13 grudnia 2006 r. Zielona Góra, Szkoła Podstawowa nr 14, Maria Kiślak, Elżbieta Kiślak, Wnioski i Zastrzeżenia. str. 1 i 2


następna strona przez puknięcie w fotkę
właściciel P4 Thor Bjorgolfsson
Prof. dr. hab. n. med. Józef Kocura, Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:

"Szkodliwe i nadal nie do końca poznane działanie na organizm człowieka wywiera promieniowanie niejonizujące. Nabiera ono coraz większego znaczenia w związku z intensywnym rozwojem urządzeń wytwarzających pola elektryczne i magnetyczne i emitujące fale elektromagnetyczne. O ile naturalne pole elektromagnetyczne nie stanowi poważniejszego zagrożenia o tyle pochodzenia sztucznego niewątpliwie wpływają negatywnie ze względu na wiele funkcji fizjologicznych i są obciążane odpowiedzialnością za wiele chorób i zaburzeń, w tym niektóre choroby nowotworowe - białaczkę, guzy mózgu."

Prof. Henryk Mikołajczyk:

Na podstawie własnego wieloletniego doświadczenia w zakresie badań nad działaniem pól e-m na organizmy żywe, w tym i na człowieka niżej podpisany reprezentuje opinię, że każde pole e-m niezależnie od natężenia wywiera działanie biologiczne. Najlepiej byłoby wtedy, gdyby w środowisku człowieka działały tylko naturalne pola e-m i nie było w ogóle pól e-m ze źródeł sztucznych

Patrz, jak w główkach dzieci rozkłada się promieniowanie zależnie od grubości ścianek czaszki.