umtsno.de
Walcz z mafią telefonii komórkowej
Wrocław, str. gł. Sztabowa str. gł.
Sztabowa str. 25 Raport oddział. na śr., Spis treści Sztabowa str. 27


8.11.06, Raport oddziaływania na środowisko, Występowanie pól elektromagnetycznych o gęstości mocy większej niż 0,1 W/m2, tabele 8,9,10,11

4.3.2007r.