Pl - De - En | polskie teksty | dalsze miasta | Kontakty | Brodnica | Rybnik | Rzeszów | Słupsk | Warszawa | Ustawy i Wzory | Inicjatywa Demokracji Bezpośredniej | choroba mikrofalowa | ukradli Polskę | Krytyka polskiej normy | Strona Pomiarowa | Wybór protestów w Polsce | self-defence (en)| szkoła (en)| exadres głównej strony związku OSPE | księga gości: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

bocian | bocian2 | bocian3 | bocian atomowy | bocian atomowy2 |Mafia atomowa jak jaszczurka bez ogona |bocianatomowyKrummel | bocianatomowyDemonstracje | Materiały dla Inicjatywy AntyNuklearnej | Demonstracje w NRF | Fukushima | 29.05.2011 - Budowanie atomowego grobowca - gotowy list do panów posłów. | Podmiany po japońsku | Pierwsze demonstracje przeciwko energetyce atomowej w Japoni | Po referendum, Włosi zrezygnowali z energetyki jądrowej

Test bezpieczeństwa dla elektrowni atomowych, pokazuje dlaczego linie przesyłowe prądu powinny być prowadzone podziemnie.

uwaga, w dalszym opracowaniu
Krzysztof Puzyna, 23.03.2011

11e. 20.05.2011 - Update Cena prądu atomowego jest konkurencyjna tylko w propagandzie mafii atomowej, dokumentacja wideo - po niemiecku | 11f. 29.05.2011 - Budowanie atomowego grobowca - gotowy list do panów posłów. | Krótki reportaż z Japonii w dzienniku niemieckim ZDF

atomowa kurwa Merkel
Tekst oryginalny po raz pierwszy opublikowany na stronie iddd.de w celu dyskusji tematu możliwości zabezpieczenia elektrowni atomowej przed wybuchem.

Katastrofa w Fukushima pokazuje istotną przyczynę powodującą katastrofalne zakłócenie pracy elektrowni atomowej (EA). Tą przyczyną jest blokada dopływu prądu do obiegu chłodzenia.

W prawie że katastrofie w lipcu 2006 roku w EA Forsmark w Szwecji należącej do koncernu Vattenfall doszło do podobnej awarii układu chłodzenia. Podczas przeglądu technicznego nastąpiło spięcie, które spowodowało awarię sieci elektrycznej. Elektryczne pompy wtłaczające wodę do chłodzenia prętów paliwowych przestały pracować. W takiej sytuacji powinien się planowo włączyć agregat awaryjny, ale układy sterujące zasilaniem zapasowym zawiodły.

Wysiadły cztery zapasowe generatory prądu. Nie można było ich uruchomić, gdyż miały ten sam błąd konstrukcyjny. W ostatniej sekundzie jak rozpalony reaktor groził wybuchem, zaskoczyły nieoczekiwanie i samoczynnie dwie prądownice. Przyczyn dlaczego dwa agregaty prądu samoistnie zaskoczyły nie wyjaśniono do dzisiaj.

Ten sam błąd - w tym wypadku ukryty 10 lat w konstrukcji błąd doprowadził do równoczesnej awarii czterech generatorów i prawie że do katastrofy.

W przemyśle atomowym jest taki błąd niedopuszczalny, gdyż technologia produkcji prądu przy pomocy materiałów radioaktywnych nie toleruje ani błędów w obsłudze ani błędów konstrukcyjnych. Jest to więc nieludzka technologia porównywalna z perfekcją technologii potrzebnej do wprowadzenia satelity na orbitę okołoziemską. Jest to technologia dla kosmosu i dla kosmonautów.

Technologia atomowa nie ma ze zwykłym życiem, z ludzką niedoskonałością, z wódką, z narkotykami, z korupcją i manipulacją, z ludzkimi intrygami i świętami nic wspólnego.

W przypadku awarii w Fukushima, przez tą samą przyczynę będącą również błędem konstrukcyjnym - (ochrona przed tsunami była obliczona na wysokość 7 metrów wg informacji reporterów europejskich, a fala była wysoka na 14 metrów), powodując zalanie sieci elektrycznej i przerwanie dopływu prądu, nastąpiła katastrofa dotycząca całego świata.

Przerwanie dopływu prądu jednocześnie do wielu reaktorów, mogą spowodować przeróżne przyczyny jak: trzęsienie ziemi, tsunami, błąd konstrukcyjny, atak hakerski, rozbicie się samolotu, atak terrorystyczny, błąd w obsłudze, ale także rezonans elektromagnetyczny wywołany przez legendarną już instalację HAARP na Alasce, czy silny elektromagnetyczny impuls tzw. EMP.

HAARP działa na duże odległości i potrzebuje specjalnych warunków pogodowych. EMP może działać też na duże odległości.

EMP jest częścią energii powstającej przy wybuchu bomby atomowej. Współcześnie, gdy bomby atomowe nie są poważną opcją militarną, używają Amerykanie bomby EMP bez udziału radioaktywnego promieniowania - patrz total.htm#emp

Taki impuls może działać na bardzo duże odległości. Drogą rozchodzenia są linie energetyczne, patrz zestawienie obrazków.

Maszty wysokiego napięcia działają przy tym jak odbiorniki antenowe i koncentrują rozchodzącą się od bomby energię elektromagnetyczną. Następuje jej samoczynne rozchodzenie liniami wysokiego napięcia aż do wyładowania się w najsłabszym punkcie, którym są transformatory zmieniające prąd przesyłowy w prąd użytkowy -o mniejszym napięciu. Te transformatory nie wytrzymując przeciążenia wielu setek amperów, spalają się. następuje awaria przesyłowa.

Być może taki atak miałem okazję obserwować w Niemczech północnych w nocy 4.11. na 5.11.2006 roku. Na obszarze całych Niemiec północnych spaliły się transformatory przesyłowe. Ale technicy szybko naprawili. Na moim odcinku gdzie ja się znajdowałem, na trasie Hamburg- Berlin potrzebowali od 21 godziny około siedmiu godzin by podłączyć prąd.

Z tej krótkiej analizy wynika - by chronić elektrownie atomowe przed elektromagnetycznym impulsem EMP trzeba linie przesyłowe prądu prowadzić kablem podziemnym.Copy - R

Szanowni czytelnicy opracowany przeze mnie temat zatrucia wody pitnej przez technologię wydobycia gazu z łupków spotkał się ze stosunkowo olbrzymim zainteresowaniem, i manipulacją także przez profesjonalistów w Polsce. Skłoniło to mnie do uzupełnienia stopki dziennikarskiej o uwagi odnośnie praw autorskich.

Zasadniczo, wolne wykorzystywanie materiałów ze strony iddd.de a szczególnie opracowań Krzysztofa Puzyny jest przeznaczone do poparcia i rozpowszechniania głoszonych poglądów.

Odnośnie mass mediów i zawodowych dziennikarzy popierających moje poglądy, wykorzystanie tekstów ze strony iddd.de jest dozwolone, pod warunkiem podania adresu internetowego źródła lub wskazówki na stronę iddd.de

Dla mass mediów i zawodowych dziennikarzy publikacja moich opracowań, czy ich wykorzystanie jest odpłatne.

Dla mass mediów i zawodowych dziennikarzy zwalczających lub ośmieszających głoszone na stronie iddd.de fakty i wnioski, wykorzystanie moich opracowań jest dozwolone tylko w cytatach w ramach dyskusji lub omówienia tekstu autorskiego. Dalej idące wykorzystanie, wypożyczanie, czy kopiowanie tekstu autorskiego, bez kontaktu ze mną jest niedozwolone. Zastrzegam sobie roszczenia autorskie.

Krzysztof Puzyna
Hütten 118
20355 Hamburg
Tel. 004940342797
webmaster@iddd.de