umtsno.de


He is gone
"Habemus papam" - Papież Benedikt XVI
Papież Franciszek


Neu hinzu | suchen | Umrechner | Grenzwerte | Beweise | Recht | Protestbriefe | Kinder, Schule und Mobilfunk | Direkte Demokratie | Häßlichste Sendemasten in Hamburg | International Electromagnetic HolocaustWarszawa | Słupsk | Rybnik | Świdnica | Brodnica | dalsze miasta | Inicjatywa Demokracji Bezpośredniej | Aby ludzie byli zdrowi | dalsze polskie teksty | Stacje bazowe na kościołach | Wieża śmierci | Mass media Ojca RydzykaDla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"
Podpisy: tutaj można bezpośrednio wpisać swoje poparcie i podpisać list do papieża.Do Prymasa Polski | Diecezja w Linz (Austria) zakazuje stacji bazowych w kościołach ! | Kuria Metropolitalna w Katowicach exorg. pismo | Wyrok na Radio Watykańskie | Pan Jezus powywalał by biznesiarzy w sutannach z kościołów | Harold Pinter,"Zbrodnie USA" | Zamiana kościołów na stacje bazowe telefonii komórkowej- list do biskupa Glempa | Najnowsze badania pokazują jak kościół akceptuje kontrolę urodzin | Kościół a anteny | Klasztor Ojców Franciszkanów w Górkach Wielkich poleca iddd.de ! | 20.09.2007, Zamość, Przełom: ludzie przestali bać się księży i walczą wspólnie z kurią diecezjalną o czysty kościół | Włoski sąd kasacyjny skasował w ostatniej instancji wyroki uniewinniające Radio Watykan | Biskup Bagnard z Diecezji Belley-Ars w Ain/Francja zabrania dalszej zamiany wież kościelnych na stacje bazowe | 26 miesięcy po wyroku Radio Watykan komentuje | Rzym. Ekspertyza sądowa 2010: Promieniowanie z masztów radiowych Radia Watykan jest przyczyną wzrostu zachorowań dzieci na raka | 22.02.2016 - List Otwarty do Papieża Franciszka


He is goneAktualizacja listu z 1-go września 2004,
ze względu na tłumaczenie i obserwacje ostatniego pobytu papieża w szpitalu
Fotografie Jana Pawła II
Brief an den neuen Papst Benedikt XVI.
List po niemiecku z adresem Papieża Benedykta XVI


Rzym. Ekspertyza sądowa 2010: Promieniowanie z masztów radiowych radia watykańskiego jest przyczyną wzrostu zachorowań dzieci na raka
Krzysztof Puzyna
wersja DE
20.07.2010

Szanowny czytelniku w przeciwieństwie do polskich merdiów strona IDDD.DE stara się zapewniać RÓWNOLEGLE do artykułów DOSTĘP do materiałów źródłowych na podstawie których artykuły są opracowywane. W nowym medium internetu jest to oczywiście nie tylko możliwe, ale dla wiarygodnych artykułów jest to obowiązujące. Polskie merdia tego nie robią, podają z reguły nieaktualne linki czy odnośniki, aby czytelnik do źródeł nie dotarł i sam nie sprawdził, sam nie zaczął myśleć, tylko by zadawalał się papką dziennikarską. By nie dotrzeć do oryginalnych dokumentów byłego ministra profesora Szyszko, polska strona rządowa MOŚ zniszczyła dostęp do setek dokumentów z okresu PISu. Chodzi tu o manipulację i ogłupianie ludzi.

Czytelniku tu masz dostęp do pracy źródłowej jeszcze zanim Radio-Watykan ją przeczytał i jeśli znasz włoski to możesz porównać, czy wypowiedź pracy oryginalnej jest zgodna z opracowaniem dziennikarzy włoskich i moim. DOCEŃ ten styl bezpośredniej demokracji w mediach i podaj adres strony iddd.de dalej

TUTAJ

PRACA ORYGINALNA, PO WŁOSKU .pdf, 12,6 MB

PROCEDIMENTO PENALE N. 33642/03
PERIZIA MEDIANTE INDAGINE EPIDEMIOLOGICA
INCIDENTE PROBATORIO
Milano, 25 giugno 2010
Perizia a cura di:
Dott. ANDREA MICHELI
Perito del p.p. 33642/03
Incarico conferito in Roma il 31 luglio 2006
GIP dott.ssa Zaira Secchi

Według | apa | "La Reppublica" | oraz informacji własnych
Krzysztof Puzyna
18.07.2010

Radio Vatikan - nadajniki w Santa Maria di Galeria

Uwaga do artykułu: nadajniki "poświęcone" i te zwykłe komercyjne - wszystkie powodują choroby i śmierć także te od Radia Maryja i Radia Polskiego, te od Telewizji Polskiej i te od RTLu, te nowe wieże telewizyjne DVB-T oraz nadajniki telefonii komórkowej i internetowej Wimax. Głównym kryterium bezpieczeństwa dla istot żywych jest sposób przenoszenia się fal elektromagnetycznych.
Metoda bezprzewodowa powoduje zło - choroby i śmierć W OKOLICY oddziaływania NADAJNIKÓW***, takie oddziaływanie mają fale i pola elektromagnetyczne na istoty ożywione, metoda przewodowa powoduje bardzo duże ograniczenie ryzyka zdrowotnego w zakresie wysokich częstotliwości.
Najzdrowszą metodą telekomunikacji jest komunikacja przez światłowody.

*** - NIE MYLIĆ NADAJNIKÓW np. - "bębnów radiolinii" czy "prętów" grubych -GSM czy cienkich UMTS z całkowicie nieszkodliwymi ODBIORNIKAMI W POSTACI ANTEN DO ODBIORU jak np - talerzami do odbioru programów satelitarnych czy antenami do odbioru fal radiowych

Po oskarżeniu sądowym Radia Watykan z roku 2001 przez mieszkańców okolicy Cesano w północnym Rzymie ( Komitet "Bambini senza onda" - Dzieci bez fal) o mordowaniu dzieci, po komunikacie właściwego dla okolicy Lazio Urzędu Zdrowia o trzykrotnie zwiększonej umieralności na białaczkę w okolicach Cesano, Olgiata, Anguillara i La Storta w stosunku do bliskiego Rzymu, trzech sędziów prowadzących proces "Radio Vaticana - Transmettitori in Santa Maria di Galeria" kontra "Bambini senza onda" zleciło przeprowadzenie ekspertyzy sądowej.

Decyzja ta była oczywista po wynikach pracy badawczej z 19.06.2001 "Adult and Childhood Leukemia near a High-Power Radio Station in Rome", przez Michelozzi, Capon, Kirchmayer, Forastiere, Biggeri, Barca und Perucci.

Praca ta podała, że w okolicy do 6 kilometrów od radiostacji watykańskiej istnieje zwiększone i statystycznie istotne ryzyko białaczki u dzieci.

Mała liczba analizowanych przypadków zgonów - 40 dla dzieci starszych niż lat 14 oraz 8 dla dzieci poniżej lat 14 zalecała powtórzenie badań z większą ilością przypadków. Tymi nowymi badaniami jest praca z 2010 roku eksperta Andrea Micheli.

Główny wniosek badań Andrea Micheli
(według prasy włoskiej i austriackiej - ekspertyza nie jest jeszcze publicznie dostępna)Promieniowanie elektromagnetyczne z wież radiowych katolickiej radiostacji Radio Watykan jest przyczyną zwiększonej zachorowalności na raka u dzieci w gminach położonych na północ od Rzymu.Do tego wniosku doszedł po 5 latach badań zamówiony przez rzymski sąd ekspert Andrea Micheli z Istituto Nazionale dei Tumori z Milano.

Analizowane przez niego przypadki zgonów przez pola elektromagnetyczne ("morti da elettrosmog") dotyczą lat 1990 do 2003. On przebadał przypadki 19 dzieci w wieku od 0 do 14 lat, które zmarły na białaczkę lub nowotwory złośliwe.

W ekspertyzie autor pisze o - rischi importanti -, o istniejącej znamiennej, zgodnej, ważnej korelacji pomiędzy ekspozycją i występowaniem chłoniaków i białaczek u dzieci "associazione importante, coerente e significativa".

Andrea Micheli uwzględnił też w swojej ekspertyzie dodatkowy wpływ promieniowania ze stacji radarowej włoskiej marynarki (MariTele). "La Reppublica" pisze o 2 badanych okolicach i dwóch pracach badawczych - jednej okolicy i pracy badawczej dookoła radiostacji Watykanu Santa Maria di Galeria oraz drugiej w pobliżu instalacji radarowych włoskiej marynarki wojennej MariTele.

Według stosunkowo wiarygodnej liberalnej gazety "La Reppublica" ( o znaczeniu we Włoszech podobnej do Rzeczypospolitej w Polsce) w okolicach radiostacji watykańskiej zmarło 137, a w okolicy MariTele 141 osób. Te dwie okolice po części przecinają się. Liczba przypadków białaczek w gminie Cesano i w miejscowościach przyległych stoi według ekspertyzy w bezpośrednim związku z emisją promieniowania elektromagnetycznego radiostacji Radio Watykan.

Nowy dyrektor radiostacji watykańskiej Federico Lombardi zapowiada szybką publikację odpowiedzi własnych ekspertów, wśród nich specjalisty od chorób nowotworowych Umberto Veronesi. (K.P.)

26 miesięcy po wyroku Radio Watykan komentuje

18.07.2010
radiovaticana.org
Vatikan
DE

26 miesięcy po wyroku sądu kasacyjnego Radio Watykan skomentował 15 października 2009 wyrok:

" Dyrektor RW jezuita ojciec Federico Lombardi jest niezadowolony z wyroku sądu apelacyjnego w procesie o wieże radiowe w Santa Maria di Galeria. Sędziowie nie potwierdzili uniewinnienia poprzedników ojca Lombardi - ojca Pasquale Borgomeo i byłego dyrektora nadajnika papieskiego Kardynała Roberto Tucci, tylko uchylili postępowanie sądowe!***
Przyczyną jest śmierć ojca Borgomeo, oraz przedawnienie w przypadku Kardynała Tucci.

Lombardi oczekiwał uniewinnienia oskarżonych. Oni, byli odpowiedzialni za RW zostali podani do sądu z powodu rzekomego elektroskażenia przez nadajniki"
(rv)

*** dziwne, w Niemczech, w Polsce jak wiem na zdrowy rozum to uchyla się wyroki sądowe - tutaj w komentarzu RW pisze o uchyleniu procesu sądowego ! Dla oceny tekstu RV trzeba by dotrzeć do prawdziwej daty zgonu ojca Borgomeo...Biskup Bagnard z Diecezji Belley-Ars w Ain/Francja zabrania dalszej zamiany wież kościelnych na stacje bazowe
na iddd 11.8.2008
ze strony http://next-up.org/


Biskup Diecezji Belley-Ars zawsze mówił wiernym, że kościoły są wyłącznie miejscem modlitwy. Nawet jeśli szczególnie dobrze się nadają pod nadajniki to wieże kościelne nie są budowane by służyć na stacje bazowe telefonii komórkowej. Lepiej mieć tam krzyż niż anteny telefonii komórkowej.

więcej po ang, .pdf, 103,1 KB

Foto: Mgr BAGNARD,
Bishop of Belley-Ars
Eucharist in Challeins - FRANCE


Włoski sąd kasacyjny skasował w ostatniej instancji wyroki uniewinniające Radio Watykan

13.5.2008, Rzym (na podstawie AP/ANSA/Apcom) iddd.de
1.6.2008 r. Krzysztof Puzyna

patrz też aktualną stronę Mass media ojca Rydzyka

Italy's Court of Cassation overturns acquittals in Vatican Radio transmission tower case
Die Freisprüche gegen Radio Vatikan aufgehoben!
Vatikan: Elektrosmog-Urteil - Hintergrund
Vatican Radio officials convicted
Wyrok na Radio Watykańskie


W związku z masztami radiowymi powodującymi białaczkę i zmniejszającymi komfort życia mieszkańców w okolicach stacji Radia Watykańskiego w północnej części Rzymu dojdzie do nowego procesu.

Najwyższy włoski sąd kasacyjny skasował w ostatniej instancji wyroki uniewinniające dwóch odpowiedzialnych dyrektorów Radia Watykańskiego.

Sąd Kasacyjny w Rzymie zarządził nowy proces przeciwko dyrektorowi generalnemu Pasquale Borromeo oraz przeciwko prezydentowi zarządu RW Roberto Tucci. W pierwszej instancji Borromeo i Tucci zostali w roku 2005 skazani na 10 dni więzienia, a w czerwcu 2007 roku uniewinnieni.

Komitet Obywatelski z miejscowości Santa Maria di Galeria tam gdzie stoją stacje nadawcze Radia Watykan wniósł protest do sądu kasacyjnego. Sędziowie przyznali mieszkańcom rację.

Moja uwaga- to znaczy, że Radio Watykan będzie musiał płacić ciężkie odszkodowania za śmierć dzieci oraz utratę zdrowia mieszkańców. Być może, że będzie się musiał z Rzymu wynieść.

Komentarzy do tego wyroku na stronach RW nie znalazłem i napisałem do RW.

Otrzymałem potwierdzenie, że redaktor RW nie był w stanie takich komentarzy znaleźć - przypuszcza że ich nie było.. To by zaprzeczało licznym artykułom prasowych, które taki komentarz (bez podawania źródła!) podają - że RW żałuje i przeprasza mieszkańców..Wierni walczą o czysty kościół

20.09.2007, Zamość, Przełom: ludzie przestali bać się księży i walczą wspólnie z kurią diecezjalną o czysty (bez pornografii z Polkomtela - w posiadaniu m.in. Vodafone) kościół

Zamość, Gorajec Stara Wieś proponowana inwestycja jest niezgodna z wolą Biskupa Ordynariusza.

dokument w .pdf, 94 KB
DE
Klasztor Ojców Franciszkanów w Górkach Wielkich poleca iddd.de !

1.11.2006

"Wir leiden an der Schwerhörigkeit Gott gegenüber. Wir können Gott nicht hören, zu viele andere Frequenzen haben wir im Ohr."-Papst Benedikt XVI. während des letzten Besuches (Sommer 2006) in München.

"My cierpimy na głuchotę w stosunku do boga. My nie możemy go słyszeć, gdyż mamy za dużo innych częstotliwości w uszach."- Papież Benedykt XVI podczas pobytu w lecie 2006 roku w Monachium

Położenie wsi

Klasztor ojców Franciszkanów w Górkach Wielkich 
ul. Zofii Kossak 130
43-436 Górki Wielkie

tel. (033) 853 95 36
fax: (033) 853 95 36 wew. 33

franciszkaniegorki przy neostrada.pl

Tak to prawda z 1. listopada 2006 roku. Jak długo to potrwa- zobaczymy, ale ja jestem dumny z poparcia kościoła. To pierwszy widoczny dowód, że informacja o szkodliwości pól elektromagnetycznych zaczyna docierać nawet do zakonów.

To już są sprawdzalne fakty, że kościoły zamienione w przekaźniki telefonii komórkowej, biorą masowo udział w rozprzestrzenianiu i reklamie filmów pornograficznych na komórkach należących m.in. do dzieci.

Wśród wybranych 8 adresów jako 7 jest nasz- Przeciwników Zamiany Kościołów w stacje bazowe telefonii komórkowej.

Proszę patrzeć pod

http://franciszkaniegorki.akcja.pl/linki.htm

lub tutaj u dołu. Link iddd.de jest pośród takich katolickich linków jak
  1. http://panewniki.ofm.opoka.org.pl
  2. http://franciszkanie.pl
  3. http://trzejtowarzysze.pl
  4. http://diecezja.bielsko.pl
  5. http://katolik.pl
  6. http://gorkiwielkie.w.interia.pl
  7. http://iddd.de
  8. http://muzeumsarkandra.akcja.pl


Kościół a anteny

15 Oct 2006
plles przy neostrada.pl

W nawiązaniu do informacji i wiedzy publikowanej na Państwa stronie odnośnie anten nadawczych GSM i UMTS na wieżach kościołów proszę opublikować informację, która wydaje mi się interesująca z punktu widzenia nauki Kościoła, a pozostająca w sprzeczności z montażem anten na wieżach kościelnych, a czerpanymi także z tego tytułu dochodami księży.

Przecież sygnały telefonii komórkowej przekazywane przez takie anteny, w szczególności przez UMTS, a przede wszystkim tzw. bezprzewodowy internet do którego uzyskuje się dostęp właście za pośrednictwem sygnału w zakresie mikrofalowym umożliwiają dostęp do treści także pornograficznych, co niewątpliwie nie odpowiada nauce Kościoła, który musi liczyć się z zarzutem, iż czerpie korzyści majątkowe z dzierżawy miejsca na anteny, emitujące sygnał przenoszący i takie treści.

Warto byłoby zainteresować tym wątkiem także zwierzchników takich księży, skoro do ich wyobraźni nie przemawia, iż pozostające w bezpośredniej bliskości skupisk ludzkich anteny są szkodliwe dla zdrowia człowieka o którego kondycję zdrowotną i moralną tak Kościół się troszczy.

Z poważaniemPan Jezus powywalał by biznesiarzy w sutannach z kościołów

komentarz otwarty, na stronie
http://www.iddd.de/umtsno/pappl.htm#jesus
do listu i petycji Dlaczego sprzedano kościoły w Polsce?

10.12.2005

W Hamburgu ewangeliccy słudzy kościoła tak długo robili z kościołów centra biznesowe, aż potracili większość parafian. Nie pomogły pieniądze z odnajmowania kościołów na czarne dyskoteki i orgie organizowane przez fanów "tekno-events".

Wierni nie chcący profanacji uciekli i dalej uciekają - kościoły muszą być sprzedawane, one stoją puste i czekają na kupców.

Słabo przypominam sobie historię z Jezusem, który widząc handlujących w kościele kupców porozwalał im stragany, a ich samych przepędził z domu boga.

Ale od czego jest internet i ciocia. Przy pomocy cioci - za co cioci Halinie serdecznie dziękuję, znalazłem odpowiednie cytaty we wszystkich ważnych Ewangeliach czyli według exŚw. Mateusza, według exŚw. Łukasza, według exŚw. Marka i według exŚw. Jana:

Ew. wg. Św. Mateusza (21)
Ew. wg. Św. Łukasza (19)
Ew. wg. Św. Marka (11)

12 A Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni; powywracał stoły zmieniających pieniądze oraz ławki tych, którzy sprzedawali gołębie.

13 I rzekł do nich: "Napisane jest: Mój dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskinię zbójców"

45 Potem wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej.

46 Mówił do nich: "Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców"

15 I przyszedł do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni powywracał stoły zmieniających pieniądze i ławki tych, którzy sprzedawali gołębie,

16 i nie pozwolił, żeby kto przeniósł sprzęt jaki przez świątynię.

17 Potem uczył ich mówiąc: "Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców"
Ew. wg. Św. Jana (2)

13 Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy.

14 W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie.

15 Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał.

16 Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: "Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!"


Kościół jest objektem poświęconym (konsekrowanym), jest miejscem modlitwy i do składania ofiary bogu, a nie domem handlowym.

Zamiana kościołów w Polsce na stacje bazowe telefonii komórkowej jest sprzeczna z funkcją religijną kościoła, jest profanacją.

Ewangelia Św. Mateusza 12,13 "Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone"

Kontenery z elektroniką, drogi kablowe, maszty i anteny na dzwonnicach, zakazy wstępu w strefę promieniowania maksymalnego, zamieniły takie kościoły w bazy telefonii komórkowej.

Pan Jezus powywalał by biznesiarzy w czarnych sutannach z antenami i kontenerami i kablami na zbity pysk z domu boga !

Bez Pana Jezusa zamiana kościołów na niebezpieczny dla parafian i ich dzieci masztowy biznes może nastąpić, ale w drodze zgody większości finansującej utrzymanie czy budowę kościoła oraz utrzymanie księdza proboszcza.

Ludzie dawali składki na kościół, żeby się w nim móc bezpiecznie pomodlić i złożyć ofiarę bogu, a nie po to, żeby dostać raka przez niewidoczne ale śmiertelne sztuczne promieniowanie pulsujące, czy brać udział w masowym grzechu jakim jest profanacja świątyni boga i wspieranie swoimi składkami diabelskiego biznesu.

Tacy księża nie pracują ani dla parafian ani dla własnego dobra - przecież religia ma im też pomóc rozwinąć własne człowieczeństwo - czyli tą jakoby różnicę pomiędzy człowiekiem, a zwierzęciem. Jeśli księża po trupach wiernych dążą do materialnego zysku to tym dowodzą, że nie są oni ani rozwojem własnym ani dobrem parafian zainteresowani tylko chodzi im jak i większości zwykłych ludzi i zwierząt o przeżycie.

Tacy księża przyznają przez to rację Darwinowi i jego teorii ewolucji, według której silniejszy gatunek zwierząt, silniejsze zwierzę kopulując i rozmnażając się przeżywa. To nie ma jednak nic wspólnego z nauką kościoła, bogiem i człowieczeństwem.

(Można oczywiście dostosować sobie religię do potrzeb własnych jak to czynią właśnie Polacy i oczywiście Amerykanie w Iraku, gdzie zaborcy i terroryści nazywani są patriotami, a patrioci terrorystami, ale to jest właśnie sprawa Darwinizmu w polityce czyli amerykańskiego kolonializmu nazywanego przez Busha walką z terroryzmem)*

Tacy bezbożni księża powinni faktycznie być wypędzeni z kościołów !

Ludzie chodzi przecież o wasze życie!

Zamiast narzekać, weźcie sprawę we własne ręce.
To wy jesteście Parafią i to wasze są kościoły!


Chrońcie je, a uchronicie siebie i wasze otoczenie w którym żyjecie!

Nie Orange, Vodafone, czy Polkomtel tam mieszka przez cały rok tylko wy i to wy jesteście przez te maszty napromieniowywani przez 24 godziny na dobę.

To nie chodzi tylko o wiarę, ale o wasze życie tutaj na ziemi i przede wszystkim o zdrowie i życie waszych dzieci !

Wesołych świąt, ale w kościołach bez masztów !

Krzysztof Puzyna


"Zbrodnie USA"
Angielski dramaturg i poeta Harold Pinter , laureat literackiej Nagrody Nobla 2005
"Sztuka, Prawda i Polityka"- "Zbrodnie USA, pytania o prawdę"

Fragment z extekstu tradycyjnego wykładu w Szwedzkiej Akademi 10.12. 2005 z okazji uroczystości przekazania Haroldowi Pinterowi literackiej Nagrody Nobla. Harold Pinter z powodu złego stanu zdrowia nie odebrał jej osobiście.

Inwazja w Iraku to był czyn bandytów, akt bezczelnego terroryzmu państwowego, demonstrującego całkowitą pogardę dla międzynarodowego prawa. Ta inwazja to była samowolna akcja wojskowa wyzwolona przez morze kłamstw, nikczemną manipulację mass mediów i przez to opinii publicznej. To był akt dla wzmocnienia kontroli militarnej i ekonomicznej Ameryki nad Środkowym Wschodem pod pozorem wyzwolenia jako ostatniego przekrętu, kiedy wszystkie inne usprawiedliwienia przestały być wiarygodne. To była wzbudzająca wrażenie demonstracja siły wojskowej, odpowiedzialnej za śmierć i okaleczenie niezliczonych tysięcy niewinnych ludzi.

My przynieśliśmy narodowi irackiemu tortury, bomby odpryskowe, ubogi uran, niezliczone, samowolne morderstwa, nieszczęścia, poniżenie i śmierć i nazywamy to "Środkowemu Wschodowi przynieść wyzwolenie i demokrację"

Ile ludzi trzeba zabić, żeby zasłużyć na tytuł masowego mordercy i przestępcy wojennego? Sto tysięcy? To jest myślę, więcej niż potrzeba. Dlatego sprawiedliwe jest jeśli Bush i Blair zostaną postawieni przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Ale Bush był sprytniejszy. On od początku nie uznawał Międzynarodowego Trybunłu Karnego.

Dla przypadku w którym jakiś amerykański żołnierz lub polityk znalazł by się na ławie oskarżenia Bush zagroził posłać w akcję wyzwalającą swoje oddziały komandosów- Marines. Ale Tony Blair uznał sąd karny i stoi dla takiego procesu do dyspozycji. My możemy sądowi karnemu podać jego adres dla przypadku, że on będzie tym zainteresowany. Ten adres to Number 10, Downing Street, London.

Śmierć nie gra w tym kontekście żadnej roli. Dla Busha i Blaira śmierć to betka. Do wybuchu powstania straciło życie przez amerykańskie bomby i rakiety przynajmniej 100 000 Irakijczyków. Ci ludzie są bez znaczenia. Ich śmierć nie istnieje. Oni są pustym znakiem. Ich zgony nie są nawet meldowane. "Trupów nie liczymy" powiedział amerykański generał Tommy Franks.

tłumaczenie fragmentu z exorg. tekstu 10.12.2005, Krzysztof Puzyna


Zamiana kościołów na stacje bazowe telefonii komórkowej
Do:
Prymas Polski
Ksiądz Kardynał Józef Glemp.
ul. Miodowa 17, 00-246 Warszawa

tel. 531.71.00; fax 635.87.45
spp@episkopat.pl


Dotyczy: Zamiany kościołów na stacje bazowe telefonii komórkowej.

W związku, iż szereg kościołów w Polsce zostało sprzedanych operatorom telefonii komórkowej zasadnym rozważeniem byłaby zmiana nazwy Sekretariat Prymasa Polski na Biuro Głównego Koordynatora Telefonii Komórkowej, a Prymas Polski mógłby wtedy oficjalnie reprezentować wszystkie firmy telekomunikacyjne, którym sprzedał kościoły.

Ponieważ Prymas Polski nigdy nie raczył odpisać zwracam się oficjalnie przez stronę petycji ze skargą z uwagi na działania kościoła wymierzone przeciwko parafianom i sprzedaży majątku, będący wspólnotą i własnością parafian, na rzecz operatorów telefonii komórkowej.

Z uwagi iż nawet Nasz Dziennik piszę że,

Promieniowanie elektromagnetyczne, zarówno to emitowane przez sieć trakcyjną, jak i telefony komórkowe czy anteny, przyczynia się, według niezależnych ekspertów, do chorób układu limfatycznego, może również powodować białaczkę i guzy mózgu, a podejrzewane jest także o wywoływanie bezpłodności. Pełne skutki tego nowego dla środowiska czynnika poznamy jednak dopiero po pokoleniu - twierdzi jeden z naszych ekspertów ds. środowiska naturalnego, pragnący zachować anonimowość.

Pozostałe dowody na stronie pana Krzysztofa Puzyny http://iddd.de/

Dzisiaj można powiedzieć z pełną odpowiedzialnością stacje bazowe telefonii komórkowej zabijają i z uwagi, iż jest ich mnóstwo na kościołach zamienionych na stacje zwracam się tylko o odpowiedź na kilka krótkich pytań.

1. Dlaczego tak bardzo nienawidzicie swoich parafian, że pozwalacie ich zabijać i skazujecie na choroby i cierpienia w imię Boga ( kim wtedy jesteście?) tak jak ksiądz Eugeniusz Góra z parafii Św. Stanisława w Żorach gdzie wszystkie stacje są nielegalne.

2. Dlaczego sprzedaliście własność parafian komercyjnemu operatorowi. Jeżeli macie zbyt mało luksusów w Kurii Biskupiej, trzeba było poprosić ludzi zrzucili by się na wasze wygody.

3. Czy tak ma właśnie wyglądać obraz Polskiego Kościoła ( lub stacji bazowych telefonii komórkowej).

Judasz sprzedał Jezusa za kilka srebrników, a wy w przeliczeniu na jednego mieszkańca np. Żor za około 5 groszy miesięcznie. Tyle jest dla was wart parafianin, mam tylko nadzieję, że po oficjalnym potwierdzeniu masowego eksperymenty biologicznego dokonanego na Polakach będziecie mieli odwagę przyznać się do udziału w masowej zbrodni wymierzonej w Naród Polski.

Kościół XXI wieku działający na szkodę parafian. Nasz ukochany Papież Jan Paweł II teraz płacze widząc prawdziwe oblicze kościoła, tym bardziej że podkreślał:

Z encykliki "EVANGELIUM VITAE":
"Jakże nie wspomnieć tu...o zasiewie śmierci, jaki dokonuje się przez bezmyślne naruszanie równowagi ekologicznej. Człowiek został powołany aby uprawiał ogród Ziemi i strzec go, jest zatem w szczególny sposób odpowiedzialny za środowisko życia, to znaczy za rzeczywistość stworzoną, która z woli Boga ma służyć jego osobowej godności i jego życiu; odpowiedzialny nie tylko wobec obecnej epoki, ale i przyszłych pokoleń...Kultura śmierci agresywnie atakuje kulturę życia".
Papież Jan Paweł II

Chcę tylko dodać, iż nie dotyczy to wszystkich księży, bo jest grom duszpasterzy z powołania, którzy nigdy nie zamienią Domu Pana Boga na stację bazową telefonii komórkowej, a przykładem jest ksiądz proboszcz parafii w Rybniku- Kamieniu, w Boguszowicach Starych i wielu innych. Ci pasterze pozostali wierni Bogu i za to im dziękuję w imieniu wszystkich Polaków zaangażowanych w sprawę.

Zastanówcie się Szanowni Kardynałowie, Biskupi, Księża dokąd zmierzacie czy rzeczywiście macie zamiar zapisać najbardziej haniebną kartę w historii kościoła który przestaje nim być, a staje się zbrodniczym narzędziem walki z parafianami.

Mam nadzieję, że Ksiądz Kardynał ma honor i odwagę aby wyjaśnić Polakom, dlaczego chciwość jest najważniejszą wartością dla kościoła.

Zbigniew Gelzok

Proszę przywrócić Polskim Kościołom funkcje zgodne z ich przeznaczeniem, niech znowu staną się domem Pana Boga, a nie własnością operatorów telefonii komórkowej.


Niżej podpisany/a:
Zbigniew Gelzok
Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom.
44-251 Rybnik
gelzok@interia.pl

patrz też: " Wszczynam postępowanie administracyjne w sprawie zmiany sposobu użytkowania wieży kościelnej (dzwonnicy) przy ul. Boryńskiej 45 Św. Stanisława Męczennika na wieżę telefonii komórkowej."

Do Prymasa Polski

Dotyczy: Stacji bazowych telefonii komórkowej

W związku z niepodważalnymi dowodami szkodliwości pola elektromagnetycznego emitowanego przez stacje bazowe telefonii komórkowej w imieniu tysięcy osób poszkodowanych i ich rodzin jak również w swoim zwracam się o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Są już jednoznaczne dowody że operatorzy telefonii komórkowej prowadzą działalność niebezpieczną i oni ani żaden organ władzy publicznej nie może zapewnić, iż między innymi stacje bazowe znajdujące się na kościołach są bezpieczne, a w Rybniku biegły sądowy jednoznacznie wypowiedział się, że pole elektromagnetyczne uszkadza gonady, czyli ogranicza płodność oraz może powodować zmiany genetyczne płodu i w sumie można jednoznacznie stwierdzić, że działalność operatorów wymierzona jest w Polską rodzinę.
Pozostałe informacje jak i dowody na stronie iddd.de pana Krzysztofa Puzyny.

Tam można również zobaczyć ogrom ludzkiej tragedii, które zatacza coraz szersze kręgi a szczególnie wkrótce ludobójstwo w Słupsku.
Z uwagi na ogromną skalę zjawiska i napływające sygnały z całej Polski prosiłbym o zajęcie stanowiska, aby już w tej chwili tysiące osób wiedziało czy kościół jest z ludźmi czy jednak operator jest najważniejszy.
Uważam, że operatorzy celowo okłamali księży i perfidnie ich wykorzystali, co świadczy o tym, że dla pieniędzy poświęcą każdą ilość obywateli Polski.

Stanowisko kościoła jest dla nas bardzo ważne i oczekuje szybkiej odpowiedzi.
Wierzę, że wiara w Boga, która dodaje nam siły pozwoli nam wygrać tę walkę, dlatego tak ważne jest stanowisko Prymasa, bo z informacji, które posiadam Papież Jan Paweł II zakazał montażu stacji bazowych na kościołach.

Proszę zwrócić uwagę, że nawet profesor Szmigielski nie broni operatorów telefonii komórkowej i życzy powodzenia panu Puzynie, człowiekowi, który część wolnego czasu poświęcił, aby pomagać ludziom w Polsce, mimo że mieszka w Niemczech.
Najsmutniejsze jest to, że część poszkodowanych nie pozna już stanowiska Kościoła, im bezlitośnie skrócona życie i za nich możemy się tylko pomodlić i obowiązkiem wszystkich jest doprowadzenie do ukarania winnych.

Członek Stowarzyszenia Przeciwko Elektroskażeniom
Gelzok Zbigniew

PROSZĘ POMÓŻCIE POLSKIEJ RODZINIE I POKAŻCIE, ŻE NAJWIĘKSZYM DOBREM DLA KOŚCIOŁA SĄ PARAFIANIE I ICH RODZINY.
WIERZYMY, ŻE KOŚCIÓŁ NIE POZOSTANIE OBOJĘTNY W OBLICZU TAK OGROMNEJ TRAGEDII WIELU POLSKICH RODZIN.

2004-11-22
Gelzok Zbigniew
Ul. Bracka 16 A
44-251 Rybnik 9
Tel. 0-32 42-54-608


Kuria Metropolitalna w Katowicach. org. pismo
Podpisy: tutaj można bezpośrednio wpisać swoje poparcie i podpisać list do papieża.
Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"
przykłady kościołów przebudowanych na stacje bazowe w Polsce, update 19.12.04Diecezja w Linz (Austria) zakazuje stacji bazowych w kościołach !

LINZ, Informacja 17 luty 2005.

Przebudowa budowli sakralnych na stacje telefonii komórkowej ma być zabroniona !

Wkrótce odpowiednia decyzja diecezji w Linzu będzie opublikowana.
To było oczywiście ponętne. Chęci łatwego zarobku nie potrafiło się oprzeć ponad 50 parafii. Tysiące euro płaciły firmy telefonii komórkowej za pozwolenia przebudowy wież kościelnych na stacje bazowe. Teraz ma być z tym eldorado koniec. "Diecezja Linz nie będzie wydawała zezwoleń na przebudowę wież kościelnych na stacje bazowe"- mówi rzecznik diecezji do spraw ochrony środowiska, Michael Rosenberger: "Kościoły mają dla społeczeństwa funkcję symboliczną, komercjalizacja narusza sakralne funkcje kościoła".
cały artykuł (DE) patrz tutajWyrok na Radio Watykańskie
10/05/2005

Vatikan: Elektrosmog-Urteil - Hintergrund | Vatican Radio officials convicted

uwaga to jest oryginalny polski tekst ze strony Radia Watykan

Niestety jest on ocenzurowany i nie odpowiada ani oficjalnemu tekstowi radia watykańskiego w języku włoskim ani w języku niemieckim, tekst angielski został 11-go maja 2005 o godz. 14 całkowicie zdjęty ze strony radia Watykan!

Wersję nie ocenzurowaną prezentuję ekskluzywnie dla zwolenników bezpiecznych technologii komunikacyjnych poniżej
pozdrawiam Krzysztof Puzyna
Wersja zafałszowana:

"Mogę czuć się zaszczycony karą, na jaką mnie skazano" - powiedział dziennikowi "Corriere della Sera" dyrektor naszej rozgłośni. Ojciec Pasquale Borgomeo, a wraz z nim dawny dyrektor Radia Watykańskiego, kardynał Roberto Tucci, zostali wczoraj po południu skazani w pierwszej instancji - i to zresztą tylko na 10 dni więzienia z zawieszeniem. Wyrok zapadł na podstawie art. 674 włoskiego kodeksu karnego, który mówi o "rzucaniu szkodliwych przedmiotów". Chodzi o tak zwane "zanieczyszczenie elektromagnetyczne", o które oskarżono przed sześciu laty stację przekaźnikową naszej rozgłośni w Santa Maria di Galeria pod Rzymem.

Już w roku 2001 sprawę tę rozwiązała włosko-watykańska komisja dwustronna, która uznała efekty naszych fal za nieszkodliwe, a niezależnie od tego zmniejszyliśmy moc nadajników. Mimo to pewne organizacje i mieszkańcy okolicznych osiedli wytoczyli proces. Sąd ma 3 miesiące czasu na podanie uzasadnienia wczorajszego wyroku. Radio Watykańskie wniesie apelację. Ojciec Borgomeo w wywiadzie dla "Corriere della Sera" powiedział: "Nie jestem osobą prywatną, podejmującą własne inicjatywy, od których mogę odstąpić. Od 20 lat pełnię misję powierzoną mi przez papieża. Wchodzi w grę takiej rangi instytucja, jak Stolica Apostolska, jest porozumienie zawarte z Włochami. Jeśli mimo to jestem ścigany, winienem być z tego dumny".Nie zafałszowane tłumaczenie strony Radia Watykańskiego

Najnowszy wyrok na Radio Watykan spotkał się z szerokim echem prasowym. Dwóch Odpowiedzialnych za Stację Radiową Ojciec Pasquale Borgomeo i Kardynał Roberto Tucci zostali skazani na 10 dni więzienia z zawieszeniem.

Radio Watykan musi płacić koszty procesu około 25 000 euro oraz zapłacić ludności dookoła stacji radiowej odszkodowania. Te odszkodowania mogą łatwo zrujnować Radio Watykan.

O co chodzi właściwie w tym procesie?

Po pierwsze chodzi o dwa procesy przeciwko elektroskażeniom nadajnika Santa Maria di Galeria radia watykańskiego położonego na północy Rzymu.

Wydany wyrok dotyczy jakości życia w okolicy stacji radiowej.
Np Programy telewizyjne nie są odbierane bez zakłóceń, gdyż radio Watykan je zagłusza. Także z telefonów rozlega się głos Watykan a nie głos rozmówcy. Albo przy otwarciu lodówki zamiast zapachu szynki rozlega się sygnał radia papieskiego.

Winni !
brzmiał wyrok z 9 maja 2005 - orzeczenie jest jeszcze nieprawomocne. Do więzienia obydwaj dyrektorzy nie pójdą, ponieważ byli dotychczas nie ukarani.
Ale przy odszkodowaniu poszkodowanych będzie cienko- kto zapłaci za badania ile ludzi zostało poszkodowanych i ile jest warta jakość życia?
Jak duże będą te odszkodowania i czy zagrożą egzystencję tego radia? Jak długo będzie trwało aż ludzie dostaną odszkodowania?

Mała uwaga- po zakończeniu procesu, gdyż radio watykańskie zrobi odwołanie z argumentacją, że stacja Santa Maria di Galeria nadawała od lat przez cały czas poniżej włoskich norm bezpieczeństwa - a te są najostrzejsze w Europie - / uwaga tłum. K. P. one nie są - najostrzejsze - /Poważniejszą treść ma drugi proces przeciwko Radiu Watykan, który tak jak pierwszy zaczął się w roku 2001. Chodzi w nim o dzieci, które w ostatnich latach zachorowały na białaczkę i po części zmarły. Ojciec Federico Lombardi, Szef programowy Radia Watykan cytuje pracę ministerstwa zdrowia z regionu Latium, która udawadnia 13 takich przypadków w okolicy stacji radiowej Santa Maria die Galeria.

Statystycznie są one "nieco powyżej" przeciętnej w Rzymie.

przypowieść tłumacza- Ojciec Lombardi mówi tak jak Dr. Reacholi z WHO

Ale według najnowszego badania grupy międzynarodowych ekspertów - opłaconych przez rząd Włoch zostało udowodnione, że wartości elektroskażeń z nadajnika mieściły się od roku 2001 w granicach norm włoskich.

Technicy stacji, a także włoscy fachowcy mierzą poza tym regularnie w setkach punktów pomiarowych przy granicach obszaru napromieniowanego.

Pomimo tego, dalej toczy się drugi proces przeciwko Radiu watykańskiemu

Jest ono oskarżone w tym przypadku o morderstwo. Ten proces dopiero się zaczyna. Aktualnie Radio Watykan czeka na decyzję sędziego, czy przypadki białaczek można w ogóle przyczynowo powiązywać z napromieniowaniem przez fale radiowe.

uwaga tłum. patrz prace ze strony Krebsfälle
oraz
Melanoma Incidence and Frequency Modulation (FM) Broadcasting,
.pdf, 236,2 KB
oraz Cancer Trends During the 20th Century,
.pdf, 246,2 KB
oraz Adult and Childhood Leukemia near a High-Power Radio Station in Rome, .pdf, 91,4 KB

Według odpowiedzialnych dyrektorów radia watykańskiego za tymi oskarżeniami stoją masywne polityczne i gospodarcze interesy.

Stacja nadawcza stoi na terenie 400 hektarów. Jak przed więcej niż 50 laty Watykan wykupił ten obszar to okolica dookoła była niezamieszkana. W ostatnich 30 latach rozrastające się swobodnie bez kontroli i zakazów rządów włoskich osiedla mieszkalne rzymskiej Metropoli dotarły do obszaru stacji radiowej.

Oni chcą nas wyprzeć z Santa Maria di Galeria komentuje ojciec Lombardi. Wartość tego obszaru wzrosła w ostatnich 30 latach wielokrotnie.

Mieszkania w Santa Maria di Galeria bez elektroskażeń stałyby się biznesem mieszkaniowym ekstraklasy.

Kto może pomóc w tłumaczeniach?


Stacje bazowe na kościołach | Apel o prawo do życia | Do Prymasa Polski | Inicjatywa Demokracji Bezpośredniej | Aby ludzie byli zdrowi | exDer Heilige Stuhl - Der Heilige Vater - Johannes Paul II | Brief an den neuen Papst | Wyrok na Radio Watykańskie | Pan Jezus powywalał by biznesiarzy w sutannach z kościołów | Harold Pinter,"Zbrodnie USA" | Zamiana kościołów na stacje bazowe telefonii komórkowej- list do biskupa Glempa | Najnowsze badania pokazują jak kościół akceptuje kontrolę urodzin | Kościół a anteny | Klasztor Ojców Franciszkanów w Górkach Wielkich poleca iddd.de ! | Włoski sąd kasacyjny skasował w ostatniej instancji wyroki uniewinniające Radio Watykan | 26 miesięcy po wyroku Radio Watykan komentuje