umtsno.deZapobież nieszczęściu ! walcz z mafią telefonii komórkowej
Kraków. Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe stacje bazowe telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych dzieci.

Kraków, strona główna | Szkoły zagranicą | Koscioły | naukowa dyskusja | prace naukowe (en, de)

przekazane 26.11.2007r. przez Prezesa Zbigniewa Gelzoka

15, listopada 2007r., Pismo do Prezydenta Miasta Krakowa, Pani Elżbiety Lęcznarowicz od Biura Rzecznika Praw Dziecka, ul. Śniadeckich 10, 00656 Warszawa, podpisane przez Zastępcę Dyrektora Zespołu Badań i Analiz Magdalenę Dąbrowską


W świetle listu skierowanego do Pani Prezydent nastąpiły poważne uchybienia w zakresie niezapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w szkole, które po Pani wizycie zostały usunięte. Niemniej jednak opisana niefrasobliwość w tym względzie oraz niekonwencjonalne sposoby przekazywania rodzicom informacji za pośrednictwem dzieci w wieku 6 - 9 lat budzą poważne zastrzeżenia co do postawy dyrektora szkoły, w tym także jako nauczyciela.

...jeżeli zostały spełnione wszelkie normy dotyczące bezpieczeństwa, inwestycja jest przeprowadzana zgodnie z planem. Niemniej jednak przeprowadzane badania doświadczalne nad właściwościami elektrycznymi tkanek, pochłanianiem i przetwarzaniem energii pola elektromagnetycznego i długotrwałej obserwacji u ludzi wykazują dowody na szkodliwy charakter tego wpływu, co wskazuje na konieczność zabezpieczenia osób przed działaniem pola.
...
.. Dlatego też podzielam obawy rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr. 124 w Krakowie, gdyż tego typu inwestycje powinny być zlokalizowane z dala od szkół i innych placówek oświatowych. Niestety w ww. zakresie suwerenną decyzję podejmuje Rada Miasta. Uprzejmie proszę o szczególną rozwagę przy wydawaniu opinii w sprawie stawiania nowych przekaźników na dachach szkół i placówek oświatowych.Die kriminelle Vereinigung von Deutsche Telekom - PTC ERA

15. Nov. 2007, Schreiben von dem Kinderschutzbeaftragten der polnischen Regierung an den Stadtpräsidenten von Kraków (Krakau), Frau Elżbieta Lęcznarowicz

Auszüge:

... Laut des Briefes an Sie Frau Präsident, fanden ernsthafte Versäumnisse im Bezug auf die fehlende Gewährleistung der sicheren Aufenthalt der Kinder in der Schule statt.

..... wenn alle Sicherheitsauflagen erfüllt werden, dann würde diese Investition nach Plan verlaufen. Trotzdem, die durchgeführten Studien der elektrischen Eigenschaften von Gewebe, von der Absorption und von der Umwandlung der elektromagnetischen Energie im Körper und Langzeitbeobachtungen bei Menschen, weisen auf den gesundheitsschädigenden Charakter solcher Einflüsse hin, was auf die Notwendigkeit der Absicherung von Personen gegen die Wirkung des Feldes hinweist.

... Darum teile ich die Befürchtungen von Eltern der Schüler an der Grundschule Nr. 124 in Krakau. Solche Investitionen gehören weit weg von den Schulen und von den anderen öffentlichen schulischen Einrichtungen entfernt. Leider auf diesem Gebiet die entscheidenden, unabhängigen Beschlüsse faßt der Stadtrat. Hiermit bitte ich Sie um besondere Sorgfalt bei der Beurteilung bezüglich der neuen Sendeanlagen auf Dächern von Schulen und von weiteren schulischen Einrichtungen.