Najlepsza taktyka przeciwko Masztom Śmierci:
to demokracja bezpośrednia w gminieDla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"do strony głównej sprawy stacji Orange (France Telecom) w Kamieńcu Ząbkowickim


Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe stacje bazowe telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.
Walcz z mafią telefonii komórkowej


Konfiguracja sektora az.: 45 grad, tilt el. 0 grad. Zasięg stref ochronnych. Obszary przekroczenia dopuszczalnych wartości pola elektromagnetycznego - obliczenia indywidualne (przekrój pionowy), obliczenia wypadkowe dla sektora. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nr RO 149/06/RONS rozbudowa stacji bazowej nr 3837/4325 "Kamieniec Ząbkowicki" PTK Centertel Orange (France Telecom) w Kamieńcu Ząbkowickim. EIRP "jest?" 15968 W (>100 W), Nr działki 301/26 AM 11, 57-731 Kamieniec Ząbkowicki, Kolejowa 56, autorem opracowania jest mgr inż. Robert Surma, mai 2006, Grinvest.polskie teksty | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | choroba mikrofalowa