umtsno.de


Neu hinzu | Beweise | Recht | KontaktAPEL FREIBURDZKI
Dla wpisów i kontaktów księga i notes:
"Przeciwko masztom telefonii komórkowej"
prywatnie do WHO wieża śmierci

WHO reaguje!
Akcja przesyłania listów do WHO zaczęła się pomyślnie.
Więcej jak 100 maili zostało przesłane w ciągu pierwszego dnia.

Akcja "listy do WHO" zaczęła się bardzo pomyślnie. Już w ciągu pierwszego dnia
zostało przesłanych ponad 100 listów elektronicznych.
W ciągu następnych tygodni chcemy, by przesłanych było wiele tysięcy listów.
W ten sposób osiągniemy potrzebne wzmocnienie naszych żądań badań
epidemiologicznych u ludzi mieszkających przy stacjach telekomunikacji ruchomej.
W najbliższych dniach i tygodniach, poprze naszą akcję wiele osób z innych krajów.

Proszę przesyłać pocztę elektroniczną do WHO i żądać ustalenia zasad ochrony
zdrowia i natychmiastowych badań epidemiologicznych:

http://esmognews.de/whoemfepidemio.htm

Gotowy list znajdą państwo jako formularz pod powyższym adresem. Można go
wysłać w brzmieniu już ustalonym bądź dokonać stosownej modyfikacji.

Zostaliśmy poinformowani, że do WHO można słać też listy i faksy. Ponieważ
listy i faksy są dodatkowo uwzględniane , podajemy poniżej adres biura i numer
faksu

Telefon: 0041 22 791 49 76
Fax: 0041 22 791 41 23

adres:

World Health Organization (WHO)
Head, Radiation Program
Radiation and Environmental Health
20 Avenue Appia
CH-1211 Geneva 27
Switzerland/Schweiz/Suisse

Przygotowany tekst znajdą państwo na stronie akcji listy do WHO albo proszę
przesłać własny tekst. Proszę przesyłać listy i faksy oraz dodatkowo dzwonić
i żądać badań epidemiologicznych. Bez mocnego nacisku nic się nie zdarzy. My
chcemy jasności. To nie jest sprzeczne z interesami przemysłu telefoni ruchomej,
która by mogła i musiała obsługiwać swoje sieci poniżej wartości , które zagrażają
zdrowiu.


Światowa Organizacja Zdrowia, WHO zareagowała na żądania o ustalenie zasad ochrony zdrowia oraz na prośby o natychmiastowe badania epidemiologiczne.

Źródło: Strona Światowej Organizacji Zdrowia, WHO
http://who.int/peh-emf/meetings/archive/base_stn/en/

WHO zapowiedziało ponowne badania epidemiologiczne w grupach ludności
zagrożonej promieniowaniem elektromagnetycznym o wysokiej
częstotliwości. Nasuwa się jednak pytanie kiedy do tego dojdzie?

W oświadczeniu prasowym, Światowa Organizacja Zdrowia WHO reaguje na
żądania dotyczące przeprowadzenia badań epidemiologicznych i zastosowania
zasad ochrony zdrowia przy działaniu pól elektromagnetycznych stacji
telefonii komórkowej.

WHO powiadamia, że zorganizowała w czerwcu 2003 roku międzynarodowe
spotkanie naukowców. Miało ono na celu ustalenie priorytetów badań, których
celem byłoby poprawienie bazy danych służącej oszacowaniu zagrożenia zdrowia przez promieniowanie elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości.

WHO utworzyła również małą grupę roboczą, która ma sprawdzić jakie są
możliwości i metody dla takich badań.
Cały tekst dotyczący tych planów ma być wkrótce opublikowany na stronie WHO.

Tam też na stronie o polach elektromagnetycznych EMF znajdą Państwo projekt
dokumentu "WHO środki zaradcze do ochrony zdrowia społeczeństwa"
WHO prosi o komentarze, opinie i ustosunkowanie się.
Rozszerzenie tego projektu na pola elektromagnetyczne niskiej i wysokiej
częstotliwości poleciła w lutym 2003 grupa robocza WHO.

WHO uwzględni nadesłane opinie i propozycje.
Co WHO robi dla ochrony zdrowia przed polami EMF
można również znaleźć na stronie WHO.
Najważniejsze z tego komunikatu prasowego było stwierdzenie:
WHO continues to encourage the active participation of interested
stakeholders in these processes.
WHO zachęca wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w tym procesie.

Wszyscy zaangażowani i zainteresowani (akcje wzajemnej pomocy, grupy,
partie, związki zawodowe, związki przemysłowe i.t.p.) są proszeni o wydanie
własnej opinii i przesłanie swoich życzeń i przekonań odnośnie zasad
ochrony zdrowia przed falami elektromagnetycznymi i metodyki badań epidemiologicznych na:
emfproject@who.int

lub do Pana

Dr. Larry Goldstein, WHO-EMF-Projekt, goldsteinl@who.int,
Telefon: 0041 22 791 49 76, Fax: 0041 22 791 41 23
Adres pocztowy:
World Health Organization (WHO), Radiation Program Radiation and
Environmental Health, 20 Avenue Appia , CH-1211 Geneva 27 Switzerland/
Schweiz/Suisse

Mój komentarz:

Nie tylko grupy, lecz wszyscy zainteresowani powinni skorzystać z możliwości
przesłania swoich przekonań o ochronie zdrowia Polaków przed falami
elektromagnetycznymi, gdyż decyzje zapadną w WHO a nie u prezydenta..

Akcja listy do WHO na stronie

http://iddd.de/umtsno/whomails.htm

trwa tak długo, aż WHO zaplanuje, przeprowadzi badania i wyciągnie wnioski,
w których dojdzie do uwzględnienia prawdziwych granic dla promieniowania,
porównywalnych i nie sprzecznych z długofalowymi badaniami rosyjskich naukowców.

1500 rosyjskich prac zostało na zlecenie głównego urzędu komunikacji i poczty w
Mainz/BRD przejrzanych, streszczonych i nieopublikowanych.. - cenzura przemysłu
telefonicznego. Tak zwana ?demokracja niemiecka? jest dyktaturą przemysłową.

Niewygodne wyniki prac Profesora Dr. Lebrechta von Klitzing dla urzędu państwowego telekomunikacji, Prof. Petera Semm z Frankfurtu dla Deutsche Telekom, Profesora Santini z Francji czy Profesora Hyland z Anglii, spowodowało odsunięcie tych naukowców od dotacji i zleceń.
Praca Profesora Hechta, który przeczytał i streścił 1500 prac rosyjskich poszła by też na marne, gdyby nie publikacje internetowe: proszę patrzeć pod
http://iddd.de/umtsno/rus.htm
dłuższy odpis, 115 stron po niemiecku jest tutaj w formacie pdf


Poza tym, można żądać natychmiastowego obniżenia natężenia promieniowania
przy silnych nadajnikach.
Jak się okazało w pobliżu stacji telewizyjnych, radiowych i telefonii
ruchomej już teraz stwierdzono 60 okolic z dramatycznym zagęszczeniem
przypadków raka -(Krebscluster). Proszę zwrócić uwagę na poniższą stronę
http://iddd.de/umtsno/60krebs.htm#krebs
a także
http://grn.es/electropolucio/omega219.htm unter "What WHO is doing on
application of the Precautionary Framework to EMF"

Oczywiście promieniowanie to dotyczy również zwierząt, (patrz także tu), ale to już temat na inną historię. Co do polskich prac, to niestety ich nie znam.
Jeżeli ktoś ma dobry przegląd to proszę cytować.
Polskie prace (a także rosyjskie i inne) z czasów przed telefonią komórkową nie podlegały manipulacjom ze strony przemysłu telefonicznego.

Pozdrowienia
webmasterumtsno.de