umtsno.de


Najlepsza taktyka przeciwko Masztom Śmierci:

to demokracja bezpośrednia w gminie


Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe stacje bazowe - nowe maszty telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.
Walcz z mafią telefonii komórkowej

 1. Mapa położenia
 2. Pytanie czy jest szansa na likwidację?
 3. Zdjęcie sytuacji 1 widok z posesji sąsiada
 4. Zdjęcia sytuacji 3 & 4
 5. Zdjęcia sytuacji 5 & 2 widoki na zagrożenia domu i posesji pani Kozyry
 6. Strona tytułowa raportu o oddziaływaniu stacji bazowej nr 3837/4325 PTK Centertel Orange (France Telecom)
  1. Spis treści raportu
  2. Spis treści raportu, ciąg dalszy
  3. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie.
  4. Wstęp
  5. Opis planowanego przedsięwzięcia
  6. Obszary dostępne dla ludności, warunki wykorzystania terenu.
  7. Parametry techniczne anteny radioliniowej i anten sektorowych.
  8. Przewidywane wielkości emisji
  9. Anteny sektorowe, anteny radioliniowe, obliczenia zasięgu oddziaływania
  10. Dito, Opis elementów przyrodniczych
  11. Opis analizowanych wariantów
  12. Ocena zagrożeń dla zabytków, ludzi i zwierząt.
  13. Oddziaływanie na wodę, na powietrze, na klimat, na dobra kultury i dobra materialne, na zabytki, na krajobraz, na obszar Natura 2000.
  14. Opis znaczących oddziaływań na środowisko wynikające z emisji pól elektromagnetyczych.
  15. Opis działań mających na celu zapobieganie negatywnych oddziaływań na środowisko wynikające z emisji pól elektromagnetyczych.
  16. Zasilanie energią elektryczną, gospodarka odpadami, akumulatory
  17. Obszary ograniczonego użytkowania, analiza możliwych konfliktów społecznych, monitoring
  18. Wskazanie trudności technicznych lub luk we współczesnej wiedzy, streszczenie. Dokumenty podstawowe, wnioski.
  19. Akty prawne
  20. Lokalizacja ogólna stacji bazowej.
  21. Lokalizacja ogólna stacji bazowej wzgl. obszarów Natura 2000
  22. Parametry instalacyjne stacji bazowej.
  23. Obszary występowania PEM o wartościach gęstości większych od 0,1 W/m2 (widok pionowy) dla anten BSA 001, BSA003 i BSA005.
  24. Obszary występowania PEM o wartościach gęstości większych od 0,1 W/m2 (widok pionowy) dla anten BSA 001, BSA003 i BSA005. Przekrój dla azymutu 130 Grad.
  25. Obszary występowania PEM o wartościach gęstości większych od 0,1 W/m2 (widok poziomy)
  26. Konfiguracja sektora az.: 45 °. Tilt el. 0 °. Zasięg stref ochronnych, przekrój pionowy
  27. Konfiguracja sektora az.: 45 °. Zasięg stref ochronnych, przekrój poziomy.
  28. Konfiguracja sektora az.: 45°. Tilt el. 8 °. Zasięg stref ochronnych, przekrój pionowy
  29. Konfiguracja sektora az.: 135 ° i 250 °. Tilt el. 0 °. Zasięg stref ochronnych, przekrój pionowy
  30. Konfiguracja sektora az.: 135 ° i 250 °. Zasięg stref ochronnych, przekrój poziomy
  31. Konfiguracja sektora az.: 135 ° i 250 °. Tilt mech. 8° Tilt el. 8° Zasięg stref ochronnych, przekrój pionowy
  32. Konfiguracja linii radioliniowej RLA23-06
  33. Zestawienie parametrów stacji bazowej telefonii komórkowej UMTS, GSM i DCS.
  34. Parametry legalizacyjne, docelowe, G3ZR PTK Centertel
  35. Parametry legalizacyjne, docelowe, działające i likwidowane
  36. Technical Specification of Antenna Category BSA001
  37. Technical Specification of Antenna Category BSA003
  38. Technical Specification of Antenna Category BSA005
  39. Technical Specification of Antenna Category RLA
 7. W Kamieńcu Ząbkowickim ustalono moc od tyłu
 8. Pracownicy zgodzili się na lokalizacje wiezy śmierci, ponieważ bali się, że stracą pracę
 9. Krzysztof Puzyna, krytyka wniosków z raportu
 10. 29.4. 2008 r. Rodzina Kozyra, Krzysztof Puzyna wniosek o wznowienie postępowania, pdf, 363,5 KB
 11. 08.07.2008r. Marcin Czerniec, Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki kręci i pluje prawem byłym wyborcom prosto w oczy-decyzja odmowna wójta
 12. 17.07.08r. Katarzyna Kozyra, Odwołanie od decyzji Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowskim
 13. 10.08.2008, mgr inż. Krzysztof Puzyna, Krytyka Raportu, .pdf, 1072 KB, wersja do wydruku, przesłany do urzędzu gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz przedstawiony w SKO Wałbrzych
 14. 1.08.2008, Pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu do Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki
 15. 4.09.2008 SKO w Wałbrzychu uchyla w całości zaskarżoną decyzję
 16. 21.10.2008, Katarzyna Kozyra Usunięcie braków wniosku z dnia 21.05.2008 roku.
 17. Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, Kamieniec Ząbkowicki 13.11.2008, Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki wzywa znowu do usunięcia braków wniosku.
 18. 05.12.2008, wójt Czerniec ponownie odmawia przesunięcia terminu
 19. Sprawozdanie nr pem-222/10/08/os z pomiarów pól elektromagnetycznych w Kamieńcu Ząbkowickim z zakresu 100 KHz - 40 GHz
  1. informacje o użytkowniku, parametry systemu nadawczo-odbiorczego cdma 450 - Tetra, strona 2
  2. parametry systemu nadawczo-odbiorczego gsm 900, dcs 1800, radiolinii, strona 3
  3. maszty i anteny telefonii, tajemnica oszustw pomiarowych w Polsce odkryta, opis pomiarów na zakresach pomiarowych: 10 - 1000 V/m, strona 4
  4. Opis niekorzystnych warunków ekspozycji, strona 5
  5. Wyniki pomiarów, strona 6
  6. Omówienie wyników pomiarów dla celów ochrony środowiska, strona 7
  7. załącznik 1, mapa lokalizacji
  8. załącznik 2, zdjęcie stacji