umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej


Lublin, budżet mocy dla stacji bazowej ERA Nr 27063 Lublin-LSM str 24 Budżet mocy określa maksymalną sumaryczną moc jaka może być doprowadzona do anten sektorowych w obsługiwanych sektorach i jest podstawą do wykonania raportu o oddziaływaniu projektowanej stacji bazowej na środowisko. Przepisy w zakresie ochrony środowiska nakazują prognozowanie zasięgów oddziaływania stacji na środowisko dla maksymalnych emisji.