umtsno.de
Walcz z mafią telefonii komórkowej
Wrocław, str. gł. Sztabowa str. gł.
Sztabowa str. 17 Raport oddział. na śr., Spis treści Sztabowa str. 19


8.11.06, Raport oddziaływania na środowisko, gospodarka odpadami, wpływ na ziemię, powietrze, hałas

2.3.2007r.