umtsno.de

Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"


Przeciwdziałanie budowie i użytkowaniu urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne w sytuacjach, gdy ich zastosowanie jest szkodliwe dla zdrowia i życia

Wyrok, akt IV SA/Wa 1642/06 na postanowienie Ministra Ochrony Środowiska, 6.12.2006r.

str. 1-6
str. 7-11 , całość .pdf, 783,4 KB

11.02.2007r., uwagi Krzysztofa Puzyna do zakropkowanego poniżej obszaru-

Założenie, że długotrwała ekspozycja nie będzie pociągać za sobą złych następstw jest tylko założeniem, ale nie jest dowodem ! Polecam przeczytanie rezolucji z Benevento, którą podpisali fachowcy z całego świata. Repacholi były dyrektor do spraw promieniowania Światowej Organizacji Zdrowia - WHO i jego biuro złożone z 3 -4 osób był odpowiedzialny za przeforsowanie w WHO i w Unii poleceń stowarzyszenia ICNIRP, której przewodniczył przez wiele lat. Aktualnie pracuje on jako lobbysta dla koncernów telefonii komórkowej. ICNIRP nie jest ani organizacją przy ONZ ani organizacją przy WHO, Jest to prywatne stowarzyszenie z siedzibą w Monachium, finansowane przez koncerny telefonii komórkowej. Powoływanie się na tak brudną organizację jak ICNIRP czy WHO, która np.: 50 lat polecała palenie papierosów jest dowodem lobbyizmu pana Jana Szyszki "Ministra Ochrony Środowiska." Minister Środowiska, Jan Szyszko ujawnił się jako lobbysta przemysłowy w walce z mieszkańcami miasteczka Żelkowo w woj. Pomorskim.

Jan Szyszko miał reprezentować większość wyborców, a nie mafię telefonii komórkowej. Jest to wykroczenie przeciwko przysiędze którą pan składał. Panie Ministrze odejdź pan, jeśli jeszcze możesz !

patrz: WHO Welcomes Electric Utility Industry To Key EMF Meeting, Bars the Press
| sterowanie wyników badań opisane jest przeze mnie w liscie do Repacholi patrz też : Prof. Marino: "how someone as ignorant as Repacholi could rise to the position of EMF boss" oraz dalsze na tej samej stronie.