umtsno.de


Walcz z mafią telefonii komórkowej
Wrocław, str. gł. Sztabowa str. gł.
Sztabowa str. 19 Raport oddział. na śr., Spis treści Sztabowa str. 21


8.11.06, Raport oddziaływania na środowisko, Zabytki, Wpływ planowanej inwestycji na warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

1.3.2007r.

W przypadku realizacji iwestycji budowlanej, której usytuowanie oraz wysokość spowoduje możliwość wystąpienia pola elektromagnetycznego o gęstości mocy większej niż 0,1 W/m2 w miejscach dostępnych dla ludzi inwestor stacji bazowej zmieni parametry pracy anten stacji bazowej tak, aby pole elektromagnetyczne o gęstości mocy większej niż 0,1 W/m2 nie kolidowało z planowaną zabudową i w dalszym ciągu występowało wyłącznie w miejscach niedostępnych dla ludzi.