umtsno.de

Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"


Walcz z mafią telefonii komórkowej

Aneks, dotyczy raportu o oddziaływaniu na środowisko gospodarka odpadami