Najlepsza taktyka przeciwko Masztom Śmierci:
to demokracja bezpośrednia w gminie
Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"do strony głównej sprawy stacji PTK Centertel Orange (France Telecom) w Kamieńcu Ząbkowickim


Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe maszty telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.
Walcz z mafią telefonii komórkowej
Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, Kamieniec Ząbkowicki 05.12.2008, Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki Marcin Czerniec: nie ma możliwości na przedłużenie terminuUrząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim,
Kamieniec Ząbkowicki 05.12.2008


BGP-BA 7624/1357/72/204/08

Pani Katarzyna Kozyra
ul. Kolejowa 48
57-230 Kamieniec Ząbkowicki

Odpowiadając na pani pismo z dnia 25.11.2008 r. , które wpłynęło do tutejszego urzędu 27.11.2008 roku, informuję że nie ma możliwości na przedłużenie terminu określonego w naszym piśmie BGP-BA 7624/1357/72/158/08 z dnia 08.10.2008. Nie pozwala na to z brzmienie art. 64 § 2 k.p.a.

Równocześnie przesyłam, celem zapoznania się, kopię sprawozdania z pomiarów pól elektromagnetycznych stacji bazowej nr 4963 Kamieniec Ząbkowicki przy ulicy Kolejowej 56.Pani Kozyra nie dosłała mi pisma gminy z dnia 8.10.2008 pewnie ona też się pogubiła w walce z biurokracją wójta. Tylko że nie ona powinna zadbać o dobro obywateli Kamieńca ale wójt - jeszcze jeden dowód lekceważenia spraw przez Marcina Czerniec.
K.P.

polskie teksty | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | choroba mikrofalowa