umtsno.de


Stowarzyszenie Prawo do Życia
Walcz z mafią telefonii komórkowej
Katowice, strona główna
15.11.06

Ogłoszenia opłaciły się. Ponad 73 Procent wyborców potwierdziło pana Uszoka i jego ugrupowanie. 60 procent różnicy od PO.

Znane są już oficjalne wyniki wyborów samorządowych w Katowicach. Urzędujący prezydent i jego ugrupowanie są zdecydowanymi zwycięzcami tych wyborów. Piotra Uszoka poparło 73% głosujących, od następnego kandydata z Platformy Obywatelskiej dzieliła go przewaga ponad 60-ciu% poparcia.

OGŁOSZENIE
decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr KAT 0009
KŚ.II-KC-7624-1-147/06

OGŁOSZENIE

Zgodnie z treścią art. 32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129 poz. 902)

Prezydent Miasta Katowice
informuje

o zamieszczeniu w dniu 06.11.2006r. w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji Nr 265/Ś/06 z dnia 02.11.2006r. odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr KAT 0009 Katowice Kościuszki zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kościuszki 43w Katowicach.
Informacje dostarczył: Krystyna Czech
Podmiot publikujacy: Wydział Kształtowania Środowiska
Data publikacji: 2006-11-06 14:21:29

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE
decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, zlokalizowanej na dachu domu jednorodzinnego przy ul. Marzanny 1 w Katowicach
KŚ.II-JŻ-7624-1-274/06

OGŁOSZENIE

Zgodnie z treścią art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 z 2006r. poz. 902 )

Prezydent Miasta Katowice
informuje

o zamieszczeniu w dniu 02.11.2006r. w publicznie dostępnym wykazie danych Decyzji Nr 262 /Ś/06 z dnia 31.10.2006r. dla P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 13 odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, zlokalizowanej na dachu domu jednorodzinnego przy ul. Marzanny 1 w Katowicach.
Informacje dostarczył: Joanna Żółkiewicz
Podmiot publikujacy: Wydział Kształtowania Środowiska
Data publikacji: 2006-11-06 13:36:48

OGŁOSZENIE
decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr KAT 0106
KŚ.II-JŻ-7624-1-169/06

OGŁOSZENIE

Zgodnie z treścią art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 z 2006r. poz. 902 )

Prezydent Miasta Katowice
informuje

o zamieszczeniu w dniu 02.11.2006r. w publicznie dostępnym wykazie danych Decyzji Nr 263 /Ś/06 z dnia 31.10.2006r. dla P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 13 odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr KAT 0106, zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. Kściuczyka 10 w Katowicach.
Informacje dostarczył: Joanna Żółkiewicz
Podmiot publikujacy: Wydział Kształtowania Środowiska
Data publikacji: 2006-11-06 13:35:26

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE
decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr KAT0094
KŚ.II-JŻ-7624-1-264/06

OGŁOSZENIE

Zgodnie z treścią art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 z 2006r. poz. 902 )

Prezydent Miasta Katowice
informuje

o zamieszczeniu w dniu 31.10.2006r. w publicznie dostępnym wykazie danych Decyzji Nr 259 /Ś/06 z dnia 30.10.2006r. dla P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 13 odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr KAT0094 , zlokalizowanej na dachu budynku produkcyjnego przy ul. Kaczeńców 8 w Katowicach.
Informacje dostarczył: Joanna Żółkiewicz
Podmiot publikujacy: Wydział Kształtowania Środowiska
Data publikacji: 2006-11-06 13:34:05

OGŁOSZENIE
decyzja Nr 256/Ś/06 z dnia 24.10.2006r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr KAT 0090C, zlokalizowanej na słupie energetycznym przy ul. Bażantów w Katowicach.
KŚ.II-AS-7624-1-283/06

OGŁOSZENIE

Zgodnie z treścią art. 32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2006r. nr 129 poz. 902)

Prezydent Miasta Katowice informuje

o zamieszczeniu w dniu 24.10.2006r. w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji Nr 256/Ś/06 z dnia 24.10.2006r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr KAT 0090C, zlokalizowanej na słupie energetycznym przy ul. Bażantów w Katowicach.
Informacje dostarczył: Roman Buła
Podmiot publikujacy: Wydział Kształtowania Środowiska
Data publikacji: 2006-10-31 13:20:25

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE
decyzja Nr 251/Ś/06 z dnia 24.10.2006r.r. w sprawie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr KAT0097 B, zlokalizowanej na wieży kościelnej przy ul. Michałowskiego 9 w Katowicach.
KŚ.II-AS-7624-1-282/06

OGŁOSZENIE

Zgodnie z treścią art. 32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2006r. nr 129 poz. 902)

Prezydent Miasta Katowice informuje

o zamieszczeniu w dniu 24.10.2006r. w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji Nr 251/Ś/06 z dnia 24.10.2006r.r. w sprawie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr KAT0097 B, zlokalizowanej na wieży kościelnej przy ul. Michałowskiego 9
w Katowicach.
Informacje dostarczył: Krystyna Czech
Podmiot publikujacy: Wydział Kształtowania Środowiska
Data publikacji: 2006-10-31 13:18:54

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE
decyzja Nr 247/Ś/06 z dnia 17.10.2006r.r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr KAT 0088, zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. Szarych Szeregów 75 w Katowicach.
KŚ.II-JŻ-7624-1-170/06

OGŁOSZENIE

Zgodnie z treścią art. 32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2006r. nr 129 poz. 902)

Prezydent Miasta Katowice informuje

o zamieszczeniu w dniu 17.10.2006r. w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji Nr 247/Ś/06 z dnia 17.10.2006r.r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr KAT 0088, zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. Szarych Szeregów 75 w Katowicach.
Informacje dostarczył: Joanna Żółkiewicz
Podmiot publikujący: Wydział Kształtowania Środowiska
Data publikacji: 2006-10-23 11:30:23