umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej


Wolsztyn zaczyna walczyć o życie
Zawiadomienie Wydział Infrastruktury Technicznej


Wolsztyn budowa stacji bazowej Zawiadomienie
str. pocz, str. 1, str. 2, str. 4, str. 5