23 lutego 2007 r. Zielona Góra, Szkoła Podstawowa nr 14, Decyzja Prezydenta Miasta Janusza Krzysztofa Kubickiego Odmowa dla inwestycji Bjorgolfssona - P4, str. 2/3, id 812272, RM.I.73350-466/06


następna strona przez puknięcie w fotkę
właściciel P4 Thor Bjorgolfsson
odmawiam ustalenia na działce nr 71 obręb 28 położonej przy ul. Jaskółczej w Zielonej Górze lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 14.

Lokalizacja stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 na budynku szkolnym naruszy niewątpliwie interes prawny jej właściciela, a także właścicieli działek zlokalizowanych w obszarze oddziaływania stacji bazowej.

Patrz, jak w główkach dzieci rozkłada się promieniowanie zależnie od grubości ścianek czaszki.