Najlepsza taktyka przeciwko Masztom Śmierci:
to demokracja bezpośrednia w gminieDla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"do strony głównej sprawy stacji PTK Centertel Orange (France Telecom) w Kamieńcu Ząbkowickim


Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe stacje bazowe telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.
Wnioski poniżej zostały wypracowane nieodpłatnie poprzez czasochłonną analizę raportu, Każdy kto ma z tej unikalnej analizy korzyść, jest proszony o polecanie strony iddd.de

29.4. 2008 r. Rodzina Kozyra, Krzysztof Puzyna, wniosek o wznowienie postępowania, pdf, 363,5 KBZestawienie interesu prawnego - działka pani Kozyra z obszarami występowania natężeń pól EM ponadnormatywnych. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nr RO 149/06/RONS rozbudowa stacji bazowej nr 3837/4325 "Kamieniec Ząbkowicki" PTK Centertel Orange (France Telecom) w Kamieńcu Ząbkowickim. EIRP "jest?" 15968 W (>100 W), Nr działki 301/26 AM 11, 57-731 Kamieniec Ząbkowicki, Kolejowa 56, autorem opracowania jest mgr inż. Robert Surma, mai 2006, Grinvest.


Zestawienie interesu prawnego - działka pani Kozyra z obszarami występowania natężeń pól EM ponadnormatywnych, według obliczeń raportu RO 149/06.

31.03.2008

Krzysztof Puzyna

Według obliczeń mgr inż. Roberta Surma z maja 2006, z firmy Grinvest nie miało być przekroczeń normy. Inżynier Surma najpierw ustalił maksymalną wielkość obszarów ponadnormatywnych wynikającą z położenia działek prywatnych właścicieli, a następnie
dopasował odpowiednią moc doprowadzaną do anten- obliczając jakby od tyłu.

Na to, że obliczenie jest manipulowane wskazują obliczone, a nie przyjęte moce wejściowe:
46,99 W 37,24 W 25,18 W itd patrz Zestawienie parametrów stacji bazowej telefonii komórkowej UMTS, GSM i DCS.

W raporcie informacji o faktycznych charakterystykach anten dla tego projektu nie ma ! Jest natomiast załączona strona z katalogów typów anten. W pierwszym wierszu jest zamazany tytuł, prawdopodobnie by nie można było ustalić i sprawdzić od jakiej firmy są anteny. patrz Technical Specification of Antenna Category BSA001, BSA003, BSA005

Znając np firmę można łatwo dojść do mocy maksymalnej podawanej w katalogu firmowym. Dla takiej mocy podawanej w liczbach całych, a nie ułamkowych powinny być przeprowadzane obliczenia - typowo dla 50 i 100 watów, gdyż według raportu jedna antena obsługuje pasmo GSM i UMTS i wtedy jest całkowicie realne przyjąć np. dla sektoru 1 (45 °) dla anteny DCS (GSM1800) typu BSA001 moc doprowadzoną 50 W a dla BSA003 -100 W gdyż obsługuje GSM i UMTS w tym samym kierunku. Czyli sektor 1 (45 °) w kierunku działki pani Kozyra obliczałbym dla maksymalnego przypadku worst case z mocą wejściową 150 Wat .

W pokazanych wycinkach katalogu nie zgadza się też przyjęte maksymalne (czyli najniebezpieczniejsze dla pobliskich budynków mieszkalnych nachylenie wiązki -tilt. Obszar przekroczenia normy jest obliczany dla maksymalnie 8 stopni, a nawet według danych z jego raportu inż. Surma powinien przyjąć 10 stopni patrz Technical Specification of Antenna Category BSA001, BSA003, BSA005.

Logiczną podstawą tej krytyki jest fakt, że tilt jest zmieniany wg. raportu inżyniera Surma w większości przypadków elektrycznie, czyli sterowany zdalnie, tak że nie ma żadnej gwarancji dla mieszkańców, że operator je po kontroli natychmiast zdalnie nie zmieni. Z odległości, ludzie nie są w stanie ocenić czy nachylenie jest 0 czy 10 stopni.

Dla obliczenia tzw. najgorszego przypadku "worst case", powinno się uwzględnić maksymalne możliwe obciążenie występujące gdy wszystkie kanały nadają.

Jak się przyjrzeć danym technicznym - tutaj jeden przykład takiej firmy jak Karthein to widać, że anteny są konstruowane na 500 watów obciążenia. Czyli można je umieszczać nawet w odległości ponad 30 Km i one zapewnią bezbłędny zasięg. Moc doprowadzana jest regulowana tzw. inteligentnymi regulatorami mocy, zależnie od zapotrzebowania. Ja się nie upieram przy 500 watach ale 100 watów na każdą antenę jest całkowicie realne.

Alarmujące przypadki raka w okolicy stacji świadczą, że stacja "Kamieniec Ząbkowicki" szkodzi bardziej niż to wynika z raportu.

Uwzględniając obliczenia teoretyczne firmy Institut für Mobil- und Satellitenfunktechnik GmbH widać, że dopiero od około 100 metrów spadają wartości ponadnormatywne i to dla prostego modelu przy mocy wejściowej 20 wat. patrz rysunek.
polskie teksty | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | choroba mikrofalowa