umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej


Stacje bazowe ERY GSM oraz PLUS GSM nie powstaną na blokach !
Szanowny Panie

Wczoraj byłem na spotkaniu w Zawierciu, w którym uczestniczyło 4 przedstawicieli ERA GSM na czele z Jackiem Czapińskiem człowiekiem, który chciał nas monterów zniszczyć, oraz był przedstawiciel Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu, docent Marzec, który stwierdził,

że pole e-m do wykazu chorób zawodowych wprowadzili lekarze z Wojskowego Instytutu, gdzie szefem jest pan profesor Szmigielski, a wprowadzono je bo wojskowi chcieli wyłudzić renty od państwa polskiego.

Pan Marzec razem z ERA GSM obraził wszystkich profesorów, pana profesora Szmigielskiego, oraz Naród Polski twierdząc, że wszyscy którzy utrzymują, że pole elektromagnetyczne jest szkodliwe to oszołomy łącznie z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Pan ten pokazał prawdziwe oblicze skorumpowanego Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu, który nie wie jak teraz poprowadzić nasze postępowania w sprawie choroby zawodowej bo nieuki nie wiedzą co robić. Przedstawicie Polkomtelu (Vodafone) nie przybyli.

Stacje bazowe ERY GSM oraz PLUS GSM nie powstaną na blokach, na których miały być zlokalizowane, dotkliwa, kolejna porażka operatora..

Administrator będzie próbował szukać operatorom innej lokalizacji.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
10 Jun 2005
Niech pan się trzyma
i nie pozwoli, żeby dyskutowane były tylko szczegóły techniczne, jak funkcjonują stacje bazowe telefonii komórkowej.

Tego ludzie i tak nie potrzebują, a jest to odwracanie uwagi od śmiertelnego zagrożenia promieniowaniem e-m od tych stacji bazowych.

Jakiś przedstawiciel telefonii napisał mi w księdze gości, że żarówka ma 100 watów, a stacja bazowa średnio 20 watów.

Może pan zaproponować, niech taki ekspert wystawi własne dziecko na działanie mocy 20 watowej stacji bazowej telefonii komórkowej GSM z odległości 2 metrów przez 8 godzin. Dowolny przeciwnik budowy masztów telefonii komórkowej jest w stanie wystawić własne dziecko na działanie żarówki 100-watowej też z odległości 2 Metrów i też przez osiem godzin..

Pozdrawiam
Krzysztof Puzyna
30 maja 2005
Spotkanie w Zawierciu przesunięto o tydzień.
Zbigniew Gelzok.
Są protesty w Zawierciu przeciwko ERA GSM oraz PLUS GSM

Szanowny Panie!

Są protesty w Zawierciu przeciwko ERA GSM oraz PLUS GSM. Ludzie wiedzą coraz więcej o szkodliwości pola elektromagnetycznego i chcą żyć i być zdrowi, dlatego nie poddają się i nie wierzą operatorom telefonii komórkowej.


O B W I E S Z C Z E N I E

Urząd Miejski w Zawierciu Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, działając w oparciu o art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami), zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717 z późniejszymi zmianami), zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: projektowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego na działce nr 200/43 (k.m. 2, obręb Kromołów), położonej przy ulicy Dożynkowej w Zawierciu.

Projektowana stacja bazowa obejmować będzie:
- urządzenia zasilające i nadawczo-odbiorcze usytuowane na dachu budynku;
- dwie anteny sektorowe zawieszone na wysokości 16,4 m npt. pracujące w częstotliwości 880-960 MHz: Typ 739 666 - skierowana na azymut 110o i Typ 739 686 - skierowana na azymut 190o, (lub ich zamienniki o takich samych parametrach);
- dwie anteny radiolinii zawieszone na wysokości 14,6 m npt. pracujące w częstotliwości 23 GHz: Typ HP SLIM 03-212 S SRA L, skierowana na azymut 170o i Typ HP SLIM 03-212 S SRA L, skierowana na azymut 278o (lub ich zamienniki o takich samych parametrach).

Wniosek został złożony przez: Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181, reprezentowaną przez Pana Sebastiana Fabiańczyka.

Strony mogą w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 (pokój 215), zapoznać się zamierzeniami Inwestora oraz zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
To otrzymałem z Zawiercia.

O planowanej budowie przez ERE wiemy. Jest to blok obok naszego i tam era wystąpiła o pozwolenie na budowę w cywilizowany sposób. Urząd wysłał do mieszkanców zawiadomienia o planowanej inwestycji na którą ludzie się nie zgodzili składając w urzędzie uwagi i wnioski. Nadmieniam, że wszyscy mają akty własności do lokali i gdyby urząd wydał zgodę na budowę to było by to chyba wielkie świnstwo.

Ponadto PLUS GSM chce złamać prawo i pominąć ludzi robiąc stacje na zgłoszenie, wiedząc że to złamanie prawa, lecz to przecież normalne, że PLUS GSM łamie prawo notorycznie, zresztą najwyższa władza to potwierdziła.

To z emalia mieszkańca Zawiercia protestującego, tak jak powyżej dotyczącej ERA GSM.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.