23 lutego 2007 r. Zielona Góra, Szkoła Podstawowa nr 14, Decyzja Prezydenta Miasta Janusza Krzysztofa Kubickiego Odmowa dla inwestycji Bjorgolfssona - P4, str. 1/3, id 812272, RM.I.73350-466/06


następna strona przez puknięcie w fotkę
właściciel P4 Thor Bjorgolfsson


Decyzja po rozpatrzeniu wniosku P4 Sp. z o.o. - ul. Pileckiego 63, Warszawa, w której imieniu działa Paweł Krychowiak - Gaj Mały 34 64-520 Obrzycko z dnia 14.11.2006 r.

odmawiam ustalenia na działce nr 71 obręb 28 położonej przy ul. Jaskółczej w Zielonej Górze lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 14 składającej się: 1. dwóch masztów stalowych wysokości ok. 6 m 2. urządzenia nadawczo - odbiorczego i transmisyjnego umieszczonego na ramie stalowej. 3. trzech anten rozsiewczych zawieszonych na wysokości 18,3 m npt., 4. pięciu anten radioliniowych zawieszonych na wysokości 15,5 m npt.

Patrz, jak w główkach dzieci rozkłada się promieniowanie zależnie od grubości ścianek czaszki.