umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej


Sprzeciw wsi Dalewice, gmina Koniusza, powiat Proszowice

podpisy mieszkańców do protestu


podpisy do protestu wsi Dalewice
str. pocz, Protest mieszkańców, Protest urzędu