Najlepsza taktyka przeciwko Masztom Śmierci:
to demokracja bezpośrednia w gminie
Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"do strony głównej sprawy stacji PTK Centertel Orange (France Telecom) w Kamieńcu Ząbkowickim


Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe maszty telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.
Walcz z mafią telefonii komórkowej
OMÓWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA
XI OMÓWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

OPINIA

Na terenie otaczającym Stację Bazową PTK CENTERTEL nr 4963 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI nie występuje natężenie pola elektromagnetycznego przekraczające wartości graniczne dostępu dla ludności.
Przebywanie ludności nie podlega ograniczeniom.

Kierownik Laboratorium
mgr Helena Sawała
polskie teksty | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | choroba mikrofalowa