umtsno.de

Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"
Warszawa | Słupsk | Rybnik | Polanica | Brodnica | Ruski Bród | dalsze miasta | polskie teksty | Kontakty | Strona Pomiarowa | Krytyka polskiej normy | Ustawy i Druki | choroba mikrofalowa | szkoła (en, de) | self-defence

Walcz z mafią telefonii komórkowej

Krzeszowice położenie
protest, .pdf, 68,6 KB
wcześniejsza odmowa nr 1, .pdf, 57,8 KB

Krzeszowice, dnia 20.03.2006 r.:
"..Projektowany maszt antenowy o wys. powyżej 20 m wykracza znacznie ponad gabaryty istniejącej zabudowy. Zamierzone działania spowodowałyby obniżenie walorów widokowych przestrzeni miejskiej Krzeszowic, co jest niedopuszczalne ze stanowiska konserwatorskiego".

W związku z tym wydano decyzję odmowną.


PROTEST
Krzeszowice, 18 maja 2006 r.

Joanna i Marian Tomczyk
Iwona i Jan Tomczyk

32-065 Krzeszowice

Pan Wiesław Jagiełło
Burmistrz Gminy Krzeszowice
Urząd Miejski Krzeszowice
Ul. Ogrodowa 1
32-065 Krzeszowice

W związku z pismem znak. ROR.MA.7627-35/05-06 dotyczącym przedsięwzięcia pn. "Stacja bazowa telefonii komórkowej Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. nr 51416 Krzeszowice Miasto" protestujemy przeciwko realizacji tej inwestycji na terenie miasta.

Zamieszkujemy w bliskim sąsiedztwie planowanej inwestycji i wraz z okolicznymi mieszkańcami nie zgadzamy się na realizację przedsięwzięcia zagrażającego naszemu zdrowiu i życiu. Planowana inwestycja ma zostać zrealizowana w bezpośrednim sąsiedztwie wielu budynków mieszkalnych, w pobliżu szkoły podstawowej (!), boiska oraz placu targowego.

Będzie więc narażała na niekorzystne promieniowanie dziesiątki małych dzieci, mieszkańców okolicznych domów oraz ludzi pracujących w budynkach, na których mają, zostać zamontowane urządzenia. Obecnie prowadzone badania wskazują, że emitowane pole elektromagnetyczne stanowi niebezpieczeństwo dla ludzi przebywających przez dłuższy czas w pobliżu stacji bazowych.

Badania naukowców potwierdzają dziesiątki protestów mieszkańców, którym w pobliżu miejsca zamieszkania wybudowano stacje bazowe.

Zwracamy się z prośbą do Pana Burmistrza o natychmiastowe zaprzestanie prac mających na celu realizację tego przedsięwzięcia. W przeciwnym razie będziemy zmuszeni zwrócić sic o pomoc do wyspecjalizowanych organizacji oraz zorganizować protesty mające ma celu ochronę zdrowia i życia mieszkańców. Wykorzystamy w tym celu wszelkie dostępne metody i nie zaprzestaniemy protestów, aż do uzyskania zapewnienia o zaprzestaniu realizacji i tej inwestycji.

W celu zobrazowania powagi tej sytuacji przekazujemy materiały świadczące o tym, jak wielu ludzi walczy z podobnymi inwestycjami. Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej www.iddd.de , na której można znaleźć informacje na temat szkodliwości sąsiedztwa stacji bazowych telefonii komórkowych oraz o protestach przeprowadzanych na terenie całej Polski.

W załączeniu przekazujemy listę z podpisami osób protestujących przeciwko budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. Podpisy pod listą będą ciągle zbierane, w miarę nasilania się akcji protestacyjnej i włączania do protestu coraz liczniejszej grupy mieszkańców. Wierzymy, że Pan Burmistrz, mając na uwadze dobro mieszkańców przychyli się do naszego wniosku.

Z poważaniem rodzina Tomczyk

P.S. Jako osoby zamieszkujące w sąsiedztwie planowanej inwestycji wnosimy o traktowanie nas jako strony w tej sprawie i bieżące informowanie o jej przebiegu.