umtsno.de

Neu hinzu | Beweise | Recht | Kontakt | Statistik | Grenzwerte


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"
Walcz z mafią telefonii komórkowej

List otwarty do Watykanu
400 procent większa umieralność na raka w Słupsku
List otwarty do Sejmu RP

Szanowny Panie, my tutaj uczymy się dopiero.
Wójt zgody lokalizacyjnej nie wyda.
No to się narobiło
Białe Błota, Trzciniec, Łochowo meldują sukcesyBiałe Błota, Trzciniec, Łochowo meldują sukcesy

Po dłuższej przerwie informuję Pana, że po wygranej batalii w Białych
Błotach na skutek naszego działania w innej miejscowości gminy, gdzie
skorzystano z naszej pracy, w Łochowie sprawę wygraliśmy w przedbiegach,
bowiem właściciel działki na skutek złożonego i podpisanego przez
kilkadziesiąt osób sprzeciwu wycofał się ze wcześniej udzielonej zgody.

Zatem ERA kolejną lokalizację w skupisku ludzi ma z głowy.
Jak Pan wie działałem na rzecz mieszkańców Białych Błot, gdy tymczasem w
mojej miejscowości Trzciniec (500 mieszkańców, w tym niespełna 400
dorosłych) 100 m od mojego domu, na istniejącej wieży przeciwpożarowej
(wieża obserwacyjna lasów państwowych) próbowano uzyskać podobną zgodę.
Zebraliśmy ponad 100 podpisów pod sprzeciwem. Z tego co słyszeliśmy i tu
zgody nie będzie.

Paradoks polega na tym, że ludzie zainteresowani wydaniem zgody sami wkopują
siebie, bądź też innych, twierdząc, że nie rozumieją sprzeciwów, bo
urządzenia które na wielu obiektach wiszą emitują pola e-m znacznie
silniejsze. Nikt jednak nie potrafi powiedzieć, kto, jakim trybem i kiedy
wydawał na wiele z nich zgodę. Skutkiem naszych sprzeciwów wójt gminy został
zobligowany do sprawdzenia i udzielenia informacji, jak do tego doszło. Coś
mi się zdaje, że zrobi się z tego niemała awantura.
Tak się stało, że około 2 tygodnie temu zwróciła się do mnie osoba z miasta
Żary. Tam też ERA zapuszcza korzenie. Nie mogłem być bezczynny i wiedzą,
zdobytą w znacznej mierze dzięki Panu, podzieliłem się z nimi. Już działają.
Zapraszam na moją stronę. Informacje o tym publikuję pod tytułem "Żary - ERA
atakuje". Pozdrawiam Tadeusz G.

No to się narobiło

Na kilka minut przed otrzymaniem Pańskiego e-maila, dzwoniłem do ludzi z Białych Błot (już zaprzyjaźnionych). Umawiałem się z nimi, że po niedzieli, w przyszłym tygodniu kontynuujemy sprawę. My w Białych Błotach nie udzieliliśmy zgody na montaż anten i radiolinii na dachu Kościoła. Jednakże, dzięki wiedzy, jaką Pan publikuje, zaczęliśmy interesować się tym, co już jest.

Otóż na wieży Kościoła są już anteny innego operatora. Takie anteny w ilościach przerażających są na obiektach, których fotografie Pan umieścił na swojej stronie (Ciele, Prefabet). Są też inne, o czym będę pisał, a Pana powiadomię.

Ale, uwaga, o ironio o 14 - tej dowiedziałem się , że tuż przed moim domem ok. 100 m ode mnie (!) i wielu moich sąsiadów na wieży obserwacyjnej w lesie (mieszkamy otoczeni lasami)ten sam operator zamierza postawić podobne stacje. Więcej będę wiedział wieczorem bo na 17-tą zaprosiła mnie sołtys z prośbą, bym wespół z nią sprawę odpowiednio nagłośnił. Ot ironia losu. Niech się Pan trzyma Panie Krzysztofie i niech Pan

Z poważaniem Tadeusz Grzeszczak


Pan Krzysztof Puzyna

Szanowny Panie Krzysztofie. Jestem Panu wdzięczny, za wykonywaną przez Pana pracę. Dzięki Pańskiemu wysiłkowi, mogliśmy tu, w Białych Błotach, korzystając z Pańskich jak i innych, przez Pana wskazywanych przykładami ośrodków, uchronić się od błądzenia, procedury własne upraszczając.

Wiedza przez Pana w internecie publikowana, inspirowała nas do rzetelności. Jednocześnie zaś, pomimo iż niektóre z Pańskich poglądów są radykalne, tenże właśnie radykalizm powoduje, iż ludzie zaczynają się zagadnieniami szkodliwości pól elektromagnetycznych na ich zdrowie przejmować. To ogrom, przez Pana wykonanej pracy i imponująca lista Pańskich zasług. Doświadczenia, wzory zachowań, podstępność czyniona w "białych rękawiczkach" to wszystko w swoich działaniach mieliśmy na uwadze.

Szanowny Panie. W dniu 21 kwietnia br, w pod wpływem naszych działań, doszło do pierwszego zebrania kilkudziesięcioosobowej grupy mieszkańców miejscowości Białe Błota z udziałem wójta gminy ( Katarzyny Kirstein Piotrowskiej ) i jej zastępcy, przewodniczącego Rady Gminy Bronisława Balcerowskiego i między innymi Radnych Gminy: Jacka Bonalskiego, oraz Zenona Paplaczyka w sprawie zamiaru wójta Gminy, tyczącego wydania zgody na umiejscowienie:

1. Trzech anten sektorowych dla pasma GSM i UMTS na wieży Kościelnej:
- anteny Kathrein 742 270, sektor A/Q: azymut 0o poziom dołu anteny 23,2 m n.p.t.,
- anteny Kathrein 742 270, sektor B/S: azymut 100o, poziom dołu anteny 23,2 m n.p.t.,
- anteny Kathrein 742 270, sektor C/U: azymut 250o, poziom dołu anteny 23,2 m n.p.t.

2. Dwóch anten radiolinii na wieży Kościelnej:
- ML 1 0,3 m azymut 255o przymocowanej na wysokości 22,6 m n.p.t.,
- AL 1 0,3 m, azymut 45o przymocowanej na wysokości 22,6 m n.p.t.

3. Kontenera teletechnicznego na dachu Kościoła pod Wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza w Białych Błotach.

W spotkaniu tym, na zaproszenie wójta, pod niepodważalnym wpływem protestu wzorowanego na Pańskich i przez Pana wskazywanych doświadczeniach innych ośrodków (Brodnica, Rybnik i.t.p.) udział wzięli przedstawiciele Inwestora ( Era GSM).

Byli obecni (między innymi) mgr Aleksander Dackiewicz z Warszawy i Pan Juchnowicz z Gdańska. Pomimo ich długo przedkładanych wywodów, nie osiągnęli Oni zamierzonego celu, bowiem w odbytym na koniec spotkania głosowaniu, ich wniosek nie uzyskał ani jednego głosu poparcia.

Wszyscy głosujący (ponad 20 osób) byli przeciwni montażu anten, a tylko dwie osoby od głosu się wstrzymały.

Wiemy już, że dzięki temu Wójt zgody lokalizacyjnej nie wyda.

Sprawa anten nadal się toczy, bowiem przy okazji okazało się iż prawdopodobnie na innych obiektach, a i na samym Kościele także, wcześniej zamontowano systemy antenowe, co prawdopodobnie dokonane zostało z pogardą dla przepisów prawa. Pozdrawiam serdecznie. Odezwę się w niedługim czasie.

Z poważaniem Tadeusz Grzeszczak

22 kwietnia 2005


Szanowny Panie, my tutaj uczymy się dopiero.

Stawiamy pierwsze kroki. Czas nagli jednak i niektóre sprawy nie docierają do nas co do istoty. Zdążyliśmy się także nieco posprzeczać, bowiem najtrudniejszą barierą jest fałszywe pojmowanie wiary. Ludzie wierzący, na szczęście nie wszyscy, uważają księdza za wysłannika Boga i pewnie, nawet gdyby im bombą w trakcie mszy odpalił, to wielu z nich powiedziałoby, że taka była wola Pana. Ci jednak Księżą, a za nim, stado owieczek, zapominają o ewangelii.

Tymże razem ja Pana zachęcam na stronę, która (a jest to strona jedna z wielu) mówi o braku zgody bożej na kupczenie w kościołach - Cytat: W Ewangelii Mateusza 21, 12-17 czytamy: ,,I wszedł Jezus do Świątyni, i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał. I rzekł im: Napisano: Dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców.

Cytat pochodzi ze strony: http://af.com.pl/numery/archiwum/zycie/oczyszczanie.html Drogi Panie - dodatkowymi e-mailami przesyłam Panu, wykonane przeze mnie fotografie. Do tego e-maila dołączam Panu listy (a raczej pisma), pod którymi zebrano już kilkadziesiąt podpisów i zbierane są nadal.

Pisma te będą w tym tygodniu złożone do ich adresatów. Treści tych pism, jako wzory podaję też na mojej stronie internetowej (to inspiracja płynąca z Waszych doświadczeń - są nam one niezwykle pomocne), na której poza podjętą w znacznej mierze dzięki Państwa doświadczeniom, walczymy (i to stosunkowo skutecznie) z głupotą i niejasnymi decyzjami naszej lokalnej władzy.

Proponuję także zastanowić się nad sensem postawienia warunku wykonania badań na koszt inwestora i ubezpieczeń od ewentualnych skutków inwestycji (anteny i stacje bazowe). Ta bariera spowoduje, że to firmy ubezpieczeniowe zweryfikują za nas rzetelność wykonywanych zadań. Nie wiem czy to dobry pomysł, ale spróbować warto. Kto pyta nie błądzi. Pozdrawiam Tadeusz Grzeszczak (Trzciniec - gmina Białe Błota;12.04.2005 r.

http://egbb.prv.pl/
tadeuszppp@wp.pl

wzór_sprzeciwu_w_sprawie_an.doc
wzory pism w sprawie anten.doc
Pismo_do_Wojewody-_wzór..doc
Pismo do S.Marksa_1.doc
Kuria_Biskupia_-_wzór_pisma.doc
Anteny - pismo do Radnych.doc


Aby ludzie byli zdrowi
Urodziliśmy się tutaj i mamy prawo do życia!