umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej


exSŁUPSK. Mieszkańcy protestują przeciwko budowie masztu telefonii komórkowej | exBydlino -Ustka Uzupełnienie | exBydlino. Męska Decyzja Wójta |exBydlino2, uniwersalna odmowa na oszustów | Bydlino3, najlepsza odmowa | Bydlino4, wzór nowoczesnej odmowyBydlino4, ODMOWA-Decyzja nr 1 -45/05/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 13 grudzień 2006 r.

Wzór nowoczesnej odmowy
3. 1. 2007 r.

W sytuacji, gdy przytoczone argumenty i materiały za i przeciw zamierzonej inwestycji są takie, że w toku postępowania administracyjnego organu nie może jednoznacznie stwierdzić, że przedmiotowa inwestycja nie oddziaływuje na zdrowie i życie ludzi a to w gestii Wójta będącego z jednej strony wyrazicielem stanowiska lokalnej społeczności, a z drugiej strony stojącego na straży prawa leży ostateczne roztrzygnięcie, dlatego orzeczono jak w sentencji.

13.12.2006, plik oryginalny, .pdf, 363,8 KB