umtsno.de
Walcz z mafią telefonii komórkowej
Wrocław, str. gł. Sztabowa str. gł.
Sztabowa str. 15 Raport oddział. na śr., Spis treści Sztabowa str. 17


8.11.06, Raport oddziaływania na środowisko, czynniki mogące oddziaływać na środowisko

2.3.2007r.

walory krajobrazowe terenu nie ulegną zmianie