umtsno.de


Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe
stacje bazowe telefonii komórkowej, a z tym
choroby i powolną śmierćnie tylko
Tobie najbliższych osób.
Lublin, strona główna
Położenie Lublina
Lublin, Folwarczna 37
4 maj 2006 r., Wydział Ochrony Środowiska zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym
4 maj 2006 r., Wydział Ochrony Środowiska, prośba o uwagi przez wydział Środowiska i Rolnictwa oraz przez PWIS w Lublinie
13 maja, walka z inwazją Ery w Lublinie, hipermarket E. Leclerc
Hipermarket E. Leclerc, mapa sytuacji
19 maja 2006, postanowienie PWIS, uzgadniam środowiskowe uwarunkowania dla ERA Nr 27063 Lublin-LSM
5 czerwca 2006 r., prośba PWIS o wydanie raportu
14 czerwca 2006 r., postanowienie Wojewody Lubelskiego
16 czerwca 2006 r., odpowiedź prezydenta miasta Lublin
20 czerwca 2006 r., przekazanie pisma przeciwników budowy masztów ERY do Prezydenta Miasta Lublin Andrzeja Pruszkowskiego
Lublin, zdjęcia sytuacji
Szczegół, który robi z raportów makulaturę
Raport o oddziaływaniu na środowisko, Zana 19, Lublin
17 lipca 2006 r. pismo przedstawiciela 1000 protestujących osób pana Remigiusza Dąbrowa-Karasińskiego do Prezesa Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, .doc, 28 KB
18 lipca 2006 r., Lubelska Spółdzielnia Mieszkanowa zażalenie na postanowienie wojewody lubelskiego z dnia 14.6.2006 r.
exTaktyka falszowania raportów
Lipiec 2006 r., w sprawie opracowania: "Raport oddziaływania na środowisko" , doc, 272,7 KB
19 lipca 2006, Prezes Spółki "Lublindis" wnosi zażalenie na postanowienie wojewody lubelskiego
26 lipca 2006, pismo do właściciela Pergranso Sp. z o.o. w Warszawie, .doc, 28 KB
21 sierpnia 2006, pierwszy sukces: Główny Inspektor Sanitarny unieważnia decyzję Wojewódzkiego
28 sierpnia 2006 potwierdzenie Remigiusz Karasiński jest stroną w walce przeciwko inwazji ERY
29 września 2006, Lublin-zwycięstwo, potwierdzenie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie przez Głównego Inspektora Sanitarnego Andrzeja Wojtyłę
Ministerstwo Środowiska uchyla decyzję Wojewody Lubelskiego w sprawie wydania zgody na budowę anten na dachu hipermarketu E. Leclerc w Lublinie


Ministerstwa Środowiska uchyla decyzję Wojewody Lubelskiego w sprawie wydania zgody na budowę anten na dachu hipermarketu E.Leclerc w Lublinie.

28.5.08

Krzysztof Puzyna
Lublin Zana 19
Date: Wed, 28 May 2008

Witam
Odzywam Sie po długim czasie, ale dopiero teraz otrzymałem pismo z Ministerstwa Środowiska uchylające decyzję Wojewody Lubelskiego w sprawie wydania zgody na budowę anten na dachu hipermarketu E.Leclerc w Lublinie. Jest do druga decyzja (pierwszą wydał Główny Inspektor Sanitarny) uchylająca decyzję lubelskich urzędników.

Jednocześnie tą drogą jeszcze raz chcę Panu i Panu Gelzokowi serdecznie podziękować za okazaną nam wtedy pomoc. Starałem się też pomagać innym, by przynajmniej po części spłacić zaciągnięty u Panów dług.

Serdecznie pozdrawiam.
Remigiusz Dąbrowa-Karasiński.