iddd.de

Dla wpisów i kontaktów: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Porównanie rozporządzeń | Uwagi z księgi gości | Zapytanie do Prezesa RM 11.09.2007 | Odpowiedź Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa RM, 14.09.2007 | exSzyszko jak Mężydło, zawiadomienie o przestępstwie | exAnonimowe stanowisko Komisji Higieny Radiacyjnej Rady Sanitarno- Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym w sprawie szkodliwości pól elektromagnetycznych (PEM) dowodem jej korupcji.| exNa pohybel z nimi | exList do GIS w związku ze stanowiskem Komisji Higieny Radiacyjnej | exSzyszko jak Mężydło, zawiadomienie o przestępstwie | Oficjalne dokumenty do Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. | W środku środka siedziała na nocniku dyrektor Irena Mazur, zdjęcia | W środku środka siedziała na nocniku dyrektor Irena Mazur, komentarz | Wyjaśnienia do przepisów przez Dyr. Irena Mazur | Kiedy polityk może mieć maszt telefonii komórkowej w dupie? | Interpelacja nr 185 do prezesa Rady Ministrów, Poseł Wojciech Saługa, odpowiedź Maciej Trzeciak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska | Poseł Andrzej Walkowiak, Zapytanie nr 395, Zapytanie nr 396 i odp. | Poseł Damian Raczkowski, Interpelacja nr 930 do Ministra Infrastruktury | Poseł Beata Małecka-Libera, Interpelacja nr 1163 pyt i odp. do Ministra Zdrowia | Poseł Marek Krząkała, Interpelacja nr 1269/odp, pyt. do Ministra Zdrowia | Korupcja czy polska głupota ? | 29.4. 2008 r. Rodzina Kozyra, Krzysztof Puzyna, wniosek o wznowienie postępowania, pdf, 363,5 KB | ważne wyroki | exPrawo Budowlane, nowelizacja 12.02.2009 - dyskusja | ważne wyroki 2009 | Krzysztof Puzyna, 2 maj 2009 r. komentarz stanowiska Ministerstwa Zdrowia w sprawie oceny zagrożeń jakie powoduje telefonia komórkowa | Krzysztof Puzyna, poprawki do zmiany RRM z 21 sierpnia 2007 r. w projekcie z 21 kwietnia 2009 r..pdf


Aby Polska była zdrowa aby ludzie byli zdrowi


dodatek 4.4

Aby Polska była zdrowa aby ludzie byli zdrowi

Spis treści:

streszczenie
wstęp

 1. Taktyka palenia książek
 2. Taktyka fałszowania badań i wyników badań.
 3. Bełkotanie
 4. Korupcja i przekupstwo
 5. Związki przyczynowe
 6. Badania mające siłę dowodową w ramach procesów o odszkodowania i demontaż stacji bazowych.
 7. Zaburzenia patologiczne
 8. Dalsze błędy ekspertyzy Kucharza i Staśkiewicza oraz ich ocena
 9. Wykaz piśmiennictwa
 10. Dodatek 1
 11. Dodatek 2
 12. Dodatek 3
 13. Dodatek 4-Ustawy
 14. Dodatek 5
 15. GSM i Sen
 16. Jadczyk
 17. Rydzyk nie zabijaj mikrofalami
 18. Tetra, odszkodowania

 1. 2002 Projekt poselski USTAWA o uzdrowiskach
 2. 28 7. 2005, Ustawa o Uzdrowiskach
 3. 8/05 NIK Informacja o Kontroli
 4. RRM Dz.U.2007 nr 158
 5. Ustawa o ochronie środowiska 2008
 6. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych


Ważne wyroki 2009

07 kwiecień 2009
Wyrok NSA z 2 lutego 2009 r. Sądy WSA i NSA zgodne w wykładni polskiego prawa: brak udziału społeczeństwa powoduje, że decyzje związane z budową masztów telefonii komórkowej stają się nieważne
pełny tekst wyroku NSA z 2 lutego 2009 r. w oryginale, pdf, 518,3 KB


10 marzec 2009
Starosta Powiatu, Żary, 05.01.2009, pełny text decyzji, .pdf, 253,2 KB Polska zaczyna stosować zasadę ostrożności.
WSA w Gliwicach, 21.01.2009, tekst wyroku WSA Gliwice, .pdf, 102,4 KB exStatus organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym, rozbiórka masztu telefonii
WSA w Łodzi, 23.01.2009, tekst wyroku WSA Łódź, .pdf, 154,4 KB exOceny kwalifikacji inwestycji pod kątem wytycznych zawartych w przepisie § 5 rozporządzenia z 31.08.2007
WSA w Warszawie, 16.01.2009, tekst wyroku WSA Warszawa, .pdf, 105,9 KB exZakres weryfikacji informacji zawartych w raporcie
WSA w Rzeszowie, 13.02.2009, tekst wyroku WSA Rzeszów, .pdf, 105,3 KB exInterpretacja Rozporządzenia z 31.08.2007r.

Są kolejne wyroki potwierdzające obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej. Pozdrawiam

24 marzec 2008


SKO Piotrków 03.03.2008 .pdf, 309 KB
Wyrok WSA Wa 21.01.2008 .doc, 101,7 KB
SKO Bielsko 06.02.2008 .pdf, 256 KB
Wyrok WSA 24.01.2008 .doc, 65,3 KB
SKO Bielsko Biała 13.02.2008 .pdf, 198,5 KB
WSA Warszawa 29.02.2008 .pdf, 534,6 KB
WSA Bydgoszcz 01.07.2008 .pdf, 372 KB

ważne wyroki:

11 listopad 2008
z Warszawy oraz super ważny z Gorzowa Wielkopolskiego potwierdzający jednoznacznie, iż decyzje środowiskowe są i będą wymagane, a umorzenie postępowań było niedopuszczalne !


WSA Warszawa 17.09.2008 .pdf, 399,9 KB
WSA Gorzów Wielkopolski 29.10.2008 .pdf, 1 MB

26. styczeń 2008 r.
Szanowny Panie

W sądzie administracyjnym wygrałem z nowym rozporządzeniem.
Zdaniem sądu raporty i decyzje są konieczne i obowiązkowe.
Zgłoszenia również upadły.

Pozdrawiam Z. GelzokOficjalne Dokumenty do Rozporządzenia z 21.08.2007:

Dz. U. 2007 nr 158 poz. 1105
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
exPliki do pobrania, .pdf, 171,4 KB

Inspekcja Sanitarna/ Rada Sanitarno-Epidemiologiczna/ Stanowisko Komisji Higieny Radiacyjnej Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym w sprawie potencjalnej szkodliwości pól elektromagnetycznych (PEM) emitowanych przez urządzenia bazowe telefonii komórkowej
Stanowisko rady, plik oryginalny, pdf, 118,8 KB

Wyjaśnienia do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu naśrodowisko (Dz. U. Nr 158, poz. 1105).
Interpretacja, .pdf, 281,1 KB

Wyjaśnienia do przepisów
, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.)

Warszawa, Pisma z 20.09.2007r. i 25.09.2007r. Biura Ochrony Środowiska do Inwestora wzywające do uzupełnienia przedłożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowychz up. Prezydenta Główny Specjalista Anna Organiściak

exInterpelacja nr 185 do prezesa Rady Ministrów
w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r., Poseł Wojciech Saługa, Warszawa, dnia 6 grudnia 2007 r.

exOdpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, głównego konserwatora przyrody - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację nr 185, Podsekretarz stanu, Maciej Trzeciak, Warszawa, dnia 10 stycznia 2008 r.

exZapytanie nr 395 do Ministra Zdrowia w sprawie skutków oddziaływania pola EM na zdrowie człowieka, Poseł Andrzej Walkowiak, Bydgoszcz, dnia 9 stycznia 2008 r.

exOdpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra -
na zapytanie nr 395, Krzysztof Grzegorek, 21 lutego 2008 r.

exZapytanie nr 396 do Ministra Środowiska w sprawie oddziaływania masztów telefonii komórkowej na środowisko, Poseł Andrzej Walkowiak, Bydgoszcz, dnia 9 stycznia 2008 r.
exOdpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 396, Stanisław Gawłowski, 21 lutego 2008 r.

exInterpelacja nr 930 do Ministra Infrastruktury w sprawie budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej Era w Wasilkowie koło Białegostoku, Poseł Damian Raczkowski, Białystok, dnia 15 stycznia 2008 r.

exInterpelacja nr 1163 do Ministra Zdrowia w sprawie wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie, Poseł Beata Małecka-Libera, Dąbrowa Górnicza, dnia 28 stycznia 2008 r.

exOdpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 1163, Krzysztof Grzegorek - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, 10 kwietnia 2008 r.

exInterpelacja nr 1269 do Ministra Zdrowia w sprawie zagrożenia dla zdrowia powodowanego instalacją stacji bazowej telefonii komórkowej, Poseł Marek Krząkała, Rybnik, dnia 7 lutego 2008 r.

exOdpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 1269, Krzysztof Grzegorek - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, 10 kwietnia 2008 r.

exOdpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra -
na interpelację nr 2470 w sprawie wpływu pola elekromagnetycznego na zdrowie człowieka, Szanowny Panie Marszałku! W związku z pismem Pana Marszałka z dnia 15 kwietnia 2008 r., znak: SPS-023-2470/08, przekazującym interpelację pań posłanek Jadwigi Wiśniewskiej i Ewy Malik w sprawie wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie człowieka uprzejmie informuję Pana Marszałka, co następuje.

Krzysztof Puzyna, 2 maj 2009 r. komentarz stanowiska Ministerstwa Zdrowia w sprawie oceny zagrożeń jakie powoduje telefonia komórkowa

04.03.2008, EK-60/08, Ministerstwo Środowiska, Maciej Nowicki, dodatkowe dowody prawne na przestępcze manipulacje Prawodawcy, plik, .pdf, 1287 KB

15.07.2008, EK-140/08, Ministerstwo Środowiska, Maciej Nowicki, ponowna skarga w sprawie uchylenia przestępczego Rozporządzenia z dn. 21.08.2007r. Dz.U.158.1105, plik, .pdf, 4574 KB
Korupcja czy polska głupota ?

W przykładzie obliczenia nadajnika w jednym kierunku 100 W mocy wejściowej mamy zachowanie polskiej normy gęstości mocy promieniowania 0,1 W/m2 dopiero w odległości 576 metrów

polecane:

29.4. 2008 r. Rodzina Kozyra, Krzysztof Puzyna, wniosek o wznowienie postępowania, pdf, 363,5 KB

Krzysztof Puzyna

4.4.2008

Prawdopodobnie wszystkie pozytywne decyzje środowiskowe dotyczące stacji bazowych zostały wyłudzone poprzez metodyczne fałszowanie danych o mocy wejściowej nadajników i obliczeń.

"Manipulacja EIRP przez operatorów" dotyczy raportów o oddziaływaniu stacji bazowych telefonii komórkowej na środowisko.

patrz

http://iddd.de/umtsno/kamieniecZabk/kz47.htm#balo

Trzeba było pracowitej Polki z Kamieńca Ząbkowickiego, która mi przesłała cały raport by została odkryta manipulacja, której nie zauważył nawet NIK, przeprowadzający ogólnopolską kontrolę dotyczącą stacji bazowych.

porównaj

http://iddd.de/umtsno/odpsejm/NIK.htm

Otóż pewnie wszyscy

(prawdopodobne przypuszczenie- gdyż odkryłem metodę fałszowania, ale w komputerze mam tylko jeden cały raport, w którym wszystkie obliczenia się pozornie zgadzają)

operatorzy wyliczali moc wejściową stacji przez ustawienie odległości od obszarów krytycznych bo prywatnych jako danych wyjściowych i dopasowywanie rachunkowo mocy wejściowej nadajników stacji tak by gęstości natężenia pola ponad polską normą 0,1 W/m2 teoretycznie nie wkraczały na tereny przeciwników budowy masztów.

Automatyczna regulacja mocy stacji następuje niezależnie od polskiej normy i odległości od działek i jest sterowana jakością połączeń w sieci komórkowej i ilością zalogowanych komórek.

Dla obliczenia w raportach najgorszego przypadku worst case operatorzy powinni uwzględniać faktycznie sprzedawane na rynku anteny i ich dane techniczne wraz z podaną mocą wejściową, a nie fikcyjne parametry z szablonów firmowych.

Anteny np firmy Karthein sa konstruowane na moc wejściową 500 watów czy 200 watów i takie obciążenia powinny występować jako wyjściowe wartości obliczeniowe dla obliczenia stref niebezpiecznego promieniowania. Wprowadzanie w rachunek najpierw odległości i obliczanie jaka moc pasuje by pole ponadnormatywne nie wchodziło na oprotestowane prywatne obszary, można robić w strefie projektowania wewnętrznego, ale z chwilą gdy operator stara się o konkretne pozwolenia, to powinien podać konkretne anteny i wyjść w obliczeniach z konkretnych mocy wejściowych, a nie od tyłu liczyć wprowadzając jako wartość wyjściową odległość od krytycznych działek.

W przykładzie obliczenia nadajnika w jednym kierunku 100 W mocy wejściowej mamy zachowanie polskiej normy gęstości mocy promieniowania 0,1 W/m2 dopiero w odległości 576 metrów

(porównaj obliczenie http://iddd.de/umtsno/kamieniecZabk/kz47.htm#576m

Krzysztof Puzyna

oryginalny tekst jest na stronie

http://iddd.de/umtsno/odpsejm/rrm21082007.htm#balaW środku środka siedziała na nocniku dyrektor Irena Mazur

teksty


Niech dyrektor Irena Mazur znajdzie w powyższym przypadku środek elektryczny. Na antenie u góry lub u dołu - dla pokazania anten zostały wyfiltrowane pola elektromagnetyczne.

Tak wyobraża sobie elita polskiej władzy - środek elektryczny
Rysunek z interpretacją, .pdf, 281,1 KB
W środku środka siedziała na nocniku dyrektor Irena Mazur

10.2.2008r.

Kiedy polityk ma maszt telefonii komórkowej w dupie?
Gdy usiądzie w środku elektrycznym bez nocnika.


Uwagi do wyjaśnień pani dyrektor Ireny Mazur.

zdjęcia

19.1.2008r.
Krzysztof Puzyna

Polityka w sytuacji gdy najwyższym bogiem ludzi w Europie stał się zysk finansowy, a nie postęp duchowy jest oczywiście bardzo brudna, oszukana, nastawiona na zatarcie śladów. Patrz np. - sfałszowane protokoły przez UM Lublin na korzyść niemieckiego Telekom (ukrytego pod polską nazwą "PTC ERA"). Polityka jest sterowana przez obce korporacje. Nie ma sensu pluć na przypadkowo nam widoczne, skorumpowane pojedyńcze osoby.

Pani Mazur przypomina nam w swoim tekście ankietę SCENIHR. W tej ankiecie wzięły udział setki Polaków i tysiące z innych krajów. Jak wiem, bez wyników uwzględniających ich tragiczne przypadki.

Osobiście pytałem się na wiosnę 2007 w sekretariacie SCENIHR co z moją opinią i innych Polaków. Okazało się, że oni nie byli przygotowani na taki nawał informacji i że mają tylko jednego przydzielonego tłumacza języka niemieckiego. Sekretarka mi powiedziała, że będą w stanie tylko uwzględniać teksty po angielsku.. Ale jak wiem od innych walczących SCENIHR nawet wszystkich opisów chorób po angielsku nie uwzględnił.

Urzędnicy Unii Europejskiej ze SCENIHR szukali tylko podkładek od paru osób, co by ich tezy potwierdziły i jednocześnie chcieli demonstrować przejrzystość i uczciwość urzędników w Brukseli. Ale Unia Europejska funkcjonuje pod dyktando lobbystów i dealerów, no i wyszło szydło z worka.

Pani Mazur oszczędziła sobie podać bliższe informacje o ankiecie SCENIHR, gdyż ona też w podobnym stylu nie uwzględniała naszych protestów i opinii przed podpisaniem rozporządzenia z 21. sierpnia 2007 r. Mój pierwszy list na temat konsultacji napisałem jeszcze 31 marca 2007 roku. W sposób kłamliwy zostały one wszystkie odrzucone, a wiele z nich nawet jako uwagi nie uwzględnione. Moje listy, faksy i emeile nie zostały nawet wpisane w kartę rozbieżności.

A po tych paru miesiącach znam liczne nazwiska takich jak ja, co wysłali uwagi i nawet nie figurują na exliście rozbieżności. (.pdf, 206,6 KB) Jest to po prostu brudne rozporządzenie.

Pani Mazur porównuje zalecenia prywatnego klubu ICNIRP, którego jednym z założycieli i długoletnim szefem był splamiony łapówkami i fałszywymi bilansami jako kierownik wydziału Promieniowania Elektromagnetycznego WHO fizyk z Australii dr Michael Repacholi. Dlaczego dyrektor Mazur nie wymienia, że zalecenia ICNIRP to akcja marketingowa koncernów telefonii komórkowej. Tam gdzie ludzie potrzebują elektromagnetyczną ciszę i maksymalnie 10 mikrowatów na m2 to ona wyjeżdża z polską normą i 100 000 mikrowatów ma m2. Te zalecenie 10 milionów mikrowatów na m2 klubu ICNIRP można porównać do wprowadzenia ograniczenia prędkości dla rowerów do wysokości 50 milionów km na godz. przy faktycznie możliwej prędkości na rowerze 50 km na godz.

Dlatego nigdzie w europejskich miastach takie wartości nie zostały od pojedyńczych anten pomierzone. Jak głupie i kłamliwe są jej poniższe wywody świadczy też, że 2 września 2007 przesłałem polskie streszczenie raportu Bioinitiative do wszystkich mi znanych naukowców i lekarzy w Polsce, 3 września 2007 opublikowałem je na stronie

http://iddd.de/umtsno/bocian.htm#bio

Dowodem wysłania jest też odpowiedź na moje streszczenie Raportu Bioinitiative profesora Szmigielskiego. Pani Mazur nie może nawet się wyłgać nieznajomością języków. Ona raportu Bioinitiatywy w wysoko nieuczciwym stopniu nie uwzględniła czyli oszukała.

Jej informacje o jakiś tam polskich badaniach - one muszą być opublikowane by można zobaczyć ich jakość naukową. Z wygranych procesów sądowych wiemy, że mamy do czynienia z przestępcami co nie tylko fałszują raporty, sprzedają decyzje na budowę stacji bazowych, ale fałszują pomiary (poszczególne nadajniki są wyłączane gdy wiadomo że będzie pomiar) oraz przypuszczalnie fałszują prace naukowe.

Mam prawo przy tak olbrzymiej ilości udokumentowanych przekrętów przypuszczać, że te statystyczne analizy zachorowań i zgonów w latach 2000 - 2006, na nowotwory w miejscowościach Rybnik i Żory i w powiecie rybnickim nie zostały zrobione w sposób poprawny i że wyniki zostały sfałszowane. Ja proponuję przesłać mi tą polską pracę, a ja ją przetłumaczę i dam do oceny uczciwym specjalistom.

Krzysztof Puzyna
Wyjaśnienia do przepisów przez Dyr. Irena Mazur

na iddd.de od 19.1.2008 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.)

DOOŚ-oa-pem-233-5/2371/07/Ma
Warszawa, dnia 5 października 2007r.
  
W odpowiedzi na jednobrzmiące wystąpienia członków Społecznego Komitetu Przeciwko Elektroskażeniom, wyrażające protest przeciwko:

- wprowadzeniu przepisów zmierzających do zwiększenia emisji promieniowania elektromagnetycznego 
- lokalizowaniu stacji bazowych telefonii komórkowej w pobliżu osiedli mieszkaniowych, ze względu na wzmożoną zachorowalność i śmiertelność wśród jego mieszkańców (ze szczególnym wskazaniem na miejscowości Słupsk, Rybnik i Żory) uprzejmie informuję, co następuje. 

Przepisem podstawowym, który reguluje standardy jakości środowiska w zakresie pól elektromagnetycznych w środowisku jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883), które zostało ustalone w porozumieniu z ministrem właściwym w sprawach zdrowia.

W załączniku 1 ww. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 r. ustalone zostały standardy jakości środowiska dla pól elektromagnetycznych o częstotliwościach wykorzystywanych przez instalacje radiokomunikacyjne (w tym stacje bazowe telefonii komórkowej), radionawigacyjne i radiolokacyjne, dla miejsc dostępnych dla ludności. tj. na wysokościach do 2 metrów wzwyż np. na powierzchni terenu czy na balkonach budynków mieszkalnych, itp.

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, jakie mogą występować w środowisku w miejscach dostępnych dla ludności zostały ustalone przy założeniu, że ciągłe przebywanie osób w dowolnym wieku i stanie zdrowia - w polach o poziomach niższych - nie może pociągać za sobą negatywnych skutków dla zdrowia tych osób.

Wartości te są znacznie niższe od wartości określonych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Ochrony przed Promieniowaniami Niejonizującymi (ICNIRP). Dla zakresów wykorzystywanych w radiokomunikacji, w szczególności radiokomunikacji ruchomej (telefonia komórkowa) tj. powyżej 300 MHz (megaherców) dopuszczalna gęstość mocy pola elektromagnetycznego wynosi w Polsce 100 000 mikrowatów/m2, natomiast zgodnie z zaleceniami ICNIRP dopuszczalna gęstość mocy pola wynosi f/200, gdzie f to częstotliwość pola podana w megahercach. 

Tak więc np. dla częstotliwości 2000 MHz, zgodnie z zaleceniami ICNIRP dopuszczalna wartość gęstości mocy wynosi 10 000 000 mikrowatów/m2, a zgodnie z w/w polskim rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2003 roku - 100 000 mikrowatów/m2, czyli sto razy mniej. 

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że polskie przepisy zapewniają jeszcze większy margines bezpieczeństwa niż zalecenia ICNIRP, uznane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za wystarczające. 

Tak ostre kryteria w Polsce obowiązują od 1980 r., w Europie zaś standardy jakości środowiska w zakresie pól elektromagnetycznych, na podobnym poziomie, stosują jedynie Włochy i Szwajcaria, a od 2007 r. również Belgia.

Zagadnienie prognozowania rozkładów poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych jest dobrze rozpoznane. Istnieją, opracowane przez naukowców, analityczne i numeryczne metody wyznaczania rozkładów pól elektromagnetycznych w otoczeniu anten stacji. 

Rozkłady natężeń pól elektromagnetycznych wokół urządzeń zależą przede wszystkim od charakterystyki promieniowania anten oraz mocy doprowadzonych do anten. Zaznaczyć przy tym należy, że w dalszym ciągu konieczne jest wykonywanie pomiarów kontrolnych poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu urządzeń. 

Zgodnie z ostatnio wprowadzonymi zmianami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, którymi są m.in. instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne lub radiolokacyjne, emitującymi pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitującymi pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, są obowiązani do wykonywania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:

- bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia;
- każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie.

Tak więc sprawdzenie dotrzymania standardów jakości środowiska w otoczeniu urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne następuje poprzez wykonanie pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. 

W związku z faktem, że w pismach członków Społecznego Komitetu przeciwko Elektroskażeniom poruszano sprawę uruchamiania w kraju stacji bazowych telefonii komórkowej o zwiększonej emisji promieniowania elektromagnetycznego, ze szczególnym wskazaniem na stacje zlokalizowane w miejscowościach Słupsk, Rybnik i Żory, zwróciliśmy się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wyjaśnienie w tej sprawie.

Odnosząc się do konkretnie wskazanych miejscowości (tj. Słupsk, Rybnik i Żory) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w piśmie z dnia 11 lipca 2007 r. znak: DZC-WAP-0746-2/07(2) stwierdził, że pracujące na tym obszarze stacje bazowe działają na podstawie pozwoleń radiowych wydanych zgodnie z obowiązującą w kraju procedurą oraz nie odbiegają od innych stacji pracujących na pozostałym obszarze kraju. 

Główny Inspektor Sanitarnego w piśmie z dnia 20 lipca 2007 r. znak: GIS-HŚ-EX-430-30/AA/07 wyjaśnił, że Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach przeprowadził analizę zachorowań i zgonów w latach 2000 - 2006, na nowotwory w miejscowościach Rybnik i Żory i w powiecie rybnickim w odniesieniu do miast i powiatów o porównywalnej liczbie ludności. Powyższe dane PWIS uzyskał z Instytutu Onkologii w Gliwicach oraz ze Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego. W analizie wzięto pod uwagę zachorowalność i zgony ze szczególnym uwzględnieniem białaczek i nowotworów złośliwych, chorób układu krążenia i układu nerwowego. 

Żadne z zestawionych danych nie wskazują na znaczące różnice zachorowań w analizowanych miastach i powiatach od zachorowań w innych rejonach. Zachorowania na wszystkie z wymienionych grup chorób wskazują na tendencję wzrostową, natomiast roczne wzrosty w analizowanych powiatach nierzadko są niższe, niż wzrosty w całym województwie. Tak więc nie potwierdziły się stwierdzenia odnośnie wzmożonej zachorowalności i śmiertelności ludności ze względu na obecność stacji bazowych telefonii komórkowej w pobliżu osiedli mieszkaniowych w ww. miastach.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w październiku 2004 r. oraz w maju 2005 r., przeprowadził w rejonie wieży Radiowo-Telewizyjnej Ośrodka Nadawczego przy ul. Banacha w Słupsku, pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, które nie wykazały przekroczenia poziomu dopuszczalnego określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).

W rejonie ww. stacji, pomiary pól elektromagnetycznych wykonała również Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy w 2007 r. Uzyskane wyniki nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych norm określonych w ww. rozporządzeniu.

Natomiast Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w latach 2005-2006, przeprowadził 4 kontrole na terenie Rybnika oraz jedną kontrolę na terenie miasta Żory. Ponadto w 2006 r. na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, przeprowadzono badania monitoringowe pól elektromagnetycznych na terenie Rybnika Grabowni. W wytypowanych do kontroli miejscowościach nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska, podsumowując dane uzyskane przez podległe mu służby, stwierdza, że w obu województwach, postępowania w sprawie budowy nowych lub rozbudowy istniejących stacji bazowych były realizowane zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa. W związku jednak z dużym sprzeciwem społecznym Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w planach kontroli na 3 kwartał 2007r. uwzględnił instalacje wszystkich stacji bazowych w Rybniku i Żorach (łącznie 52 stacje), w których wykonane będą również monitoringowe pomiary pól elektromagnetycznych w środowisku.

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że kwestie związane z wpływem pól elektromagnetycznych na zdrowie ludzi znajdują się od dawna w centrum uwagi organów Unii Europejskiej. 21 marca bieżącego roku został przyjęty, przez będący ciałem doradczym Komisji Europejskiej Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) - Naukowy Komitet Powstających i Niedawno Zidentyfikowanych Zagrożeń Zdrowia, raport dotyczący możliwych skutków oddziaływania pól elektromagnetycznych na zdrowie człowieka. Raport ten, zatytułowany "Possible effects of Electromagnetic Fields (EMF) on HumanHealth" jest dostępny w Internecie.

Treść raportu została, przed jej ostatecznym przyjęciem przez Komitet poddana otwartemu ankietowaniu. Zgodnie z treścią raportu od lat są prowadzone obszerne badania naukowe, dotyczące pól elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych (epidemiologiczne, in vivo, in vitro). Zgodnie z wnioskami zawartymi w raporcie, wyniki tych badań wskazują konsekwentnie na brak negatywnych skutków zdrowotnych towarzyszących przebywaniu ludzi w polach elektromagnetycznych o poziomach niższych od granicznych, określonych w międzynarodowych zaleceniach ICNIRP - International Commission on Non Ionising Radiation Protection). 

Zalecenia, wraz z ich naukowym uzasadnieniem stanowiły podstawę przyjętej w 1999 roku Rekomendacji Rady Europy 1999/519/EC, dotyczącej ograniczania ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne. 

W dokumencie tym przyjęto jako dopuszczalne dla przebywania ludności dużo wyższe poziomy pól elektromagnetycznych od obowiązujących w Polsce.

Do wiadomości: 
1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Dep. Skarg, Wniosków i Obsługi Rady 
Do Spraw Uchodźców
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
2. aa.
Odpowiedź Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa RM, 14.09.2007

Redakcja Dziennika Ustaw nie dysponuje wiedzą merytoryczną w zakresie objętym przedmiotowym rozporządzeniem, ale stwierdza zgodność ogłoszonego rozporządzenia z oryginałem.

"Mariusz Lachowski" mlachowski do rcl.gov.pl

Piątek, 14 Sep 2007

Szanowny Panie,

Uprzejmie informuję, że Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odesłało Pana list do Redakcji Dziennika Ustaw w Rządowym Centrum Legislacji.

Z przykrością jestem zmuszony odesłać Pana po rzeczową informację do Ministerstwa Środowiska. Redakcja Dziennika Ustaw nie dysponuje bowiem wiedzą merytoryczną w zakresie objętym przedmiotowym rozporządzeniem.

Jedyne, co mogliśmy sprawdzić, to prawidłowość ogłoszonego rozporządzenia, co pozwala stwierdzić, że jest ono zgodne z oryginałem skierowanym do ogłoszenia.

Podaję również kontakt do Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska:

Departament.Prawny@mos.gov.pl

Mam nadzieję, że tam znajdzie Pan odpowiedź na swoje pytania.

Z poważaniem

Mariusz Lachowski
Dyrektor
Redakcji Dziennika Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Dziennika Urzędowego
Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski"
w Rządowym Centrum Legislacji

Aleje Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

tel.: +48-22-239 08 52
Fax: +48-22-239 05 65
e-mail: mlachowski do rcl.gov.pl
Zapytanie do Prezesa Rady Ministrów

11.09.2007

Szanowna Rada Ministrów,
Szanowny Prezesie Rady Ministrów J. Kaczyński,

proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

Dotyczy
Dz. U. Nr. 158 Poz. 1105
§ 2 w ust. 1 pkt. 7 oraz
§ 3 w ust. 1 pkt. 8

Co to znaczy środek elektryczny ?

Odległość ma być wyznaczana od środka elektrycznego.

Proszę podać interpretację.
Mierzyć tam gdzie się pola magnetyczne i elektryczne pokrywają,
czy tam gdzie są one osobno?

Jak chcecie ten środek elektryczny wyznaczać?

Czy to jest gdzieś zdefiniowane?

Proszę o odpowiedź do 20 września 2007 roku.
Szczególnie Pana Prezesa, który firmuje te zmiany swoim podpisem
i powinien wiedzieć co podpisuje.

Pozdrowienia
Krzysztof Puzyna
Przeciwko masztom telefonii komórkowej

wypowiedzi z księgi gości
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć

Anonym, 10.09.2007 15:23

Posłużę się przykładem

Zgodnie z nowym rozporządzeniem może zajść przypadek, że antena będzie 1m od okna i może nadawać z mocą do 20 KW i nie trzeba będzie raportu. Zgodnie z zapisami rozporządzenia miejsce dostępne dla ludności musi być na osi głównego kierunku promieniowania. A dzieci na fizyce już się uczą i każdy to wie, że anteny promieniują też na boki (oczywiście przy odpowiednim tłumieniu)

Zajdzie sytuacja, że na głównym kierunku promeniowania jest ok., ale już 1 stopień od głównego kierunku będzie stał dom i co wtedy?

Oczywiscie wszyscy pseudo zwolenicy powiedzą, że przecież pomiary są i one zweryfikują sytuację . Tylko ja uparcie będę powtarzał, że pomiary są już po wybudowaniu i uruchomieniu anten (ma czas do 30 dni od uruchomenia) Po za tym na pomiarach mogą wyjść nagle cuda przy innej mocy itd.

Reasumując, tak naprawdę to rozporządzenie wbrew pozorom powoduje, że raporty nie będą wymagane Zresztą przyznaje to Pani Irena Mazur z Ministerstwa Środowiska .

Przyznam szczerze, że poprzednio obowiązujące przepisy były durnowate, ale te to biją je na głowę i nie wierzę, że ludzie znający się na tematyce i odpowiedzialni za ich wdrożenie nie wzieli rebuchy, a Kaczor podpisał co mu podsuneli.

Zreszta jak prześledzi się prace w podkomisjach, dezyderaty i inne komunikaty, a także zaangażowanie poszczególnych osób to dla znających te klocki wszystko jest jasne.

Ale niech operatorzy nie zacierają paluszków gdyż wbrew pozorom nieczyste zagrania przysparzają im tylko przeciwników, którzy znają tematykę i wiedzą o co chodzi w tym wszystkim.

Oświecony, 10.09.2007 11:27

Nowe rozporządzenie już funkcjonuje. Wiem , że operatorzy już tak konfigurują przyszłe stacje swoje aby nie trzeba było raportów oddziaływania na środowisko.

Daje im tą mozliwość zapis mówiący o wyznaczaniu mocy z pojedynczej anteny. Zapis ten powoduje, że pole od poszczególnych anten nie sumujemy . To tak jakby postawić 10 kominów i liczyć zanieczyszczenie od każdego z osobna nie uwzględniajac pozostałych .

Każdy, kto miał kiedykolwiek do czynienia z polami elektromagnetycznymi wie, że kwalifikowanie na podstawie mocy EIRP od pojedynczej anteny
jest bzdurą roku i ktoś wziął za to rebuchę niezłą.

Ktoś powie, że pomiary wykażą, czy są przekroczenia, czy nie . Po wybudowaniu i zainstalowaniu ?

Tak? przecież wiadomo, że jak ktoś włoży 200 000 zł w stacje to nie po to aby ją demontowac za chwilę. Wszyscy wiedą, że moc można zmieniać (tylko nie ludzie pracujący w WIOŚ, którzy mogą tylko zapowiedziane kontrole robić zdalnie i wszyscy wiedzą, że pomiary robią "tylko" ludzie i papier wszystko przyjmuje .

Wiem to bo widziałem takie przypadki naocznie . Więc tak naprawdę można całą sytuacje puentować następująco

BIZNES WYGRAŁ ZE ZDROWYM ROZSĄDKIEM

miłego dniaexDz.U. 2007 nr 158 poz. 1105

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko

Porównanie z Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573 oraz
Dz.U. 2005 nr 92 poz. 769
z nowymi zmianami Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1105

Dz. U. 2007 nr 158 poz. 1105
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
exPliki do pobrania, .pdf, 171,4 KB


patrz też stronę ustaw
dotyczącymi źródeł promieniowania elektromagnetycznego
dotyczy też ustawy o uzdrowiskach !
dla powiększenia puknij w obrazek