Dyrektor szko造 podstawowej nr 14 - mgr Marek Olczyk nie wykonuje swoich obowi您k闚 patrz pkt. 1c


nast瘼na strona przez pukni璚ie w fotk
w豉軼iciel P4 Thor Bjorgolfsson

Szko豉 Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza

ul. Jask馧cza 66
65-518 Zielona G鏎a
woj.lubuskie

tel. 0-68 325-50-11
e-mail: sp14@zg.interklasa.pl
Internet: http://sp-14.pl

Dyrektor szko造 - mgr Marek Olczyk


Patrz, jak w g堯wkach dzieci rozk豉da si promieniowanie zale積ie od grubo軼i 軼ianki czaszki.Zadania i obowi您ki Dyrektora szko造: magistra Marka Olczyka

1. Dyrektor szko造
a) kieruje bie膨c dzia豉lno軼i dydaktyczno-wychowawcz szko造 i reprezentuje j na zewn徠rz,
b) sprawuje nadz鏎 pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i zatrudnionych w szkole,
c) sprawuje opiek nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez
aktywne dzia豉nie prozdrowotne,
d) realizuje uchwa造 rady pedagogicznej,
e) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodnicz帷y,
f) dysponuje 鈔odkami okre郵onymi w planie finansowym szko造 zaopiniowanym przez rad szko造 i ponosi odpowiedzialno嗆 za ich prawid這we wykorzystanie.

2. Dyrektor decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli,
b) powierzenia stanowiska zast瘼cy dyrektora i innych stanowisk kierowniczych, odwo豉nia z nich po zasi璕ni璚iu opinii organu prowadz帷ego i rady szko造,
c) przyznawania nagr鏚 oraz wymierzania kar porz康kowych nauczycielom i innym pracownikom szko造,
d) wyst瘼owania z wnioskami w sprawach nagr鏚, odznacze, wyr騜nie dla nauczycieli i pozosta造ch pracownik闚 szko造,
e) wcze郾iejszego przyj璚ia dziecka do szko造 oraz o odroczeniu od obowi您ku szkolnego po zasi璕ni璚iu opinii poradni, a tak瞠 w uzasadnionych przypadkach mo瞠 zezwoli na spe軟ianie obowi您ku szkolnego poza szko陰.

Organizacja szko造

DYREKCJA

Dyrektor szko造: Marek Olczyk
Wicedyrektor: Gra篡na Kie豚asa
Wicedyrektor: Bernardeta B瑿enek

J佖YK POLSKI

Ma貪orzata Kasprzak
Joanna G這decka
Romuald Walczak
Justyna Rudek

J佖YK ANGIELSKI

Magdalena Kocio貫k
Karolina Gda雟ka

J佖YK NIEMIECKI

Ewa Drzewucka
Sylwia Horody雟ka

HISTORIA

Marek Olczyk
Dorota Stelmach
Waldemar Stelmach

PRZYRODA

Wies豉wa G這wacka
Wies豉wa Kulik

MATEMATYKA

Halina Kownacka
Jolanta Owoc
Barbara Walczak
Gra篡na Kie豚asa

INFORMATYKA

Ewa Filinowicz
Krzysztof Przewo幡y

TECHNIKA

Ewa Filinowicz
Krzysztof Przewo幡y

PLASTYKA

Bo瞠na Nowinka

MUZYKA

Anna Sobczak
Bernardeta B瑿enek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Franciszek Zienkiewicz
Krzysztof Laczkowski
Wioletta Zi馧kowska
Mariusz F鏎maniak

BIBLIOTEKA

Danuta Rodziewicz
Hanna Moszkowicz

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

Alicja Winiarska-Szulc
Jadwiga Zaj帷
Ma貪orzata Cyran-Prus
Danuta Bronicka
Katarzyna Kasprzyk
Danuta Kidawa
El瘺ieta Faber
Danuta Koszucka
Dorota Polak
Maria Szymczak
Agnieszka Twarowska
Beata Mauduk

名IETLICA

Halina Jerulank
Gra篡na Bluszcz
Aleksandra Wo貫jko
Anna Korycka
Samarkanda Gowin
Gabriela Budziszewska
Dorota Wojtalewicz

RELIGIA

Alicja Sztul
Iwona Pie郵ak
Mariola Zieli雟ka

PEDAGOG

Alina Malinowska

LOGOPEDA

Adrianna Pota-Tomczyk

PSYCHOLOG

Dorota Jurek-Krupowies

NAUCZYCIELE KLAS "0"

Ma貪orzata Jarlaczyk
Urszula Wi璚kowska