich elit naukowych i politycznych, solidarność i mądrość narodu zablokowała rozwój mafii atomowej w Polsce.

Obecnie po przyłączeniu się do parlamentarnych reżimów Europy, grozi nam nie tylko ponowna inwazja mafii atomowej, ale i masowa degeneracja zdrowia ludności poprzez promieniowanie mikrofalowe. Jeśli zginie 200 milionów Chińczyków to Chiny będą mocniejsze i bogatsze, ale jak zginie 200 milionów Europejczyków to zginie cała Polska !

Dotychczas byli Polacy ogłupiani propagandą korporacji telefonii komórkowej. W poniższym tekście i w załączonych na stronie iddd.de źródłach, podaję neutralne informacje. One w Polsce znane tylko nielicznym, nie przedostały się jeszcze do świadomości większości. Dlatego proszę, każdy kto ma szansę czytać poniższy tekst, powinien podać go bez zafałszowania dalej. Ten tekst nie jest ocenzurowany i nie będzie publikowany w sterowanych przez obcy kapitał gazetach.

Jest bardzo prawdopodobne, że on będzie cytowany w fałszywym kontekście, oczywiście w celu zniszczenia dostępu do uczciwych informacji. Proszę wtedy poinformować.

Oryginalny tekst jest opublikowany pod:

http://iddd.de/umtsno/odpsejm/hum.htm

Ten tekst jest odpowiedzią na globalne stanowisko operatorów, reprezentowane przez Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu 00-441 Warszawa, ul. Zagórna 3, tel. 621 09 71, 694 17 27, fax 694 18 65 w osobach Adama Kucharza i Wiesława Staśkiewicza w liście z 31 stycznia 2005 roku przekazane przez Dyrektora Biura klubu parlamentarnego SLD Jerzego Paprotę (http://sld.sejm.gov.pl) panu Zbigniewowi Gelzok z Rybnika.

Stwierdzam, że stanowisko biura ekspertyz przy polskim sejmie zawiera uniwersalne taktyki stosowane przez korporacje telefonii komórkowej, wypracowane przez mafijną organizację ICNIRP i popierane przez skorumpowaną przez członków ICNIRP Światową Organizację Zdrowia WHO.

Najważniejsze z tych taktyk wymieniam i wyjaśniam w poniższym tekście.

1. Pierwszą taktyką jest taktyka palenia książek

czyli nie uwzględnianie dowodów pod pozorem, że badania nie mają naukowego formatu. Tak stało się z węgierską pracą badawczą:

"Zależność pomiędzy regularnym użytkowaniem telefonów komórkowych a jakością ludzkiego nasienia" przedstawiona w Berlinie 29-06-2004

Tak stało się również ze streszczeniem
1500 oryginalnych prac radzieckich przez profesora Hechta

czy tak jest z pracami profesora Olle Johansson i doktora Örjan Hallberg z Karolinska Institut ze Sztokholmu udowadniającymi pogorszenie się stanu zdrowia u Szwedów używających komórki.

Aktualnie Profesor Olle Johansson został wykluczony przez panów Repacholi i Leitgeb - (członkowie przestępczej organizacji ICNIRP) z grup roboczych WHO, a jego wykład podczas konferencji roboczej w Pradze z 25-26 października 2004 został w sprawozdaniu ocenzurowany, źródło: list profesora Olle Johansson z 26. kwietnia 2005
- patrz też pod:
Taktykę Urzędu do Spraw Ochrony przed Napromieniowaniem trzeba nazwać po imieniu.

Taktyka ta powiązana jest z likwidacją wiedzy o szkodliwości pól e-m przez skorumpowane prezydium parlamentu europejskiego 5-tej kadencji- do roku 2004 i to pomimo zaleceń własnej, europejskiej komisji naukowej STOA i profesorów ! patrz też oryginalny dokument

(po niemiecku)

- wynikiem głupoty i korupcji polskich decydentów oraz nacisków skorumpowanego prezydium PE była likwidacja zespołu choroby mikrofalowej z polskiego wykazu chorób zawodowych w ustawie z 30 lipca 2002
patrz punkt 7.3

- Aktualnie na drodze sądowej jest próbowane zniszczenie instrumentów do pomiarów fal e-m wzdłużnych i tzw potencjału skalarnego, skonstruowanych przez grupę profesora Meyla.

Według rektora, dziekana i prodziekana wydziału szkoły FH Furtwangen, potencjały skalarne tesli fal e-m nie istnieją dlatego nie mają one biologicznego wpływu. Za próbą zniszczenia badań profesora Meyla stoją oczywiście lobbyści przemysłu telefonii komórkowej. Jak dotychczas spowodowała ona już dymisję vicerektora szkoły technicznej FH Furtwangen,


2. Drugą taktyką jest fałszowanie badań, wyników badań i pomiarów.

2.1 poprzez cenzurę tekstów i kłamstwa.

Do dzisiaj słynna jest kampania reklamowa z 2003 roku ministra środowiska Wernera Schnappauf (CSU) z Bawarii, w której on nie tylko sfałszował bez zgody naukowców wyniki badań bydła, ale powkładał im w usta zdania, których nigdy nie wypowiedzieli. On jest oczywiście kłamcą, ale ponieważ imperium telefonii komórkowej panuje nad cenzurą massmediów, tylko wtajemniczeni mogą się oburzać. Bez władzy politycznej nie mogą nic zrobić.
Większość obywateli po prostu o tym nie wie, bo nie wybierali by przestępcy na ministra ochrony środowiska..

2.2 Fałszerstwa pana M. H. Repacholi

Instytut Ecolog analizuje fałszerstwa m. in. pana M.H. Repacholi. Naukowca związanego z przemysłem telefonii komórkowej. Fałszerstwa pana Repacholi z Australii polegały na tym, że eksperymenty w szpitalu Royal Adelaide Hospital w South Australia przeprowadzone zostały przez zespół profesora Tony Bastena. Repacholi fizyk z wykształcenia, w tym czasie nie miał żadnych sukcesów w przeprowadzaniu eksperymentów medycznych.

Repacholi, przedstawiciel komórkowego lobby przekazał na te badania pieniądze w wysokości 4.5 milionów dolarów pochodzące od od australijskiego operatora Telstra oraz operatorów Optus i Vodafone oraz rządu australijskiego. Ale fizyk Repacholi pojawił się w bazach danych z tymi badaniami jako autor, a nie profesor Tony Basten. Patrz

MH Repacholi et al: Lymphomas in Eu-Pim1 Transgenic Mice Exposed to Pulsed 900 MHz Electromagnetic Fields. Rad Res 147:631-640, 1997.

Czyli człowiek, który utrzymywał i utrzymuje, że komórki są bezpieczne: "Repacholi is a well known defender of the cell-phones-are-safe position" stał się oficjalnym autorem badań, mogących zaszkodzić rozwojowi telefonii komórkowej.

To było oczywiście najlepszą rekomendacją dla jego stanowiska w światowej organizacji zdrowia.

Rozwinięty przez niego klub lobbystów ICNIRP jest finansowany przez firmy telefonii komórkowej, którym honorowym przewodniczącym pozostał Repacholi.

ICNIRP nie jest organizacją zrzeszoną ani przy ONZ ani WHO.

Pana Repacholi został powołany do WHO na kierownika Wydziału Ochrony Zdrowia przed Polami Elektromagnetycznymi, w taki sam sposób jak koncerny tytoniowe wstawiały swoich ludzi do WHO - przez korupcję, kupione sukcesy naukowe i nagłośnione w prasie legendy o "ważnym eksperymencie".

Zrobiono mu niezrozumiały rozgłos z powodu wyników jakoby jego eksperymentów ze szpitala Royal Adelaide.
Przeprowadzono tam eksperymenty na myszach zmienionych genetycznie, u których występowanie raka było związane z genetycznie wprowadzoną predyspozycją do występowania raka, a nie z naświetlaniem polami e-m. Repacholi nie zaszkodził nawet fałszywy dobór rodzaju myszy laboratoryjnej, gdyż on tych badań nie przeprowadzał.

2.3 Dywersja naukowa

Pomimo tego, że badania w Royal Adelaide w Australii Południowej były subiektywne i przyniosły wątpliwe wyniki zostały bardzo nagłośnione.

Pan Repacholi zamącił, ale przez opublikowanie nie swoich, kontrowersyjnych eksperymentów zajął czołową pozycję w projekcie e-m światowej organizacji zdrowia WHO ( będąc przy tym przewodniczącym klubu telefonii komórkowej ICNIRP.) Repacholi wpełznął w Organizację WHO i nie chce z niej wyjść, patrz mój list do WHO

Tą taktyką naukowej dywersji posługiwało się wcześniej lobby azbestowe i lobby amerykańskiego przemysłu tytoniowego, a aktualnie stosuje ją oprócz telefonii komórkowej też lobby genetycznie modyfikowanej żywności.

Jako człowiek kapitału telefonii komórkowej mówi Repacholi o normach ICNIRP jako o poleceniach WHO.

Stan wiedzy, który reprezentują przedstawiciele klubu telefonii komórkowej ICNIRP stał się oficjalnym stanem wiedzy "EMF Project WHO"
-"International Electromagnetic Fields Project World Health Organization"

Krytyki jego kierownik pan R. nie dopuszcza i oczywiście cytuje w pozytywnym kontekście tylko wasali popierających stanowisko ICNIRP.

Reprezentacja WHO przez pana Repacholi źle świadczy o tej organizacji.

Społeczeństwo powinno sobie przypomnieć o wykrytej na początku roku 2000 dywersji naukowej amerykańskich koncernów tytoniowych przez wylansowanych i wprowadzonych przez nich do WHO ludzi- patrz też u samego dołu.

Klub ICNIRP okłamuje ludzi !

Cechą charakterystyczną działalności przedstawicieli tego klubu jest kurczowa obrona norm niby zdrowotnych, ale chroniących przed demontażem tylko przemysł telefonii komórkowej.

Lobbyści telefonii utrzymują, że nie ma szkodliwych efektów biologicznych poniżej norm ICNIRP. W przypadku gdy efekty biologiczne zostają udowodnione to wtedy w EMF-Projekcie WHO pisze się o minimalnych efektach przy wartościach poniżej norm ICNIRP.
"Studies performed to date have found little evidence of EMF effects on fauna at levels below ICNIRPs guideline levels."

Te kłamstwa zrobione są przez Repacholi i dalszych członków ICNIRP !

Repacholi był postacią odgrywającą kluczową rolę w narzuceniu światu niebezpiecznych dla życia norm telefonii komórkowej. (Prof. Marino: "My goal here is to expose Repacholi for the scientific fraud that he is")

Przekupni, nieodpowiedzialni politycy jak np. w Hamburgu, powołują się na normy ICNIRP jako normy polecane przez światową organizację zdrowia EMF Project WHO.

"Diese Grenzwerte sind mit den wissenschaftlich abgesicherten Empfehlungen der internationalen Strahlenschutzkommission (ICNIRP) identisch, die die Weltgesundheitsorganisation (WHO) als ausreichende Sicherheitsbasis für den dauerhaften Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen empfohlen hat. Die Grenzwerte sind in Deutschland durch die Strahlenschutzkommission mit Erklärung vom 14. September 2001 erneut bestätigt worden." punkt 2, strona 4 - Bürgerschaft Der Freien Und Hansestadt Hamburg -, Drucksache 17/2616
17.Wahlperiode 02. 05. 03

(.pdf, 89 KB)

Brzmi ładnie, ale za poleceniem WHO stoi honorowy przewodniczący ICNIRP, lobbysta Repacholi.

Jeśli przypatrzeć się składowi personalnemu tej organizacji WHO to projekt EMF-WHO jest kierowany i zdominowany przez biuro Repacholi z dwoma kobietami - z których jedna jest sekretarką, a druga to pani inżynier.

Oczywiście z biurem Repacholi współpracują organizacje paru państw w tym po jednej z Australii i Japonii, trzy z Europy: ze Szwecji, z Niemiec oraz z Wielkiej Brytanii oraz cztery z USA. Główny wpływ na organizację EMF Project WHO odgrywa Ameryka.

Taktyki ICNIRP są oficjalnie rozpowszechniane podczas wspólnych konferencji. Jeśli naukowcy mają inne zdanie to są wykluczani czyli muszą akceptować pranie mózgu ale nie wszyscy! patrz u góry
M. in. opracowali członkowie bandy ICNIRP
1. taktykę dla mediów, 2. taktykę dla lekarzy i 3. taktykę dla rządów.

a więc: m.in.
odn.1- massmedia nie mają prawa informować o dowodach szkodliwości promieniowania stacji bazowych
odn.2- Lekarze powinni standardowo uspokajać i wskazywać, że skutki dolegliwości pochodzą od zachorowań wewnętrznych, a nie od pól e-m. odn.3- rady dla rządu - utrzymywać, że nie ma żadnych wskazówek na zmniejszenie dolegliwości związanych z polem e-m w przypadku zmniejszenia norm.
patrz też
"Warum werden die Grenzwerte nicht gesenkt?"

2.4 Taktyką specjalną nazywam

Przeprowadzanie i nagłaśnianie badań, których schemat jest pomyślany w sposób tendencyjny mający na celu z góry założony wynik.

Przykładem może być celowe zastosowanie zmienionych genetycznie myszy, żeby po efekcie nagłośnienia badań i uzyskania pozycji w tym wypadku przy WHO, wyniki badań po ich rozpowszechnieniu nie mogły zaszkodzić chlebodawcom z telefonii komórkowej. Tak jak w badaniach profesora Tony Bastena nazwanych - eksperymentem Repacholi.

W tym kontekście zafałszowane badania Tammy Utteridge powołujące się na eksperyment Repacholi miały na celu rozwianie wszelkich wątpliwości co do możliwych wniosków, mimo niewłaściwych myszy z eksperymentu profesora Tony Basten - patrz :
EMF, Mäuse und Lymphdrüsenkrebs

Wesołe jest to co produkuje pod kierownictwem szefa ICNIRP profesora Ahlboma w tych czasach Karolinska Institut

Doniesienie prasowe z 15go października 2004 we wszystkich większych gazetach jak The Herald, BBC News, USA Today, Science Daily o szkodliwości komórek (na podstawie spreparowanego wyboru danych) miało służyć pozyskaniu uznania opinii publicznej. Przez ogłoszenie wybranych wyników częściowych, zdementowanych po 3 miesiącach, prof. Ahlbom skompromitował słynną uczelnię Karolinska Institut i postawił pod znakiem zapytania swoją uczciwość jako naukowiec.

Inny członek ICNIRP profesor Norbert Leitgeb z technicznego uniwersytetu w Graz - Austria stwierdził w 2004 roku zakłócenia snu przez maszty stacji bazowych, ale te badania potraktował on jako gag marketingowy i informacje o nich podał tylko do gazet lokalnych- do brukowców, w prasie naukowej ich nie opublikował. Prof. Leitgeb chodziło, także o sprzedaż specjalnych ochraniaczy przed promieniowaniem e-m skonstruowanych na jego wydziale.

Dalszym przykładem są badania ankietowe zespołu Röösli nazwane błędnie przez wyżej wymienione biuro badaniami Moser.

Zaszeregowanie tej ankiety przez Röösli jako niereprezentatywna, dla osób wrażliwych na pola e-m służyło ominięciu możliwych szkód dla telefonii komórkowej. Jako osoby wrażliwe zostały zaszeregowane te, które odwiedziły szwajcarskie urzędy zdrowia, zadały pytania dotyczące szkodliwości pól e-m i wypełniły ankietę.. Patrz dalej.

skorowidz aktualnej strony: 1
streszczenie
wstęp
stanowisko operatorów
taktyka palenia książek
węgierska praca badawcza
1500 oryginalnych prac radzieckich, prof. Hecht
prace prof. Olle Johansson i dr Örjan Hallberg
STOA
wykreślenie choroby mikrofalowej z rejestru
cenzura tekstów, Schnappauf
Instytut Ecolog analizuje fałszerstwa, szpital Royal Adelaide, Hospital South Australia, prof Tony Basten, Repacholi fizyk
4.5 milionów dolarów, Telstra, Optus, Vodafone
"praca Repacholi"
ICNIRP nie jest organizacją ONZ, koncerny tytoniowe
myszy zmienione genetycznie, predyspozycją do raka, Repacholi, fałszywy dobór myszy laboratoryjnej, on tych badań nie przeprowadzał
Dywersja naukowa, opublikowanie nie swoich eksperymentów
list do WHO
lobby azbestowe, lobby przemysłu tytoniowego, lobby genetycznie modyfikowanej żywności, Repacholi, normach ICNIRP jako polecenia WHO
Marino: Repacholi to oszust !
Klub ICNIRP okłamuje ludzi
Przekupni politycy jak w Hamburgu powołują się na normy ICNIRP, projekt EMF-WHO jest zdominowany przez biuro Repacholi
Taktyka specjalna
zafałszowane badania Tammy Utteridge, EMF, Mäuse, Lymphdrüsenkrebs, badania ankietowe Röösli błędnie nazwane badaniami Moser, ankieta niereprezentatywna, dla osób wrażliwych na pola e-m aby ominąć szkody dla telefonii komórkowej
Artykuł profesora von Klitzinga
Jak się naukowo ustala, osoby wrażliwe na pola e-m proszę spojrzeć na artykuł profesora von Klitzinga