umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej

Analiza toru antenowego, środowiskowe uwarunkowania dla ERA Nr 27063 Lublin-LSM str 25