umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej


Zabierzów wygrywa walkę o życie!dokumentacja wyroku: str. 1, str. 2, str. 3
Artykuł str. 5


Panie Krzysztofie

W dniu 2005-06-08 odbyło się zebranie w miejscowości Zabierzów w którym uczestniczyłem jako osoba zaproszona przez mieszkańców.

Wszyscy mieszkańcy łącznie z władzami Zabierzowa jednoznacznie stwierdzili, że ERA GSM nie ma możliwości zalegalizowania bezprawnej wieży i wszyscy są za jej natychmiastową jej rozbiórką, stacja nie działa i nie będzie.

Ponadto w spotkaniu uczestniczył pan mgr inż. Jacek Bonenberg autor oceny oddziaływania na środowisko, który kompletnie się skompromitował twierdząc, że pole elektromagnetyczne poniżej wartości dopuszczalnych jest bezpieczne i oparł się przy tym na Światowej Organizacji Zdrowia.

Tylko on nie potrafił podać ani jednej pozycji literatury, którą brał pod uwagę, nie ma jej w ocenie oraz potwierdził, że nie ma kwalifikacji do tego aby na podstawie swojej wiedzy stwierdzić, że pole e-m jest bezpieczne - kompromitacja biegłego.

Ponadto na spotkaniu pan doktor Jerzy Podolec potwierdził iż na podstawie jego wiedzy oraz jego kolegów może jednoznacznie stwierdzić, że pole uszkadza serce w mniejszym lub większym stopniu oraz układ nerwowy.

To kolejny lekarz, który mówi otwarcie o szkodliwym wpływie i to na praktycznych przykładach.

ERA GSM straciła wiarygodność całkowicie w Zabierzowie nie mają już tam czego szukać tak jak inni operatorzy.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.