umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej

Uzasadnienie do Sygn. akt VII SA/Wa 1252/04, 13.09.05


Wyrok: strona wyroku | str. 1, | str. 2, | str. 3, | str. 4, | str. 5, | str. 6 | str. 7
wyrok jako .pdf, 400 KB