umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej


Szanowny internauto, jeśli bezpłatne informacje ze stron iddd.de i umtsno.de są dla Ciebie pomocne to wspieraj nasz wysiłek i podpisz petycję o usunięciu doktora Repacholi ze sceny WHO. Polacy są nie tylko mądrzy po szkodzie!


Polanica Zdrój sprawozdanie pomiarowe strona 9Objekt Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej GSM PLUS 33445 Polanica Zdrój

Wnioski i ocena zagrożeń:
Zmierzone wartości gęstości mocy mikrofalowej odpowiadają poziomowi tła elektromagnetycznego dla środowiska* i zgodnie z obowiązującymi przepisami nie stanowią zagrożenia dla ludzi i środowiska.

Ergebnis:
alle Meßwerte der Leistungsflussdichte der elektromagnetischen Felder entsprechen der natürlichen Hintergrundstrahlung** und damit auf Grund der gültigen Vorschriften werden alle Schutzanforderungen für Menschen und Umwelt an allen in diesem Bericht dokumentierten Messorten eingehalten.

* Uwaga tłumacza Krzysztof Puzyna naturalne tło eletromagnetyczne wynosi mniej jak 0,000001 mikrowata/m2
** Anm. Übersetzer Natürliche Mikrowellen-Hintergrundstrahlung, ungepulst (Neitzke) beträgt weniger als 0,000001 Mikrowatt/m2