umtsno.de

APEL FREIBURDZKIDla wpisów i kontaktów księga i notes:
"Przeciwko masztom telefonii komórkowej"


tłumaczenie Krzysztof Puzyna

Interdisziplinäre Gesellschaft für Umweltmedizin e. V.

IGUMED, Bergseestr. 57, 79713 Bad Säckingen

Tel. 07761 913490, FAX 913491, e-mail: igumed@gmx.de

Interdyscyplinarne Towarzystwo Ochrony Medycznej IGUMED (Niemcy)
APEL FREIBURDZKI Strona - 4 -

APEL FREIBURDZKI 09.10.2002

W trosce o zdrowie naszych bliźnich zwracamy się jako lekarki i lekarze różnych specjalizacji medycznej do zespołów medycznych, do osób odpowiedzialnych w służbie zdrowia i polityce oraz do całej społeczności.

W ostatnich latach zauważyliśmy u naszych pacjentek i pacjentów dramatyczny wzrost ciężkich i przewlekłych chorób, a zwłaszcza:

- Zaburzenia w nauce, zaburzenia koncentracji i zaburzenia w zachowaniu u dzieci (np. hyperaktywność)

- Skoki ciśnienia krwi, które coraz trudniej opanować przy pomocy środków medycznych

- Zaburzenia rytmu serca

- Zawały serca i udary mózgu u coraz młodszych osób

- Choroby degeneracyjne mózgu (np. choroba Alzheimera) i epilepsje

- Choroby nowotworowe jak leukemia i guzy mózgu

Poza tym obserwujemy u pacjentów coraz częstsze występowanie różnorodnych zaburzeń, często jako zaburzeń psychosomatycznych, takich jak:

- Bóle głowy i migreny

- Chroniczne wyczerpanie

- Wewnętrzny niepokój

- Bezsenność oraz zmęczenie w ciągu dnia

- Szmery w uszach

- Podatność na infekcje

- Nerwobóle i bóle tkanki miękkiej, których nie można wytłumaczyć za pomocą zwykłych przyczyn, a można tylko nazwać najbardziej jaskrawe symptomy.

Ponieważ warunki mieszkaniowe naszych pacjentów oraz ich otoczenie są nam znane, widzimy, zwłaszcza po zadaniu ukierunkowanych pytań, coraz większy i wyraźny związek czasowy i przestrzenny między występowaniem tych schorzeń a początkiem obciążenia falami radiowymi, np. w formie:

- Instalacji stacji nadawczych telefonii komórkowej

- Intensywnego używania telefonów komórkowych

- Zainstalowania telefonów bezprzewodowych w domu lub w sąsiedztwie

Nie możemy już dłużej wierzyć w czysty zbieg okoliczności, ponieważ:

- Zbyt często zauważamy intensywniejsze występowanie określonych chorób w obszarach lub domach mieszkalnych, gdzie występuje duże natężenie fal radiowych

- Zbyt często stan chorego, po wielu miesiącach lub latach ciężkiego stanu, szybko poprawia się po zredukowaniu lub wyeliminowaniu fal radiowych w otoczeniu pacjenta

- Zbyt często przy pomiarach biologicznych potwierdzone zostaje duże natężenie fal elektromagnetycznych w miejscach naszych obserwacji.

Na podstawie naszych codziennych doświadczeń uważamy, że wprowadzona w 1992 roku technologia telefonii komórkowej - która w międzyczasie pokryła cały obszar, a w 1995 r. wprowadziła do sprzedaży telefony bezprzewodowe - jest jednym z istotnych powodów tego fatalnego rozwoju! Nikt nie może się już całkowicie uwolnić od tych pulsujących mikrofal. Zwiększają one ryzyko już istniejących chemicznych i fizycznych oddziaływań środowiska, obciążając dodatkowo system immunologiczny i mogą zniszczyć jeszcze funkcjonujący dotychczas mechanizm wyrównywania rozregulowań organizmu. Zagrożone są zwłaszcza kobiety ciężarne, dzieci, młodzież, ludzie starzy i chorzy.
Nasze starania terapeutyczne w celu powrotu do zdrowia coraz częściej pozostają bez powodzenia. Przyczyną tego jest przenikanie promieniowania w miejscu zamieszkania i w pracy - zwłaszcza w pokojach dzieci i w sypialniach, które uważamy za najważniejsze miejsca służące zrelaksowaniu się, regeneracji i poprawie zdrowia - co prowadzi do nieustającego stresu i przeszkadza w podstawowym procesie leczenia chorych.
Ze względu na ten niepokojący rozwój czujemy się zobowiązani opublikować nasze spostrzeżenia, zwłaszcza, że słyszymy, że sąd niemiecki potraktował zagrożenie ze strony nadajników telefonii komórkowej jako -czysto teoretyczne- (zob. orzeczenia Federalneybunału Konstytucyjnego w Karsruhe i Sądu Administracyjnego w Mannheim z wiosny 2002 roku)..

To, co przeżywamy na co dzień, nie jest czymś hipotetycznym! Uważamy, że wzrastająca liczba przewlekle chorych jest skutkiem nieodpowiedzialnej polityki, która, zamiast chronić ludność przed krótkotrwałym, a zwłaszcza długotrwałym oddziaływaniem promieniowania telefonii komórkowej, podporządkowuje się dyktatowi najbardziej niebezpiecznej technologii. Jest to dla nas początek poważnego rozwoju, który zagraża zdrowiu wielu ludzi.

Nie możemy już dłużej pocieszać się myślą o dalszych, nierealnych wynikach badań, które często znajdują się pod naciskiem przemysłu, podczas gdy ignorowane są badania będące jednoznacznymi dowodami. Uważamy, że konieczne jest natychmiastowe działanie!

Jako lekarze jesteśmy przede wszystkim obrońcami naszych pacjentów. W interesie wszystkich dotkniętych, których podstawowe prawo do życia i nietykalności cielesnej stało się grą, apelujemy do ludzi odpowiedzialnych w polityce i służbie zdrowia. Wspomóżcie swoim wpływem nasze dążenia do:

- Natychmiastowego wprowadzenia nowych wymogów, aby techniki komunikacji spełniały wymagania zdrowotne, z niezależnymi, bezstronnymi badaniami ryzyka.

- Masowego zredukowania zasięgu i mocy nadawczych dla zmniejszenia wpływu promieniowania radiowego w pomieszczeniach służących do snu i regeneracji.

- Wstrzymania rozbudowy technologii telefonii komórkowej, aby nie wzrastało obciążenie falami radiowymi

- Prawa do współdecydowania ludności i gmin przy planowaniu umiejscowienia anten, co w krajach demokracji powinno być czymś oczywistym.

- Wyjaśnienia ludności, a zwłaszcza użytkownikom telefonów komórkowych o zagrożeniu zdrowia w wyniku oddziaływania pola elektromagnetycznego i apel o bardziej świadome ich używanie, oraz zakazu używania telefonów komórkowych przez dzieci i ograniczenie ich używania przez młodzież
- Zakazu używania telefonów komórkowych i telefonów bezprzewodowych w przedszkolach, szkołach, szpitalach, domach starców, kinach, teatrach, w miejscach użyteczności publicznej i w środkach komunikacji podobnie jak w przypadku zakazu palenia tytoniu

- Wprowadzenia stref wolnych od telefonów komórkowych analogicznie do stref, w których zakazany jest ruch samochodowy

- Zmiany standardów dla telefonów bezprzewodowych w celu zredukowania intensywności promieniowania i ograniczenie tego promieniowania do rzeczywistego czasu używania telefonu, a także wyeliminowania pulsowania krytycznego ze względów biologicznych

- Niezależnych od przemysłu badań, uwzględniających bogate wyniki badań już przeprowadzonych oraz uwzględnienie naszych lekarskich obserwacji.

IGUMEDPierwsi, którzy podpisali apel

Dr.med. Thomas Allgaier Medycyna ogólna, medycyna środowiskowa, Heitersheim

Dr.med. Christine Aschermann Neurolog, psychoterapia, Leutkirch

Dr.med.Waltraud Bär Medycyna ogólna, leczenie środkami naturalnymi, medycyna środowiskowa, Wiesloch

Dr. med. Wolf Bergmann Medycyna ogólna, homeopatia, Freiburg

Dr. med. H. Bernhardt Pediatria, Schauenburg

Dr. med. Klaus Bogner Medycyna ogólna, Friedrichshafen

Dr. Karl Braun von Gladiß Medycyna ogólna, medycyna psychosomatyczna, Teufen

Hans Brüggen Internista, schorzenia oskrzelowo - płucne, medycyna środowiskowa, alergologia, Deggendorf

Dr. med. Christa-Johanna Bub-Jachens Lekarz ogólny, leczenie środkami naturalnymi, Stiefenhofen

Dr. med. Arndt Dohmen Lekarz chorób wewnętrznych, Bad Säckingen

Barbara Dohmen Medycyna ogólna, medycyna środowiskowa, Bad Säckingen

Verena Ehret Lekarka, Kötzting

Dr. med. Joachim Engels Lekarz chorób wewnętrznych, homeopata, Freiburg

Karl - Reiner Fabig Lekarz praktykujący

Dr. med. Gerhilde Gabriel Lekarka, Monachium

Dr. med. Karl Geck Psychoterapia, Murg

Dr. med. Jan Gerhard Pediatria, psychiatria dzieci i młodzieży, Ahrensburg

Dr. med. Peter Germann Lekarz, medycyna środowiskowa, homeopatia, Worms

Dr. med. Gertrud Grünenthal Medycyna ogólna, medycyna środowiskowa, Bann

Dr. med. Michael Gülich Lekarz, Schopfheim

Julia Gülich Psychoterapia, Korbach

Dr. med. Wolfgang Haas Lekarz chorób wewnętrznych, Dreieich

Dr. med. Karl Haberstig Medycyna ogólna, psychoterapia, psychosomatyka, Inner - Urberg

Prof.Dr.med. Karl Hecht Specjalista medycyny stresu, zaburzeń snu, medycyny chrono - i kosmicznej, Berlin

Dr. med. Bettina Hövels Medycyna ogólna, Lörrach

Walter Hofmann Psychoterapia, Singen

Dr. med. Elisabeth Höppel Leczenie środkami naturalnymi, ortopedia, Dorfen

Dr. med. Rolf Janzen Pediatria, Waldshut - Tiengen

Dr. med. Peter Jaenecke Stomatolog, Ulm

Beate Justi Psychoterapia, Hannover

Michaela Kammerer Lekarka, Murg

Karl Kienle, lekarz praktykujący Chomeopatia, kręgarstwo, leczenie środkami naturalnymi, Schongau

Dr. med. Monika Kuny Psychoterapia, Grünwald

Dr.med. Michael Lefknecht Medycyna ogólna,medycyna środowiskowa, Duisburg

Dr. med. Volker zur Linden Lekarz chorób wewnętrznych, Bajamar

Dr. med. Martin Lion Lekarz, homeopatia, Ulm

Dr. med. Dagmar Marten Lekarka, Ochsenfurt

Dr. Rudolf Meierhöfer Stomatolog, Roth

Dr. med. Rudolf Mraz Psychoterapia, leczenie środkami naturalnymi, Stiefenhofen

Dr. med. Otto Pusch Medycyna nuklearna, Bad Wildungen

IGUMED - Interdisziplinäre Gesellschaft für Umweltmedizin e.V

APEL FREIBURDZKI Strona - 5 -

IGUMED

Dr.med. Josef Rabenbauer Psychoterapia, Freiburg

Elisabeth Radloff- Geck Lekarka, psychoterapia, homeopatia, Murg

Dr. med. Anton Radlspeck Lekarz praktykujący, leczenie środkami naturalnymi, Aholming

Barbara Rautenberg Medycyna ogólna, medycyna środowiskowa, Kötzting

Dr. med. Christof Rautenberg Internista, Kötzting

Dr. med. Hans- Dieter Reimus Stomatolog, Oldenburg

Dr. med. Ursula Reinhardt Medycyna ogólna, Bruchköbel

Dr. med. Dietrich Reinhardt Lekarz chorób wewnętrznych, Bruchköbel

Dr. med. Andreas Roche Medycyna ogólna, Kaiserslautern

Dr. med. Bernd Salfner Pediatria, alergologia, Waldshut- Tiengen

Dr. med. Claus Scheingraber Stomatolog, Monachium

Dr. med. Berd Maria Schlamann Stomatolog, lekarz praktykujący, Ahaus-Wessum

Dr. med. Hildegard Schuster Psychoterapia, Lörrach

Norbert Walter Medycyna ogólna, leczenie środkami naturalnymi, Bad Säckingen

Dr. med. Rosemarie Wedig Lekarka, psychoterapia, homeopatia, Düsseldorf

Dr. med. Günter Theiss Medycyna ogólna, Frankfurt

Prof.Dr.med. Otmar Wassermann Toksykologia, Schönkirchen

Prof.Dr. med. H.-J. Wilhelm Laryngologia, foniatria, Frankfurt

Dr. med. Barbara Würschnitzer-Hünig Dermatologia, alergologia, medycyna środowiskowa, Kempten

Dr. Dr. med. Ingo Frithjof Zürn Medycyna ogólna, schorzenia układu żylnego, leczenie środkami naturalnymi, medycyna środowiskowa, Nordrach

LISTA osób popierających APEL FREIBURDZKI

Dr. med. Wolfgang Baur Medycyna ogólna, psychoterapia, medycyna środowiskowa, Vienenburg

Prof.Dr. Klaus Buchner Fizyk, Monachium

Volker Hartenstein Członek Bawarskiego Landtagu, Ochsenfurt

Maria i Bruno Hennek Zespół Samopomocy osobom poszkodowanym w wyniku działania odczynników chemicznych i środków ochrony drewna, Würzburg

Dr. Lebrecht von Klitzing Fizyk medycyny, Stokelsdorf

Wolfgang Maes Biologia materiałów i analityka środowiska, Neuß

Helmut Merkel 1. Przewodniczący Związku Biologów Materiałoznawców,Bonn

Peter Neuhold Lekarz praktykujący, Berlin

Prof.Dr. Anton Schneider Kierownik Naukowy Instytutu Biologii Materiałów i Ekologii, Neubeuern

Dr. Birgit Stöcker Przewodnicząca Związku Samopomocy dla uczulonych na działanie pól elektromagnetycznych, Monachium

Prof. Dr. Alfred G. Swierk Meinz

Dr. Ulrich Warnke Biofizyka, biopsychologia, biomedycyna, Saarbrücken
umtsno.de