Najlepsza taktyka przeciwko Masztom Śmierci:
to demokracja bezpośrednia w gminie
Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"do strony głównej sprawy stacji PTK Centertel Orange (France Telecom) w Kamieńcu Ząbkowickim


Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe stacje bazowe telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.
Walcz z mafią telefonii komórkowej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze ul. Dmowskiego 22
58-300 Wałbrzych, Decyzja z dnia 4 września 2008r.

Wałbrzych, 4 września 2008r.
SKO 4131/37/2008

Decyzja z dnia 4 września 2008r.

Na podstawie 138 § 2 ustawy z dnia 14 czewca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) po rozpatrzeniu odwołania Katarzyny Kozyra zam. ul. Kolejowa 48, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki od decyzji z dnia 8 lipca 2008r. Nr BGP-7624/1588/86/08 wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki przez Sekretarz Gminy Kamieniec Ząbkowicki w sprawie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją z dnia 18 września 2006r. Nr BGP-7624/2/38/06 dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Wymiana anten na istniejącej wieży kratowej o wysokości h+50m, stacja bazowa (SB) GSM IDEA kod inwestycyjny SB: 3837/4325 Kamieniec Ząbkowicki,

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu w składzie

1. Krystyna Skuratko przewodnicząca
2. Alina Koszela członek
3. Ewa Glegocińska członek sprawozdawca

uchyla w całości zaskarżoną decyzję i przekazuje sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia

polskie teksty | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | choroba mikrofalowa