Najlepsza taktyka przeciwko Masztom Śmierci:
to demokracja bezpośrednia w gminie
Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"do strony głównej sprawy stacji PTK Centertel Orange (France Telecom) w Kamieńcu Ząbkowickim


Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe stacje bazowe telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.
Walcz z mafią telefonii komórkowej
Wójt gminy Kamienic Ząbkowicki, Marcin Czerniec

21.10.2008, Usunięcie braków wniosku z dnia 21.05.2008 roku.
plik oryginalny, .doc, 24,4 KB
Kamieniec Ząbkowicki 2008-10-21


Wójt gminy Kamienic Ząbkowicki
Marcin Czerniec

Usunięcie braków wniosku z dnia 21.05.2008 roku.

- Wnoszę o nadanie mi statusu strony w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego rozbudowy stacji bazowej PTK Centertel przy ul. Kolejowej 56 w Kamieńcu Ząbkowickim
- Moje dane; Katarzyna Kozyra
Ul. Kolejowa 48
57-230 Kamieniec Zabkowicki
- Dostarczam podpisanej przez autora "Krytyki raportu.."
- Wnoszę o uwzględnienie art. 56 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska organ administracji może nałożyć decyzją pozwolenia na budowę obowiązek zapobiegania, ograniczenie oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nałożyć na wnioskoę obowiązek przedłożenia analizy porelizacyjnej. Stosownie do przepisu art. 46 ust 10. ustawy prawo ochrony środowiska uzasadnienie decyzji w sprawie przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, niezależnie od wymagań określonych k.p.a powinno zawierać informacje dotyczące konieczności wykonania analizy porelizacyjnej, o której mowa w art. 56 tej ustawy, z szczególnym uwzględnieniem, kto zmierzy rzeczywiste natężenie pola elektromagnetycznego, zinterpretuje te wyniki oraz udowodni, iż wynik pomiarów wskazuje na całkowite bezpieczeństwo środowiska i ludzi mieszkających w pobliżu stacji.

1. Pomiary mają wykazywać rzeczywiste oddziaływanie pola elektromagnetycznego emitowanego przez stacje bazową.
2. Wyniki mają zostać zinterpretowane szczególnie trzeba udowodnić mieszkańcom, że pole poniżej wartości normatywnej jest całkowicie bezpieczne i obojętne dla zdrowia i życia ludzkiego.
3. Mieszkańcy mają otrzymać pisemną gwarancję Głównego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, iż bierze on pełną odpowiedzialność za skutki zdrowotne, jakie spowodować może pole elektromagnetyczne
4. Dostarczenie dowodu, iż na podstawie dostępnej naukowej wiedzy wyklucza się jednoznacznie, że jakiekolwiek choroby czy występujący rak może być spowodowany prze pole elektromagnetyczne emitowane przez stacje bazowe telefonii komórkowej.
5. Zagwarantowanie, że przy pomiarach moc stacji nadawczej telefonii komórkowej nie zostanie zmniejszona lub stacja nie zostanie całkowicie wyłączona


Na dzień dzisiejszy uwagi na brak danych o nieszkodliwości stacji bazowych telefonii komórkowej, nie można wykluczyć, że emitowane pole elektromagnetyczne jest odpowiedzialne za dotykające mieszkańców Kamieńca Ząbkowickiego choroby. Wobec powyższego trzeba podjąć natychmiastowe działania.


polskie teksty | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | choroba mikrofalowa