Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji


następna strona przez puknięcie w fotkę
właściciel P4 Thor Bjorgolfsson
22 stycznia 2007 r. Zielona Góra, zawiadomienie o możliwości zapoznania się z postanowieniami i projektem decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek P4 podpisał z upoważnienia Prezydenta Miasta, zastępca Mariusz Woźniak

Patrz, jak w główkach dzieci rozkłada się promieniowanie zależnie od grubości ścianek czaszki.