umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej


Zabierzów wygrywa walkę o życie!

Wyrok strona 3


budowa stacji bazowej nie jest infrastrukturą techniczną
str. pocz, str. 1, str. 2, str. 5